Surname Index of the Bukowsko Spis Parafialny Vol. II

Bukowsko parish, powiat Sanok, old województwo Krosno, Przemyśl Archdiocese

The following records were compiled by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.

This is an index of Volume II of the Bukowsko Spis Parafialny. You should read the thorough explanation of the term "spis" and of this index.

This version of the index is sorted by surname. The index is also available sorted by house number and sorted by page number.

Page Surname House
809b ?
809b ?
809c ?
262 ?ana 13
8 Abraham 8
904 Abraham 218
383 Adamowski 55a
433 Adamowski 70
502 Adamski 93
521 Adamski 99a
12 Adler 12
692 Albrycht 150
154 Amzel 83
910 Anczakowcki 220
911 Anczakowski 221
33 Androszki 22
913 Angielski 221b
284 Angyal 20
230 Aniołowski 2
609 Aniołowski 122
703 Aniołowski 154c
705 Aniołowski 154
37 Antoniewicz 24
52 Apt 31
149 Atlas 80
151 Augustini 82
287 Babulak 21a
659 Baca 138
590 Badziński 117a
67 Baguszewski 38
23 Baj 18
528 Bajer 100b
751 Bajgier 170
372 Bak 52b
931 Balwierczak 231
945 Balwierczak 238
32 Baran 21
82 Baran 45
402 Baran 60b
452 Baran 75
453 Baran 76
472 Baran 82
498 Baran 91
552 Baran 105
578 Baran 113
632 Baran 131a
658 Baran 138
892 Baran 213
568 Barański 109b
409 Bardon 62
110 Bart 58
85 Bartuszak 48
76 Barutowicz 41
442 Basta 73a
138 Basła 77
677 Basła 144
10 Baumohl 10
831 Bazan 193
408 Bałakowski 62
362 Bałdyga 49
237 Bednarczyk 5
259 Bednarczyk 12
509 Bednarczyk 95
529 Bednarczyk 101
551 Bednarczyk 105
553 Bednarczyk 105
554 Bednarczyk 106a
895 Bednarczyk 215
900 Bednarczyk 216
945 Bednarczyk 238
14 Bednarz 13
16 Bednarz 14
49 Bednarz 29
59 Bednarz 35
85 Bednarz 48
92 Bednarz 50
225 Bednarz 1
243 Bednarz 7
246 Bednarz 8
254 Bednarz 10b
258 Bednarz 11
263 Bednarz 13
270 Bednarz 15
271 Bednarz 16
272 Bednarz 16
273 Bednarz 19
274 Bednarz 17a
282 Bednarz 18
284 Bednarz 20
287 Bednarz 21a
290 Bednarz 22
291 Bednarz 22
292 Bednarz 22
296 Bednarz 24
297 Bednarz 25
301 Bednarz 26
305 Bednarz 28
335 Bednarz 40b
345 Bednarz 45
353 Bednarz 47a
354 Bednarz 47a
383 Bednarz 55a
388 Bednarz 56
396 Bednarz 59
397 Bednarz 59
411 Bednarz 63
414 Bednarz 64
426 Bednarz 68
427 Bednarz 68
429 Bednarz 69
433 Bednarz 70
444 Bednarz 73b
445 Bednarz 73b
463 Bednarz 79
468 Bednarz 81
470 Bednarz 81
471 Bednarz 82
487 Bednarz 88
488 Bednarz 88
489 Bednarz 88
491 Bednarz 89
494 Bednarz 90
497 Bednarz 91
498 Bednarz 91
499 Bednarz 92
500 Bednarz 92
502 Bednarz 93
503 Bednarz 93
527 Bednarz 100
562 Bednarz 107
566 Bednarz 109
567 Bednarz 109
571 Bednarz 110b
575 Bednarz 112
585 Bednarz 115
590 Bednarz 117a
598 Bednarz 119
599 Bednarz 119
601 Bednarz 120
602 Bednarz 120
603 Bednarz 120
607 Bednarz 122
608 Bednarz 122
610 Bednarz 123
611 Bednarz 123
640 Bednarz 132
641 Bednarz 133
642 Bednarz 133
650 Bednarz 136b
672 Bednarz 142
673 Bednarz 143
676 Bednarz 144
710 Bednarz 156
720 Bednarz 159b
726 Bednarz 162
727 Bednarz 162
728 Bednarz 162
729 Bednarz 163
745 Bednarz 168
747 Bednarz 169
748 Bednarz 169b
752 Bednarz 170
753 Bednarz 171a
766 Bednarz 171b
767 Bednarz 171b
774 Bednarz 173
775 Bednarz 174
778 Bednarz 175
779 Bednarz 175
780 Bednarz 175
781 Bednarz 176
793 Bednarz 180
804 Bednarz 183
809c Bednarz
812 Bednarz 186
821 Bednarz 190
839 Bednarz 196
848 Bednarz 199
860 Bednarz 203a
871 Bednarz 205
877 Bednarz 207b
878 Bednarz 208
879 Bednarz 208
891 Bednarz 213
911 Bednarz 221
374 Bein 52b
65 Beksiński 37
396 Beksiński 59
237 Belusak 5
711 Bendarz 159
37 Benesz 24
79 Benesz 42
402 Benkowitsch 60b
29 Berger 20
123 Berglas 67
520 Bersiński 99a
487 Betlej 88
488 Betlej 88
611 Betlej 123
612 Betlej 123
390 Bezruck? 57
70 Bezrucz 39
71 Bezrucz 39
276 Bezrucz 17a
32 Bichal 21
486 Biega 87b
578 Biehal 113
402 Bielawski 60b
134 Bielec 76
403 Bielecki 60b
421 Bielecki 66
73 Biersto 40
286 Bierłacki 25
904 Bień 218
27 Bilicz 20
576 Biliński 112
160 Binder 89
402 Binder 60b
327 Birndorf 35
898 Biskup 216
313 Biłas 57
314 Biłas 31b
563 Biłas 108
570 Biłas 110
572 Biłas 111
573 Biłas 111
574 Biłas 111
671 Biłas 142
750 Biłas 170
945 Biłas 238
321 Biłek 34a
441 Biłek 73a
474 Biłek 83
514 Biłek 97
551 Biłek 105
552 Biłek 105
553 Biłek 105
554 Biłek 106a
560 Biłek 107
569 Biłek 110
582 Biłek 114a
601 Biłek 120
629 Biłek 130
321 Biłka 34a
823 Blaszczek 190b
497 Bobola 91
515 Bobola 97
669 Bobrowski 141
671 Bobrowski 142
398 Bochank 59
21 Bochnak 17
76 Bochnak 41
137 Bochnak 77
138 Bochnak 77
174 Bochnak 97
239 Bochnak 6
240 Bochnak 6
241 Bochnak 6
244 Bochnak 7
249 Bochnak 9
252 Bochnak 10a
259 Bochnak 12
280 Bochnak 18 & 19
297 Bochnak 25
303 Bochnak 27
308 Bochnak 30
309 Bochnak 30
348 Bochnak 46a
349 Bochnak 46a
355 Bochnak 47a
363 Bochnak 49
365 Bochnak 50
368 Bochnak 51
369 Bochnak 51
372 Bochnak 52b
383 Bochnak 55a
417 Bochnak 30
435 Bochnak 71
451 Bochnak 75
452 Bochnak 75
456 Bochnak 77
457 Bochnak 77
459 Bochnak 78
462 Bochnak 79
462 Bochnak 79
463 Bochnak 79
464 Bochnak 79
465 Bochnak 80
485 Bochnak 87
496 Bochnak 91
497 Bochnak 91
502 Bochnak 93
511 Bochnak 96
517 Bochnak 98
518 Bochnak 98
519 Bochnak 98
519 Bochnak 98
520 Bochnak 99a
521 Bochnak 99a
523 Bochnak 99b
529 Bochnak 101
545 Bochnak 103
548 Bochnak 104
548 Bochnak 104
549 Bochnak 104
552 Bochnak 105
553 Bochnak 105
554 Bochnak 106a
558 Bochnak 106b
559 Bochnak 106b
561 Bochnak 107
564 Bochnak 108
565 Bochnak 108b
569 Bochnak 110
571 Bochnak 110b
589 Bochnak 116
593 Bochnak 117b
603 Bochnak 120
606 Bochnak 121
610 Bochnak 123
611 Bochnak 123
624 Bochnak 128
624 Bochnak 128
627 Bochnak 129
648 Bochnak 136a
658 Bochnak 138
686 Bochnak 147
687 Bochnak 147
692 Bochnak 150
704 Bochnak 154
722 Bochnak 160
732 Bochnak 164
737a Bochnak
738 Bochnak 166
750 Bochnak 170
787 Bochnak 178
790 Bochnak 179a
811 Bochnak 186
832 Bochnak 193
843 Bochnak 197
854 Bochnak 201
869 Bochnak 205
871 Bochnak 205
873 Bochnak 206
874 Bochnak 206
875 Bochnak 207
914 Bochnak 222
917 Bochnak 224
923 Bochnak 227
938 Bochnak 234
955 Bochnak 242
751 Boczar 170
495 Bogosz 90
598 Bogosz 119
492 Bogusz 89
325 Bogusławski 35
151 Bohaczewski 82
659 Bojko 138
402 Bolewska 60b
403 Bolewski 60b
659 Bonde 138
725 Bordel 161
932 Borodenko 231
147 Bossakiewicz 80
14 Bończak 13
87 Bończak 48
138 Bończak 77
227 Bończak 1
309 Bończak 30
314 Bończak 31b
336 Bończak 40b
485 Bończak 87
532 Bończak 102
597 Bończak 118
649 Bończak 136a
669 Bończak 141
750 Bończak 170
779 Bończak 175
954 Bończak 427
913 Bracio 221b
10 Brand 10
559 Bratoń 106b
246 Brejta 8
486 Brejła 87b
692 Brejła 150
114 Brewki 62
106 Bromowicz 56
325 Bronowicz 35
775 Bruiak 174
54 Bryła 33
120 Bryła 66
121 Bryła 67
518 Bryła 98
639 Bryła 132
917 Bryła 224
708 Bryły 155
144 Brzozowski 79
898 Brzuza 216
141 Buba 78
855 Bucko 201
147 Buczek 80
291 Buczek 22
433 Buczko 70
119 Buczkowski 66
371 Buczków 52a
83 Budkowski 46
947 Bugiel 239
149 Bukowski 80
423 Burdak 67
612 Burdak 123
609 Burdel 122
879 Burdel 208
880 Burdel 208
166 Burek 93
21 Burnat 17
40 Burnat 25
138 Burnat 77
150 Burnat 81
230 Burnat 2
232 Burnat 3
564 Burnat 108
588 Burnat 116
695 Burnat 151
850 Burnat 199
40 Burnata 25
73 Burnatowski 40
349 Burnatowski 46a
529 Burnatowski 101
555 Burnatowski 106a
856 Burnatowski 201
119 Bursa 66
179 Bursa 99
519 Bury 98
729 Bycko 163
581 Byczak 114a
582 Byczak 114a
682 Byczak 146
174 Bąk 97
789 Bąk 178
259 Błaszczak 12
260 Błaszczak 12
262 Błaszczak 13
271 Błaszczak 16
411 Błaszczak 63
417 Błaszczak 65
418 Błaszczak 65
515 Błaszczak 97
525 Błaszczak 99b
587 Błaszczak 116
594 Błaszczak 117b
621 Błaszczak 127
633 Błaszczak 131a
636 Błaszczak 131b
676 Błaszczak 144
781 Błaszczak 176
782 Błaszczak 176
918 Błaszczak 225
96 Błazejowski 52
781 Błażko 176
948 Błonarowciz 239
947 Błonarowicz 239
528 Błoński 100b
656 Błoński 138
659 Cap 138
823 Cap 190b
939 Cap 235
436 Carikoła? 71
235 Celep 4
309 Celep 30
409 Celep 62
628 Celep 129
631 Celep 130
634 Celep 131a
674 Celep 143
833 Celep 194
554 Cełep 106a
701 Chaczewski 153
9 Chajer 9
152 Charkiewicz 82
738 Charytyn 166
614 Chleb 125
411 Chlib 63
696 Chlib 151
23 Chmnirzc? 18
59 Chodakowski 35
239 Chodakowski 6
286 Chodakowski 25
287 Chodakowski 21a
321 Chodakowski 34a
345 Chodakowski 45
354 Chodakowski 47a
376 Chodakowski 52b
377 Chodakowski 53
425 Chodakowski 67
428 Chodakowski 68
429 Chodakowski 69
430 Chodakowski 69
431 Chodakowski 69
433 Chodakowski 70
436 Chodakowski 71
441 Chodakowski 73a
560 Chodakowski 107
564 Chodakowski 108
727 Chodakowski 162
734 Chodakowski 164
737a Chodakowski
773 Chodakowski 173
836 Chodakowski 195
279 Chomik 17b
280 Chomik 18 & 19
65 Chromeńczak 37
698 Chromeńczak 152
149 Chruszcz 80
566 Chruszcz 109
267 Chrzan 14
943 Chrzanowicz 237
1 Chrząszcz 3
3 Chrząszcz 3
27 Chrząszcz 20
54 Chrząszcz 33
62 Chrząszcz 36
65 Chrząszcz 37
89 Chrząszcz 49
96 Chrząszcz 52
119 Chrząszcz 66
138 Chrząszcz 77
174 Chrząszcz 97
175 Chrząszcz 97
178 Chrząszcz 99
181 Chrząszcz 100
232 Chrząszcz 3
233 Chrząszcz 3
234 Chrząszcz 4
235 Chrząszcz 4
236 Chrząszcz 4
237 Chrząszcz 5
239 Chrząszcz 6
240 Chrząszcz 6
241 Chrząszcz 6
246 Chrząszcz 8
249 Chrząszcz 9
262 Chrząszcz 13
263 Chrząszcz 13
272 Chrząszcz 16
281 Chrząszcz 18 & 19
283 Chrząszcz 18
308 Chrząszcz 30
309 Chrząszcz 30
314 Chrząszcz 31b
315 Chrząszcz 32b
316 Chrząszcz 33a
332 Chrząszcz 39
341 Chrząszcz 42
359 Chrząszcz 48
362 Chrząszcz 49
371 Chrząszcz 52a
377 Chrząszcz 53
417 Chrząszcz 30
428 Chrząszcz 68
440 Chrząszcz 72
452 Chrząszcz 75
458 Chrząszcz 77
459 Chrząszcz 78
468 Chrząszcz 81
485 Chrząszcz 87
511 Chrząszcz 96
526 Chrząszcz 100
527 Chrząszcz 100
532 Chrząszcz 102
554 Chrząszcz 106a
555 Chrząszcz 106a
556 Chrząszcz 106b
557 Chrząszcz 106b
566 Chrząszcz 109
576 Chrząszcz 112
581 Chrząszcz 114a
611 Chrząszcz 123
623 Chrząszcz 128
624 Chrząszcz 128
637 Chrząszcz 131b
641 Chrząszcz 133
644 Chrząszcz 134
650 Chrząszcz 136b
652 Chrząszcz 136b
655 Chrząszcz 137
667 Chrząszcz 141
668 Chrząszcz 141
669 Chrząszcz 141
671 Chrząszcz 142
676 Chrząszcz 144
677 Chrząszcz 144
678 Chrząszcz 144
679 Chrząszcz 145
680 Chrząszcz 145
682 Chrząszcz 146
685 Chrząszcz 147
686 Chrząszcz 147
695 Chrząszcz 151
696 Chrząszcz 151
701 Chrząszcz 153
723 Chrząszcz 161
726 Chrząszcz 162
736 Chrząszcz 165
737b Chrząszcz
750 Chrząszcz 170
751 Chrząszcz 170
774 Chrząszcz 173
781 Chrząszcz 176
796 Chrząszcz 181
797 Chrząszcz 181
798 Chrząszcz 181
802 Chrząszcz 183
808 Chrząszcz 185
811 Chrząszcz 186
815 Chrząszcz 187
823 Chrząszcz 190b
824 Chrząszcz 191
827 Chrząszcz 192
830 Chrząszcz 193
836 Chrząszcz 195
842 Chrząszcz 197
846 Chrząszcz 198
857 Chrząszcz 202
858 Chrząszcz 202
860 Chrząszcz 203a
861 Chrząszcz 203a
863 Chrząszcz 203b
869 Chrząszcz 205
877 Chrząszcz 207b
878 Chrząszcz 208
879 Chrząszcz 208
885 Chrząszcz 211
888 Chrząszcz 212
923 Chrząszcz 227
933 Chrząszcz 232
937 Chrząszcz 234
954 Chrząszcz 427
943 Chrząszczkiewicz 237
947 Chutko 239
396 Chytła 59
442 Chłopik 73a
559 Ciba 106b
267 Ciekierek? 14
198 Ciesla 112
564 Ciesła 108
809a Ciesła 185
286 Cieśla 25
287 Cieśla 21a
289 Cieśla 21b
298 Cieśla 25
700 Cieśla 152
752 Cieśla 170
825 Cieśla 191
834 Cieśla 194
836 Cieśla 195
838 Cieśla 195
65 Citlan 37
494 Citlan 90
737a Citlan
737b Citlan
566 Ciura 109
299 Ciuraja 25
195 Cutecka 111
532 Cwiąkała 102
574 Cwiąkała 111
895 Cyganek 215
63 Cyganik 36
79 Cygle 42
403 Cykowski 60b
346 Cypcar 45
440 Cypcarz 72
517 Cypcarz 98
37 Cyrk 24
635 Cysarczykiewicz 131b
879 Czaban 208
474 Czajka 83
475 Czajka 83
25 Czajkowski 19
178 Czajkowski 99
30 Czapla 21
96 Czapla 52
283 Czapla 18
229 Czapor 2
240 Czapor 6
249 Czapor 9
250 Czapor 9
452 Czapor 75
604 Czapor 121
626 Czapor 129
775 Czapor 174
914 Czapor 222
103 Czarnata 55
589 Czechan 116
261 Czenczek 12
318 Czepaniak? 33b
945 Czerepiński 238
932 Czerny 231
435 Czerwonka 71
84 Czodacz 47
239 Czytajło 6
454 Czyż 76
68 Czyżewski 38
13 Dabrowski 13
583 Dambrowski 114b
40 Damiło 25
372 Dańczak 52a
632 Demjanowicz 131a
25 Demkowicz 19
749 Dełka 169b
277 Dmitryk 17b
97 Dmitrzak 52
175 Dmitrzak 97
407 Dobosz 61
409 Dobosz 62
374 Dobrowolski 52b
393 Dobrowolski 58a
589 Dobrowolski 116
596 Dobrowolski 118
751 Dobrowolski 170
4 Dobrus 4
160 Dobrus 89
190 Dobrusz 107
943 Dobrzanski 237
25 Dobrzański 19
895 Domino 215
30 Domski 21
528 Dornbusch 100b
227 Dorociak 1
152 Dorosz 82
943 Dowsilas 237
519 Drabeżyński 98
5 Drnda 5
13 Drozd 13
60 Drozd 35
433 Drozd 70
499 Drozd 92
553 Drozd 105
883 Drozd 210
954 Drozd 427
30 Drozda 21
506 Drwięga 94
242 Drózd 6
698 Dudak 152
881 Dudas 209
27 Dudek 20
532 Dudek 102
824 Dudek 191
798 Dudus 181
805 Dudus 184
61 Duduś 36
257 Duduś 11
261 Duduś 12
284 Duduś 20
285 Duduś 20
291 Duduś 22
292 Duduś 22
293 Duduś 23
305 Duduś 28
314 Duduś 31b
315 Duduś 32b
321 Duduś 34a
335 Duduś 40b
354 Duduś 47a
366 Duduś 50
399 Duduś 60a
405 Duduś 61
423 Duduś 67
428 Duduś 68
429 Duduś 69
434 Duduś 70
435 Duduś 71
436 Duduś 71
437 Duduś 71
438 Duduś 72
439 Duduś 72
440 Duduś 72
447 Duduś 74
448 Duduś 74
450 Duduś 75
451 Duduś 75
452 Duduś 75
453 Duduś 76
455 Duduś 76
456 Duduś 77
457 Duduś 77
468 Duduś 81
470 Duduś 81
471 Duduś 82
478 Duduś 85
479 Duduś 85
480 Duduś 85
484 Duduś 87
494 Duduś 90
502 Duduś 93
503 Duduś 93
505 Duduś 94
517 Duduś 98
518 Duduś 98
519 Duduś 98
526 Duduś 100
527 Duduś 100
551 Duduś 105
563 Duduś 108
565 Duduś 108b
566 Duduś 109
567 Duduś 109
573 Duduś 111
581 Duduś 114a
584 Duduś 115
598 Duduś 119
602 Duduś 120
621 Duduś 127
632 Duduś 131a
633 Duduś 131a
658 Duduś 138
661 Duduś 139
679 Duduś 145
698 Duduś 152
700 Duduś 152
701 Duduś 153
704 Duduś 154
710 Duduś 156
720 Duduś 159b
726 Duduś 162
732 Duduś 164
749 Duduś 169b
751 Duduś 170
752 Duduś 170
753 Duduś 171a
766 Duduś 171b
773 Duduś 173
776 Duduś 174
784 Duduś 177
799 Duduś 182
799 Duduś 182
803 Duduś 183
804 Duduś 183
808 Duduś 185
809a Duduś 185
822 Duduś 190
842 Duduś 197
843 Duduś 197
844 Duduś 197
845 Duduś 198
846 Duduś 198
847 Duduś 198
850 Duduś 199
851 Duduś 200
857 Duduś 202
870 Duduś 205
880 Duduś 208
881 Duduś 209
888 Duduś 212
889 Duduś 212
906 Duduś 219
929 Duduś 230
100 Dukiet 54
899 Dunin 216
831 Duplaga 193
81 Duraczyński 44
438 Duran 72
710 Duran 156
149 Durbakiewicz 80
403 Durbakiewicz 60b
854 Durlak 201
855 Durlak 201
635 Dutkiewicz 131b
56 Dworzański 34
905 Dworzański 219
368 Dyczko 51
498 Dyczko 91
566 Dyczko 109
567 Dyczko 109
568 Dyczko 109b
818 Dyczko 189
944 Dykdalewicz 237
5 Dyler 5
126 Dym 70
246 Dymiński 8
432 Dymiński 70
478 Dymiński 85
590 Dymiński 117a
661 Dymiński 139
954 Dymiński 427
672 Dyłko 142
851 Dzidziak 200
308 Dziedzina 30
267 Dąbrowiak 14
194 Dąbrowicki 110
103 Dąbrowiecki 55
104 Dąbrowiecki 55
105 Dąbrowiecki 55
14 Dąbrowski 13
25 Dąbrowski 19
27 Dąbrowski 20
48 Dąbrowski 29
62 Dąbrowski 36
70 Dąbrowski 39
72 Dąbrowski 39
73 Dąbrowski 40
84 Dąbrowski 47
85 Dąbrowski 48
86 Dąbrowski 48
87 Dąbrowski 48
89 Dąbrowski 49
92 Dąbrowski 50
93 Dąbrowski 50
94 Dąbrowski 51
96 Dąbrowski 52
100 Dąbrowski 54
103 Dąbrowski 55
104 Dąbrowski 55
105 Dąbrowski 55
106 Dąbrowski 56
116 Dąbrowski 64
121 Dąbrowski 67
129 Dąbrowski 73
141 Dąbrowski 78
144 Dąbrowski 79
147 Dąbrowski 80
148 Dąbrowski 80
166 Dąbrowski 93
171 Dąbrowski 96
174 Dąbrowski 97
175 Dąbrowski 97
178 Dąbrowski 99
224 Dąbrowski 1
227 Dąbrowski 1
252 Dąbrowski 10a
293 Dąbrowski 23
294 Dąbrowski 23
295 Dąbrowski 23
305 Dąbrowski 28
306 Dąbrowski 28
393 Dąbrowski 58a
524 Dąbrowski 99b
577 Dąbrowski 112b
585 Dąbrowski 115
586 Dąbrowski 115
631 Dąbrowski 130
639 Dąbrowski 132
655 Dąbrowski 137
687 Dąbrowski 147
741 Dąbrowski 167
791 Dąbrowski 179b
827 Dąbrowski 192
839 Dąbrowski 196
840 Dąbrowski 196
841 Dąbrowski 196
848 Dąbrowski 199
874 Dąbrowski 206
875 Dąbrowski 207
876 Dąbrowski 207
879 Dąbrowski 208
898 Dąbrowski 216
899 Dąbrowski 216
904 Dąbrowski 218
905 Dąbrowski 219
908 Dąbrowski 220
909 Dąbrowski 220b
919 Dąbrowski 225
947 Dąbrowski 239
171 Dębiec 96
263 Dębiec 13
300 Dębiec 26
301 Dębiec 26
402 Dębiec 60b
405 Dębiec 61
16 Dębowski 14
94 Długosz 51
488 Długosz 88
644 Dżugan 134
79 Ehrlich 42
161 Elo 90
477 Fajerewicz 84
359 Falejewski 48
619 Fall 126
657 Fall 138
841 Fall 196
269 Fat 14b
124 Faternik 68
650 Fedak 136b
913 Fedak 221b
588 Fedoryniec 116
589 Fedoryniec 116
632 Fedoryniec 131a
270 Feibusz 15
19 Feigenbaum 15
36 Feigenbaum 23
81 Feigenbaum 44
190 Feigenbaum 107
193 Feksak 110
337 Fendryk 41
650 Fendryk 136b
656 Fendryk 138
602 Fenik 120
486 Ferenc 87b
632 Fic 131a
632 Ficz 131a
633 Ficz 131a
692 Figlas 150
574 Fil 111
174 Filak 97
241 Filak 6
372 Filak 52b
464 Filak 79
465 Filak 80
466 Filak 80
11 Filar 11
25 Filar 19
134 Filip 76
486 Filipczak 87b
921 Filipiak 226
113 Fisch 61
936 Fischel 233
15 Fischer 13
698 Flig 152
564 Focznik 108
931 Folczyk 231
570 Folta 110
787 Foytar 178
126 Frenk 70
137 Frącek 77
144 Frącek 79
931 Fusko 231
635 Gac 131b
752 Gac 170
404 Gacek 60b
657 Gacek 138
631 Gackowski 130
259 Gadomski 12
509 Gadomski 95
331 Galik 39
596 Galik 118
23 Galnjel? 18
23 Garbacik 18
619 Garbacik 126
68 Gardziel 38
660 Gawajda 138
23 Gaweł 18
25 Gawlikowski 19
362 Gałarz 49
698 Gańcarz 152
85 Gb? 48
559 Gelb 106b
893 Gelik 214
900 Gembiś 216
922 Gembuś 226
286 Gerla 25
731 Gerla 163
752 Gerla 170
825 Gerla 191
831 Gerla 193
832 Gerla 193
921 Gerla 226
230 Gidu? 2
148 Giemzy 80
602 Giełczycki 120
109 Ginzberg 57
81 Giorgi 44
749 Glazar? 169b
528 Gleich 100b
314 Gliciak 31b
313 Glinciak 57
405 Gojda 61
751 Gojda 170
140 Golda 77
108 Goldman 56
270 Goliat 15
645 Goliat 134
900 Goliat 216
901 Goliat 217
257 Gorzkowski 11
406 Gorzkowski 61
489 Gorzkowski 88
748 Gorzkowski 169b
789 Gorzkowski 178
822 Gorzkowski 190
944 Gostkowski 237
656 Gostwicki 138
132 Gottlib 74
944 Gozdawa 237
307 Gołda 29
427 Gołda 68
666 Gołda 140
668 Gołda 141
696 Gołda 151
849 Gołda 199
151 Gołkowski 82
568 Gołochowski 109b
948 Gołogórski 239
77 Grabowski 41
84 Grabowski 47
499 Grabowski 92
125 Graeber 69
160 Graeber 89
943 Graff 237
23 Granatowski 18
722 Granatowski 160
789 Granatowski 178
722 Gresza 160
321 Grubiak 34a
440 Grybkiewicz 72
666 Gryborski 140
402 Grybowski 60b
308 Grzebień 30
240 Grzegorz 6
356 Grzegorz 47b
390 Grzegorz 57
451 Grzegorz 75
463 Grzegorz 79
557 Grzegorz 106b
558 Grzegorz 106b
603 Grzegorz 120
622 Grzegorz 127
623 Grzegorz 128
624 Grzegorz 128
626 Grzegorz 129
707 Grzegorz 155
814 Grzegorz 187
836 Grzegorz 195
620 Grzegórz 127
257 Grześ 11
263 Grześ 13
298 Grześ 25
303 Grześ 27
313 Grześ 57
314 Grześ 31b
334 Grześ 40a
337 Grześ 41
345 Grześ 45
346 Grześ 45
369 Grześ 51
624 Grześ 128
656 Grześ 138
702 Grześ 153
734 Grześ 164
747 Grześ 169
748 Grześ 169b
749 Grześ 169b
797 Grześ 181
798 Grześ 181
809c Grześ
824 Grześ 191
825 Grześ 191
841 Grześ 196
842 Grześ 197
843 Grześ 197
863 Grześ 203b
868 Grześ 204
871 Grześ 205
872 Grześ 206
883 Grześ 210
888 Grześ 212
908 Grześ 220
923 Grześ 227
938 Grześ 234
820 Grześ? 189
150 Grzsyziski? 81
231 Grzyb 3
243 Grzyb 7
249 Grzyb 9
294 Grzyb 23
299 Grzyb 25
351 Grzyb 46b
397 Grzyb 59
456 Grzyb 77
529 Grzyb 101
552 Grzyb 105
557 Grzyb 106b
614 Grzyb 125
626 Grzyb 129
629 Grzyb 130
638 Grzyb 132
726 Grzyb 162
793 Grzyb 180
794 Grzyb 180
802 Grzyb 183
803 Grzyb 183
856 Grzyb 201
857 Grzyb 202
863 Grzyb 203b
871 Grzyb 205
878 Grzyb 208
933 Grzyb 232
657 Grzybowski 138
943 Grzybowski 237
99 Gunzberg 53
9 Gutterman 9
602 Gutterman 120
842 Guła 197
550 Górny 104
1 Gąbrowski 3
574 Głodowski 111
195 Głonka 111
787 Głowniak 178
119 Haas 66
318 Hada 33b
9 Haduch 9
60 Haduch 35
417 Haduch 65
165 Hager 92
854 Halalski 201
364 Halicki 49
59 Halter 35
198 Hamats 112
802 Handylak 183
70 Handzel 39
408 Hanulak 62
463 Hanulak 79
526 Hanulak 100
559 Hanulak 106b
628 Hanulak 129
634 Hanulak 131a
635 Hanulak 131b
641 Hanulak 133
644 Hanulak 134
645 Hanulak 134
651 Hanulak 136b
674 Hanulak 143
679 Hanulak 145
696 Hanulak 151
842 Hanulak 197
875 Hanulak 207
879 Hanulak 208
927 Hanulak 229
946 Hanulak 238b
432 Hanus 70
443 Hanus 73a
452 Hanus 75
511 Hanus 96
545 Hanus 103
640 Hanus 132
641 Hanus 133
642 Hanus 133
658 Hanus 138
668 Hanus 141
669 Hanus 141
672 Hanus 142
673 Hanus 143
679 Hanus 145
685 Hanus 147
686 Hanus 147
687 Hanus 147
792 Hanus 179b
794 Hanus 180
796 Hanus 181
797 Hanus 181
833 Hanus 194
918 Hanus 225
919 Hanus 225
920 Hanus 226
744 Hanuś 168
746 Hanuś 168
804 Hanuś 183
809b Hanuś
116 Hanzel 64
495 Harabuc? 90
463 Harasym 79
598 Harawuc 119
281 Harkał 18 & 19
440 Harkała 72
732 Harkała 164
742 Harkała 167
4 Hasomus 4
143 Hatusz 78
372 Hawrylak 52b
120 Hałasik 66
895 Hałatkiewicz 215
766 Hańbicki 171b
402 Heggenberger 60b
129 Hejanka 73
399 Hejaz 60a
739 Helon 166
933 Herdyński 232
307 Hersch 29
907 Hersch 219
59 Hertig 35
62 Hertig 36
336 Hertig 40b
58 Herłiga? 34
27 Hnat 20
33 Hnat 22
61 Hnat 36
63 Hnat 36
121 Hnat 67
178 Hnat 99
228 Hnat 2
237 Hnat 5
239 Hnat 6
240 Hnat 6
252 Hnat 10a
253 Hnat 10a
254 Hnat 10b
255 Hnat 286
258 Hnat 11
260 Hnat 12
270 Hnat 15
271 Hnat 16
272 Hnat 16
273 Hnat 19
274 Hnat 17a
277 Hnat 17b
284 Hnat 20
285 Hnat 20
290 Hnat 22
298 Hnat 25
303 Hnat 27
304 Hnat 28
306 Hnat 28
307 Hnat 29
308 Hnat 30
311 Hnat 31a
314 Hnat 31b
348 Hnat 46a
353 Hnat 47a
355 Hnat 47a
362 Hnat 49
383 Hnat 55a
408 Hnat 62
409 Hnat 62
417 Hnat 65
423 Hnat 67
426 Hnat 68
429 Hnat 69
437 Hnat 71
439 Hnat 72
443 Hnat 73a
444 Hnat 73b
447 Hnat 74
452 Hnat 75
456 Hnat 77
457 Hnat 77
479 Hnat 85
491 Hnat 89
495 Hnat 90
497 Hnat 91
502 Hnat 93
512 Hnat 96
515 Hnat 97
520 Hnat 99a
521 Hnat 99a
551 Hnat 105
556 Hnat 106b
558 Hnat 106b
569 Hnat 110
575 Hnat 112
584 Hnat 115
587 Hnat 116
588 Hnat 116
589 Hnat 116
590 Hnat 117a
594 Hnat 117b
595 Hnat 118
596 Hnat 118
597 Hnat 118
599 Hnat 119
605 Hnat 121
615 Hnat 125
621 Hnat 127
626 Hnat 129
629 Hnat 130
632 Hnat 131a
633 Hnat 131a
634 Hnat 131a
635 Hnat 131b
636 Hnat 131b
638 Hnat 132
639 Hnat 132
641 Hnat 133
644 Hnat 134
649 Hnat 136a
650 Hnat 136b
667 Hnat 141
670 Hnat 142
671 Hnat 142
672 Hnat 142
679 Hnat 145
688a Hnat 148
694 Hnat 150
695 Hnat 151
696 Hnat 151
697 Hnat 151
699 Hnat 152
703 Hnat 154c
704 Hnat 154
711 Hnat 159
728 Hnat 162
733 Hnat 164
735 Hnat 165
745 Hnat 168
778 Hnat 175
781 Hnat 176
782 Hnat 176
788 Hnat 178
791 Hnat 179b
793 Hnat 180
794 Hnat 180
805 Hnat 184
824 Hnat 191
843 Hnat 197
851 Hnat 200
868 Hnat 204
871 Hnat 205
873 Hnat 206
900 Hnat 216
901 Hnat 217
920 Hnat 226
922 Hnat 226
923 Hnat 227
955 Hnat 242
957 Hnat 242
633 Hnatik 131a
452 Hojsan 75
560 Hojsan 107
660 Hojsan 138
666 Hojsan 140
799 Hojsan 182
76 Holik 41
931 Holik 231
288 Honorski 21a
402 Horbowy 60b
231 Horczyk 3
70 Hornyak 39
423 Horowski 67
899 Howiński 216
144 Hołakiewicz 79
137 Hołokiewicz 77
505 Hołota 94
506 Hołota 94
554 Hołota 106a
644 Hołota 134
576 Hołowkiewicz 112
577 Hołowkiewicz 112b
645 Hryciów 134
23 Hryć 18
195 Huciński 111
44 Hujsak 27
49 Hujsak 29
232 Hujsak 3
241 Hujsak 6
249 Hujsak 9
259 Hujsak 12
275 Hujsak 17a
285 Hujsak 20
299 Hujsak 25
300 Hujsak 26
340 Hujsak 42
366 Hujsak 50
367 Hujsak 50
368 Hujsak 51
369 Hujsak 51
391 Hujsak 57
396 Hujsak 59
397 Hujsak 59
398 Hujsak 59
405 Hujsak 61
414 Hujsak 64
426 Hujsak 68
427 Hujsak 68
428 Hujsak 68
430 Hujsak 69
438 Hujsak 72
442 Hujsak 73a
443 Hujsak 73a
444 Hujsak 73b
445 Hujsak 73b
448 Hujsak 74
450 Hujsak 75
457 Hujsak 77
459 Hujsak 78
468 Hujsak 81
476 Hujsak 83
490 Hujsak 89
491 Hujsak 89
495 Hujsak 90
498 Hujsak 91
499 Hujsak 92
500 Hujsak 92
506 Hujsak 94
511 Hujsak 96
514 Hujsak 97
523 Hujsak 99b
527 Hujsak 100
545 Hujsak 103
552 Hujsak 105
560 Hujsak 107
562 Hujsak 107
563 Hujsak 108
565 Hujsak 108b
566 Hujsak 109
567 Hujsak 109
568 Hujsak 109b
572 Hujsak 111
574 Hujsak 111
575 Hujsak 112
577 Hujsak 112b
605 Hujsak 121
607 Hujsak 122
608 Hujsak 122
609 Hujsak 122
610 Hujsak 123
611 Hujsak 123
618 Hujsak 126
619 Hujsak 126
630 Hujsak 130
639 Hujsak 132
648 Hujsak 136a
649 Hujsak 136a
658 Hujsak 138
661 Hujsak 139
662 Hujsak 139
663 Hujsak 139
667 Hujsak 141
678 Hujsak 144
680 Hujsak 145
685 Hujsak 147
686 Hujsak 147
688 Hujsak 147
692 Hujsak 150
693 Hujsak 150
704 Hujsak 154
710 Hujsak 156
723 Hujsak 161
724 Hujsak 161
725 Hujsak 161
731 Hujsak 163
733 Hujsak 164
734 Hujsak 164
736 Hujsak 165
737a Hujsak
737b Hujsak
738 Hujsak 166
749 Hujsak 169b
750 Hujsak 170
751 Hujsak 170
772 Hujsak 173
773 Hujsak 173
774 Hujsak 173
775 Hujsak 174
778 Hujsak 175
793 Hujsak 180
818 Hujsak 189
821 Hujsak 190
822 Hujsak 190
824 Hujsak 191
841 Hujsak 196
845 Hujsak 198
846 Hujsak 198
849 Hujsak 199
861 Hujsak 203a
871 Hujsak 205
881 Hujsak 209
883 Hujsak 210
885 Hujsak 211
888 Hujsak 212
911 Hujsak 221
917 Hujsak 224
948 Hujsak 239
949 Hujsak 239
954 Hujsak 427
314 Hujsan 31b
575 Hurtak 112
708 Hurtak 155
227 Huysak 1
332 Hwozda 39
452 Hycko 75
472 Hysz 82
269 Inglot? 14b
349 Izdebski 46a
881 Jabczanka 209
927 Jabłoński 229
267 Jacenko 14
676 Jadwan 144
708 Jadwisienczak 155
174 Jadwisieńczak 97
234 Jadwisieńczak 4
239 Jadwisieńczak 6
257 Jadwisieńczak 11
258 Jadwisieńczak 11
259 Jadwisieńczak 12
262 Jadwisieńczak 13
263 Jadwisieńczak 13
290 Jadwisieńczak 22
291 Jadwisieńczak 22
293 Jadwisieńczak 23
297 Jadwisieńczak 25
301 Jadwisieńczak 26
304 Jadwisieńczak 28
305 Jadwisieńczak 28
321 Jadwisieńczak 34a
340 Jadwisieńczak 42
341 Jadwisieńczak 42
397 Jadwisieńczak 59
405 Jadwisieńczak 61
406 Jadwisieńczak 61
415 Jadwisieńczak 64
426 Jadwisieńczak 68
427 Jadwisieńczak 68
438 Jadwisieńczak 72
441 Jadwisieńczak 73a
449 Jadwisieńczak 74
450 Jadwisieńczak 75
451 Jadwisieńczak 75
453 Jadwisieńczak 76
459 Jadwisieńczak 78
471 Jadwisieńczak 82
479 Jadwisieńczak 85
483 Jadwisieńczak 86
484 Jadwisieńczak 87
485 Jadwisieńczak 87
490 Jadwisieńczak 89
496 Jadwisieńczak 91
499 Jadwisieńczak 92
506 Jadwisieńczak 94
508 Jadwisieńczak 95
509 Jadwisieńczak 95
564 Jadwisieńczak 108
566 Jadwisieńczak 109
572 Jadwisieńczak 111
584 Jadwisieńczak 115
598 Jadwisieńczak 119
612 Jadwisieńczak 123
614 Jadwisieńczak 125
615 Jadwisieńczak 125
650 Jadwisieńczak 136b
654 Jadwisieńczak 137
662 Jadwisieńczak 139
664 Jadwisieńczak 140
665 Jadwisieńczak 140
680 Jadwisieńczak 145
688a Jadwisieńczak 148
775 Jadwisieńczak 174
776 Jadwisieńczak 174
822 Jadwisieńczak 190
824 Jadwisieńczak 191
888 Jadwisieńczak 212
890 Jadwisieńczak 213
235 Jadwisieńćzak 4
396 Jadwizieńzak 59
919 Jagielnicki 225
380 Jagodziński 54
549 Jagodziński 104
638 Jakbowski 132
877 Jakiel 207b
483 Jakima 86
792 Jakima 179b
290 Jaklewicz 22
291 Jaklewicz 22
571 Jaklewicz 110b
605 Jaklewicz 121
641 Jaklewicz 133
787 Jaklewicz 178
166 Jaklewski 93
737a Jakubaszak
147 Jakubaszek 80
232 Jakubaszek 3
241 Jakubaszek 6
368 Jakubaszek 51
369 Jakubaszek 51
478 Jakubaszek 85
485 Jakubaszek 87
514 Jakubaszek 97
515 Jakubaszek 97
610 Jakubaszek 123
611 Jakubaszek 123
662 Jakubaszek 139
667 Jakubaszek 141
668 Jakubaszek 141
673 Jakubaszek 143
731 Jakubaszek 163
814 Jakubaszek 187
472 Jakubowicz 82
5 Jakubowski 5
5 Jakubowski 5
40 Jakubowski 25
237 Jakubowski 5
242 Jakubowski 6
283 Jakubowski 18
377 Jamrógiewicz 53
565 Janda 108b
593 Janicki 117b
944 Janiczek 237
349 Janiga 46a
193 Janiszewski 110
656 Jankiewicz 138
158 Janklewicz 87
277 Jankowski 17b
166 Januszkiewicz 93
826 Jarec 191
628 Jaremko 129
843 Jarka 197
100 Jarosz 54
126 Jarosz 70
380 Jarosz 54
231 Jasiczek 3
252 Jasiczek 10a
341 Jasiczek 42
351 Jasiczek 46b
476 Jasiczek 83
560 Jasiczek 107
561 Jasiczek 107
805 Jasiczek 184
830 Jasiczek 193
842 Jasiczek 197
843 Jasiczek 197
862 Jasiczek 203a
863 Jasiczek 203b
870 Jasiczek 205
888 Jasiczek 212
889 Jasiczek 212
708 Jasielski 155
59 Jasiewicz 35
445 Jasiński 73b
470 Jasiński 81
545 Jasiński 103
546 Jasiński 103
694 Jasiński 150
774 Jasiński 173
795 Jasiński 180b
830 Jasiński 193
861 Jasiński 203a
792 Jaworski 179b
947 Jaworski 239
147 Jaćmierski 80
103 Jaśkiewicz 55
746 Jedwan 168
375 Jerokalik? 52b
139 Josel 77
266 Jurasz 14a
426 Jurczak 68
581 Jurczak 114a
597 Jurczak 118
257 Jędruch 11
593 Jędrysak 117b
571 Jędrysik 110b
667 Jędrysik 141
688a Jędrysik 148
722 Jędrysik 160
830 Jędrysik 193
911 Jędrysik 221
955 Jędrysik 242
371 Język 52a
380 Język 54
280 K?kczy? 18 & 19
399 Kacnak 60a
528 Kaczyński 100b
947 Kaliczyński 239
23 Kalisz 18
948 Kality 239
749 Kamiński 169b
280 Kamyk 18 & 19
340 Kamyk 42
345 Kamyk 45
358 Kamyk 47b
359 Kamyk 48
368 Kamyk 51
383 Kamyk 55a
411 Kamyk 63
429 Kamyk 69
450 Kamyk 75
453 Kamyk 76
459 Kamyk 78
460 Kamyk 78
463 Kamyk 79
496 Kamyk 91
545 Kamyk 103
546 Kamyk 103
628 Kamyk 129
630 Kamyk 130
676 Kamyk 144
688a Kamyk 148
689 Kamyk 148
710 Kamyk 156
750 Kamyk 170
766 Kamyk 171b
770 Kamyk 172
775 Kamyk 174
790 Kamyk 179a
794 Kamyk 180
795 Kamyk 180b
796 Kamyk 181
797 Kamyk 181
798 Kamyk 181
809c Kamyk
832 Kamyk 193
881 Kamyk 209
918 Kamyk 225
920 Kamyk 226
921 Kamyk 226
938 Kamyk 234
273 Kapacz 19
399 Kapusciński 60a
147 Kapyzek 80
660 Kapłon 138
306 Karaczkowski 28
37 Karasek 24
79 Karaska 42
45 Karbownik 28
669 Karbownik 141
40 Karbowski 25
71 Karbowski 39
121 Karbowski 67
236 Karbowski 4
245 Karbowski 7
263 Karbowski 13
275 Karbowski 17a
293 Karbowski 23
301 Karbowski 26
321 Karbowski 34a
371 Karbowski 52a
387 Karbowski 56
388 Karbowski 56
390 Karbowski 57
391 Karbowski 57
396 Karbowski 59
397 Karbowski 59
398 Karbowski 59
405 Karbowski 61
431 Karbowski 69
441 Karbowski 73a
479 Karbowski 85
484 Karbowski 87
495 Karbowski 90
496 Karbowski 91
498 Karbowski 91
506 Karbowski 94
511 Karbowski 96
529 Karbowski 101
547 Karbowski 103
585 Karbowski 115
610 Karbowski 123
688a Karbowski 148
689 Karbowski 148
710 Karbowski 156
735 Karbowski 165
784 Karbowski 177
791 Karbowski 179b
824 Karbowski 191
839 Karbowski 196
841 Karbowski 196
937 Karbowski 234
938 Karbowski 234
939 Karbowski 235
475 Karp 83
474 Karpa 83
234 Karpy 4
134 Katamarz 76
559 Katrusiak 106b
191 Katz 108
862 Kawa 203a
863 Kawa 203b
399 Kawczak 60a
93 Kawicki 51
635 Kawka 131b
641 Kawka 133
83 Kazim 46
269 Kańczuga 14b
97 Keller 52
170 Kellerman 95
59 Kelner 35
150 Kern 81
913 Kiczek 221b
105 Kiekisz 55
226 Kielar 1
449 Kielar 74
844 Kielar 197
955 Kielar 242
568 Kielawa 109b
846 Kienar 198
65 Kiełb 37
267 Kiełbasa 14
913 Kijowski 221b
879 Kikła 208
568 Kilar 109b
574 Kilar 111
733 Kilar 164
660 Kilarski 138
557 Kindlarski 106b
856 Kindlarski 201
577 Kinelski 112b
308 Kiryk 30
309 Kiryk 30
425 Kiryk 67
518 Kiryk 98
556 Kiryk 106b
557 Kiryk 106b
558 Kiryk 106b
589 Kiryk 116
697 Kiryk 151
917 Kiryk 224
949 Kiryk 239
119 Kisielewicz 66
59 Kislick 35
106 Kizling 56
519 Klaj 98
14 Klamuet 13
296 Klamut 24
380 Klebczyk 54
570 Klecha 110
574 Klecha 111
634 Klecha 131a
651 Klecha 136b
472 Klecki 82
628 Klecki 129
634 Klecki 131a
657 Klecki 138
668 Klecki 141
674 Klecki 143
931 Klepacz 231
224 Klepcyzk 1
198 Klepczyk 112
227 Klepczyk 1
253 Klepczyk 10a
279 Klepczyk 17b
289 Klepczyk 21b
298 Klepczyk 25
299 Klepczyk 25
306 Klepczyk 28
356 Klepczyk 47b
358 Klepczyk 47b
452 Klepczyk 75
474 Klepczyk 83
575 Klepczyk 112
581 Klepczyk 114a
582 Klepczyk 114a
583 Klepczyk 114b
596 Klepczyk 118
597 Klepczyk 118
622 Klepczyk 127
628 Klepczyk 129
630 Klepczyk 130
633 Klepczyk 131a
664 Klepczyk 140
700 Klepczyk 152
706 Klepczyk 154b
720 Klepczyk 159b
732 Klepczyk 164
733 Klepczyk 164
749 Klepczyk 169b
775 Klepczyk 174
788 Klepczyk 178
794 Klepczyk 180
809c Klepczyk
814 Klepczyk 187
831 Klepczyk 193
832 Klepczyk 193
833 Klepczyk 194
834 Klepczyk 194
836 Klepczyk 195
837 Klepczyk 195
838 Klepczyk 195
854 Klepczyk 201
857 Klepczyk 202
858 Klepczyk 202
866 Klepczyk 204
874 Klepczyk 206
883 Klepczyk 210
890 Klepczyk 213
920 Klepczyk 226
921 Klepczyk 226
957 Klepczyk 242
660 Klimaszko 138
63 Klimek 36
245 Klimek 7
256 Klimek 11
257 Klimek 11
257 Klimek 11
258 Klimek 11
260 Klimek 12
290 Klimek 22
363 Klimek 49
366 Klimek 50
415 Klimek 64
484 Klimek 87
488 Klimek 88
549 Klimek 104
632 Klimek 131a
634 Klimek 131a
638 Klimek 132
689 Klimek 148
818 Klimek 189
822 Klimek 190
824 Klimek 191
825 Klimek 191
848 Klimek 199
660 Klimko 138
731 Klpeczyk 163
25 Kmiecik 19
23 Knap 18
6 Knebel 6
684 Kobiałka 146
56 Kocabiński 34
62 Kocabiński 36
338 Kocan 41
497 Kocan 91
902 Kocan 217
83 Kochański 46
568 Kochański 109b
314 Kocik 31b
336 Kocyłowski 40b
436 Koczera 71
708 Koczera 155
728 Koczera 162
879 Koczera 208
570 Koczeń 110
628 Koczeń 129
634 Koczeń 131a
657 Koczeń 138
674 Koczeń 143
582 Kogut 114a
583 Kokorski 114b
913 Kokoszka 221b
617 Kolecki 126
947 Koleta 239
228 Koliba 2
300 Koliba 26
321 Koliba 34a
338 Koliba 41
345 Koliba 45
926 Koliba 228
484 Kolik 87
372 Komiński 52a
77 Konapka 41
171 Kondyjewski 96
497 Kondyjewski 91
599 Kondyjewski 119
33 Kondyjowski 22
615 Kondyjowski 125
632 Kondyjowski 131a
40 Koneczny 25
393 Konieczko 58a
45 Konieczkow 28
86 Konieczna 48
138 Konieczny 77
642 Konik 133
121 Kopacz 67
241 Kopacz 6
348 Kopacz 46a
349 Kopacz 46a
369 Kopacz 51
621 Kopacz 127
658 Kopacz 138
657 Kopciuch 138
198 Koral 112
701 Kornafeł 153
10 Kornhauser 10
177 Kornreich 98
193 Kornreich 110
519 Kornreich 98
528 Kornreich 100b
568 Korostyński 109b
848 Kosakowski 199
402 Kossakowski 60b
849 Kot 199
225 Kotecki 1
228 Kotecki 2
429 Kotecki 69
457 Kotecki 77
517 Kotecki 98
519 Kotecki 98
522 Kotecki 99a
523 Kotecki 99b
524 Kotecki 99b
525 Kotecki 99b
532 Kotecki 102
552 Kotecki 105
553 Kotecki 105
560 Kotecki 107
560 Kotecki 107
561 Kotecki 107
562 Kotecki 107
563 Kotecki 108
564 Kotecki 108
564 Kotecki 108
565 Kotecki 108b
572 Kotecki 111
573 Kotecki 111
666 Kotecki 140
708 Kotecki 155
744 Kotecki 168
832 Kotecki 193
872 Kotecki 206
877 Kotecki 207b
885 Kotecki 211
893 Kotecki 214
508 Kotik 95
237 Kotlar 5
826 Kotlarczyk 191
417 Kotlarz 30
769 Kotlarz 172
770 Kotlarz 172
889 Kotlarz 212
140 Kotulski 77
140 Kotulski 77
141 Kotulski 78
133 Kowal 75
280 Kowal 18 & 19
281 Kowal 18 & 19
282 Kowal 18
283 Kowal 18
373 Kowal 52a
440 Kowal 72
471 Kowal 82
732 Kowal 164
733 Kowal 164
742 Kowal 167
753 Kowal 171a
808 Kowal 185
390 Kowalczyk 57
391 Kowalczyk 57
597 Kowalczyk 118
642 Kowalczyk 133
665 Kowalczyk 140
734 Kowalczyk 164
738 Kowalczyk 166
48 Kowalik 29
147 Kowalik 80
229 Kowalik 2
233 Kowalik 3
236 Kowalik 4
244 Kowalik 7
245 Kowalik 7
246 Kowalik 8
249 Kowalik 9
250 Kowalik 9
299 Kowalik 25
308 Kowalik 30
368 Kowalik 51
397 Kowalik 59
431 Kowalik 69
433 Kowalik 70
447 Kowalik 74
452 Kowalik 75
478 Kowalik 85
479 Kowalik 85
494 Kowalik 90
498 Kowalik 91
502 Kowalik 93
505 Kowalik 94
506 Kowalik 94
507 Kowalik 94
514 Kowalik 97
515 Kowalik 97
522 Kowalik 99a
527 Kowalik 100
546 Kowalik 103
547 Kowalik 103
548 Kowalik 104
549 Kowalik 104
554 Kowalik 106a
557 Kowalik 106b
562 Kowalik 107
604 Kowalik 121
610 Kowalik 123
611 Kowalik 123
639 Kowalik 132
644 Kowalik 134
645 Kowalik 134
650 Kowalik 136b
651 Kowalik 136b
662 Kowalik 139
666 Kowalik 140
667 Kowalik 141
668 Kowalik 141
669 Kowalik 141
670 Kowalik 142
671 Kowalik 142
672 Kowalik 142
673 Kowalik 143
682 Kowalik 146
688 Kowalik 147
688a Kowalik 148
689 Kowalik 148
692 Kowalik 150
700 Kowalik 152
703 Kowalik 154c
735 Kowalik 165
738 Kowalik 166
747 Kowalik 169
766 Kowalik 171b
770 Kowalik 172
788 Kowalik 178
794 Kowalik 180
795 Kowalik 180b
797 Kowalik 181
809c Kowalik
830 Kowalik 193
846 Kowalik 198
874 Kowalik 206
875 Kowalik 207
901 Kowalik 217
914 Kowalik 222
918 Kowalik 225
922 Kowalik 226
923 Kowalik 227
929 Kowalik 230
304 Kowalik? 28
104 Kowalski 55
489 Kowalski 88
556 Kowalski 106b
558 Kowalski 106b
578 Kowalski 113
590 Kowalski 117a
701 Kowalski 153
780 Kozimor 175
863 Kozimor 203b
5 Kozmowski 5
284 Kozłowski 20
285 Kozłowski 20
375 Kozłowski 52b
408 Kozłowski 62
515 Kozłowski 97
523 Kozłowski 99b
644 Kozłowski 134
704 Kozłowski 154
735 Kozłowski 165
769 Kozłowski 172
861 Kozłowski 203a
901 Kozłowski 217
642 Kołecki 133
297 Kołodziejczyk 25
144 Kołpak 79
943 Końcowicz 237
149 Kościołek 80
149 Kościński 80
403 Kościński 60b
883 Koźlik 210
267 Koźma 14
311 Koźma 31a
439 Koźma 72
548 Koźma 104
624 Koźma 128
883 Koźma 210
706 Kożlik 154b
487 Krajnik 88
488 Krajnik 88
649 Kramar 136a
955 Kramar 242
459 Kramarz 78
460 Kramarz 78
463 Kramarz 79
532 Kramarz 102
911 Kraus 221
128 Krawicz 72
732 Krawicz 164
244 Krawiec 7
362 Krawiec 49
363 Krawiec 49
364 Krawiec 49
396 Krawiec 59
430 Krawiec 69
480 Krawiec 85
527 Krawiec 100
529 Krawiec 101
582 Krawiec 114a
659 Krawiec 138
686 Krawiec 147
688a Krawiec 148
698 Krawiec 152
913 Krawiec 221b
920 Krawiec 226
937 Krawiec 234
596 Krokos 118
175 Krolicki 97
261 Krowiak 12
436 Krościński 71
708 Krośniecki? 155
94 Kruczek 51
252 Kruczek 10a
21 Kruczynska 17
40 Kruczyński 25
137 Kruczyński 77
138 Kruczyński 77
174 Kruczyński 97
741 Kruczyński 167
905 Kruczyński 219
568 Kruk 109b
121 Krulicki 67
175 Krulicki 97
937 Krupa 234
728 Krusiecki 162
578 Kruwicka 113
898 Kryda 216
475 Krzak 83
645 Krzak 134
119 Krzeniński 66
44 Krzyciński 27
593 Krzysiak 117b
621 Krzysik 127
236 Krzysztof 4
823 Krzysztof 190b
872 Krzysztofiak 206
16 Krzyzanowski 14
498 Krzyżaniak 91
831 Krzyżaniak 193
880 Król 208
1 Królicki 3
3 Królicki 3
54 Królicki 33
59 Królicki 35
113 Królicki 61
121 Królicki 67
171 Królicki 96
174 Królicki 97
393 Królicki 58a
393 Królicki 58a
911 Królicki 221
231 Kseniak 3
232 Kseniak 3
240 Kseniak 6
243 Kseniak 7
247 Kseniak 8
255 Kseniak 286
433 Kseniak 70
436 Kseniak 71
483 Kseniak 86
495 Kseniak 90
520 Kseniak 99a
521 Kseniak 99a
526 Kseniak 100
563 Kseniak 108
570 Kseniak 110
620 Kseniak 127
636 Kseniak 131b
778 Kseniak 175
780 Kseniak 175
819 Kseniak 189
841 Kseniak 196
843 Kseniak 197
868 Kseniak 204
869 Kseniak 205
870 Kseniak 205
871 Kseniak 205
874 Kseniak 206
875 Kseniak 207
73 Kuba 40
68 Kubas 38
619 Kubas 126
895 Kubas 215
16 Kubasiewicz 14
56 Kubasiewicz 34
62 Kubasiewicz 36
72 Kubasiewicz 39
87 Kubasiewicz 48
89 Kubasiewicz 49
104 Kubasiewicz 55
113 Kubasiewicz 61
140 Kubasiewicz 77
141 Kubasiewicz 78
144 Kubasiewicz 79
144 Kubasiewicz 79
147 Kubasiewicz 80
148 Kubasiewicz 80
243 Kubasiewicz 7
277 Kubasiewicz 17b
318 Kubasiewicz 33b
486 Kubasiewicz 87b
493 Kubasiewicz 90
494 Kubasiewicz 90
556 Kubasiewicz 106b
558 Kubasiewicz 106b
577 Kubasiewicz 112b
727 Kubasiewicz 162
933 Kubasiewicz 232
88 Kubasiewiczi 48
171 Kubasziewicz 96
914 Kubiak 222
311 Kubik 31a
483 Kuchara 86
485 Kuchara 87
399 Kucharski 60a
659 Kucharz 138
116 Kuchta 64
388 Kuczera 56
40 Kuczman 25
25 Kudła 19
583 Kujawski 114b
779 Kulczycki 175
837 Kulczycki 195
138 Kulikowska 77
772 Kulikowski 173
7 Kulon 7
120 Kulon 66
340 Kumura 42
77 Kunia 41
919 Kurasz 225
486 Kurciak 87b
618 Kurec 126
528 Kurek 100b
325 Kurling 35
480 Kurnal 85
141 Kurowski 78
507 Kurowski 94
858 Kurzoń 202
263 Kuszcz 13
37 Kutiak 24
183 Kutiak 102
231 Kutiak 3
235 Kutiak 4
262 Kutiak 13
311 Kutiak 31a
356 Kutiak 47b
394 Kutiak 58b
429 Kutiak 69
452 Kutiak 75
469 Kutiak 81
471 Kutiak 82
479 Kutiak 85
484 Kutiak 87
508 Kutiak 95
509 Kutiak 95
518 Kutiak 98
521 Kutiak 99a
527 Kutiak 100
548 Kutiak 104
549 Kutiak 104
571 Kutiak 110b
595 Kutiak 118
596 Kutiak 118
597 Kutiak 118
599 Kutiak 119
606 Kutiak 121
624 Kutiak 128
628 Kutiak 129
629 Kutiak 130
630 Kutiak 130
631 Kutiak 130
634 Kutiak 131a
648 Kutiak 136a
649 Kutiak 136a
653 Kutiak 137
673 Kutiak 143
674 Kutiak 143
703 Kutiak 154c
722 Kutiak 160
837 Kutiak 195
881 Kutiak 209
918 Kutiak 225
919 Kutiak 225
923 Kutiak 227
946 Kutiak 238b
955 Kutiak 242
577 Kutmiak 112b
578 Kuziemski 113
548 Kuźma 104
602 Kuźmiak 120
481 Kużma 86
274 Kwarciak 17a
338 Kwarciak 41
340 Kwarciak 42
341 Kwarciak 42
450 Kwarciak 75
621 Kwarciak 127
830 Kwarnicki 193
659 Kwaśny 138
657 Kądziołek 138
374 Kędzierski 52b
308 Kędzior 30
36 Labowski 23
94 Lack 51
667 Lada 141
688a Lada 148
738 Lada 166
11 Lalicka 11
92 Landau 50
127 Langsam 71
133 Langsam 75
157 Langsam 86
165 Langsam 92
186 Langsam 103
188 Langsam 105
100 Laskowski 54
148 Laszek 80
59 Leczowicz 35
1031b Leczowicz 98
161 Lemmesz 90
116 Lenar 64
133 Lenar 75
237 Lenar 5
373 Lenar 52a
814 Lenarz 187
59 Lenio 35
60 Lenio 35
116 Lenio 64
456 Lenio 77
593 Lenio 117b
621 Lenio 127
644 Lenio 134
879 Lenio 208
901 Lenio 217
147 Lenzesz? 80
359 Lepianka 48
169 Lerner 94
53 Lewicki 32
119 Lewkowicz 66
839 Leń 196
862 Leśniak 203a
946 Lichenko 238b
660 Liczowicz 138
913 Ligenza 221b
37 Lipa 24
183 Lipa 102
394 Lipa 58b
399 Lipa 60a
870 Lipa 205
871 Lipa 205
918 Lipa 225
854 Lisowski 201
855 Lisowski 201
528 Litwin 100b
87 Liwacz 48
402 Liwanowski 60b
782 Lizowski 176
578 Lodziński 113
573 Lupa 111
899 Lutusek 216
551 Maciejewski 105
5 Maciejowski 5
955 Macinkowski 242
273 Madej 19
739 Madej 166
882 Madeja 209
25 Magierowski 19
929 Magierowski 230
256 Majdecka 11
414 Majdecki 64
417 Majdecki 65
418 Majdecki 65
5 Majerowicz 5
111 Majerowicz 59
386 Majerowicz 55b
23 Majewski 18
566 Majka 109
246 Makary 8
659 Maksym 138
670 Maksym 142
159 Malamet 88
182 Malamet 101
76 Malarkiewicz 41
77 Malarkiewicz 41
331 Malec 39
337 Malec 41
811 Malec 186
812 Malec 186
931 Malikowski 231
76 Malinowski 41
77 Malyiąda? 41
324 Mandel 34b
77 Mareński 41
164 Margules 91
161 Markel 90
82 Markil 45
456 Markowski 77
96 Marszałek 52
77 Marzański 41
76 Marzeński 41
88 Mastyk 48
331 Maszczak 39
286 Masły 25
449 Masłyk 74
609 Matuszek 122
276 Matyszkiewicz 17a
277 Matyszkiewicz 17b
920 Matyszkiewicz 226
921 Matyszkiewicz 226
12 Mazkel 12
14 Mazur 13
31 Mazur 21
97 Mazur 52
175 Mazur 97
225 Mazur 1
296 Mazur 24
427 Mazur 68
523 Mazur 99b
563 Mazur 108
564 Mazur 108
731 Mazur 163
818 Mazur 189
854 Mazur 201
855 Mazur 201
553 Mazurek 105
25 Mazurkiewicz 19
30 Mazurkiewicz 21
772 Mazurkiewicz 173
932 Mazurkiewicz 231
933 Mazurkiewicz 232
150 Małamet 81
315 Małamet 32b
910 Małamet 220
260 Małek 12
574 Małek 111
234 Małko 4
843 Małys 197
268 Maślany 14b
40 Meciński 25
45 Meciński 28
45 Meciński 28
822 Medard 190
89 Meiser 49
325 Meisser 35
139 Mellinger 77
110 Mendlowiec 58
583 Mermer 114b
913 Mermer 221b
408 Metka 62
576 Metka 112
929 Metka 230
656 Meńczyński 138
318 Michalak 33b
319 Michalak 33b
429 Michalak 69
497 Michalak 91
746 Michalak 168
902 Michalak 217
23 Michalczyk 18
114 Michalski 62
913 Michciński 221b
332 Micio 39
497 Mickuś 91
267 Miedziak 14
659 Miedziak 138
119 Miejski 66
417 Mietła 65
403 Migalski 60b
65 Mikołajek 37
232 Mikołajek 3
235 Mikołajek 4
244 Mikołajek 7
259 Mikołajek 12
262 Mikołajek 13
279 Mikołajek 17b
280 Mikołajek 18 & 19
282 Mikołajek 18
309 Mikołajek 30
340 Mikołajek 42
358 Mikołajek 47b
359 Mikołajek 48
375 Mikołajek 52b
417 Mikołajek 65
445 Mikołajek 73b
447 Mikołajek 74
456 Mikołajek 77
461 Mikołajek 78
520 Mikołajek 99a
546 Mikołajek 103
548 Mikołajek 104
596 Mikołajek 118
610 Mikołajek 123
633 Mikołajek 131a
650 Mikołajek 136b
664 Mikołajek 140
679 Mikołajek 145
680 Mikołajek 145
694 Mikołajek 150
698 Mikołajek 152
699 Mikołajek 152
703 Mikołajek 154c
704 Mikołajek 154
705 Mikołajek 154
710 Mikołajek 156
726 Mikołajek 162
735 Mikołajek 165
736 Mikołajek 165
766 Mikołajek 171b
775 Mikołajek 174
781 Mikołajek 176
791 Mikołajek 179b
794 Mikołajek 180
795 Mikołajek 180b
802 Mikołajek 183
804 Mikołajek 183
808 Mikołajek 185
822 Mikołajek 190
823 Mikołajek 190b
824 Mikołajek 191
844 Mikołajek 197
845 Mikołajek 198
846 Mikołajek 198
850 Mikołajek 199
875 Mikołajek 207
920 Mikołajek 226
929 Mikołajek 230
321 Milan 34a
86 Milanowski 48
87 Milanowski 48
144 Milanowski 79
437 Milarz 71
438 Milarz 72
439 Milarz 72
455 Milarz 76
955 Milarz 242
447 Milasz 74
1452 Milasz 75
453 Milasz 76
803 Milasz 183
465 Miliniewicz 80
466 Miliniewicz 80
234 Mindur 4
196 Mindura 112
89 Mironowicz 49
325 Mironowicz 35
397 Misiewicz 59
48 Miętka 29
49 Miętka 29
59 Miętka 35
59 Miętka 35
60 Miętka 35
62 Miętka 36
63 Miętka 36
116 Miętka 64
336 Miętka 40b
633 Miętka 131a
58 Miętki 34
61 Miętki 36
67 Miętki 38
397 Miłoraj 59
632 Modrański 131a
349 Modrzański 46a
555 Modrzański 106a
265 Morawski 14a
656 Morawski 138
657 Morawski 138
267 Moreńka 14
19 Moritz 15
60 Morski 35
524 Moskal 99b
704 Moskal 154
87 Moskala 48
267 Moskwa 14
574 Moszak 111
73 Moszański 40
563 Moszański 108
331 Moszczak 39
267 Motyka 14
789 Mołczan 178
529 Mołocznik 101
399 Mroczka 60a
524 Mroczka 99b
522 Mroczko 99a
573 Mroz 111
21 Muller 17
79 Muller 42
268 Muller 14b
279 Muller 17b
699 Murajek 152
345 Muszański 45
588 Muszański 116
37 Muzszyński 24
114 Muzyczka 62
696 Mycio 151
697 Mycio 151
44 Myciński 27
269 Mydlarski 14b
335 Myrdak 40b
376 Myrdak 52b
448 Myrdak 74
449 Myrdak 74
450 Myrdak 75
451 Myrdak 75
452 Myrdak 75
627 Myrdak 129
662 Myrdak 139
708 Myrdak 155
808 Myrdak 185
858 Myrła 202
54 Myszczyszyn 33
850 Myćka 199
54 Myła 33
45 Męciński 28
178 Męciński 99
325 Męciński 35
393 Męciński 58a
751 Męciński 170
943 Męciński 237
54 Mętka 33
402 Młodecki 60b
635 Młott 131b
266 Najsarek 14a
103 Namieniowski? 55
45 Naparliński 28
284 Naparliński 20
325 Naparliński 35
133 Napieracz 75
373 Napieracz 52a
893 Nasiaska? 214
45 Nastyn 28
751 Nasłyn 170
474 Nawalaniec 83
554 Nawalaniec 106a
561 Nawalaniec 107
569 Nawalaniec 110
570 Nawalaniec 110
582 Nawalaniec 114a
583 Nawalaniec 114b
620 Nawalaniec 127
622 Nawalaniec 127
632 Nawalaniec 131a
872 Nawalaniec 206
873 Nawalaniec 206
918 Nawalaniec 225
150 Nawalany 82
250 Nawalany 9
280 Nawalany 18 & 19
283 Nawalany 18
399 Nawalany 60a
514 Nawalany 97
521 Nawalany 99a
522 Nawalany 99a
548 Nawalany 104
594 Nawalany 117b
595 Nawalany 118
596 Nawalany 118
599 Nawalany 119
604 Nawalany 121
605 Nawalany 121
606 Nawalany 121
607 Nawalany 122
608 Nawalany 122
609 Nawalany 122
617 Nawalany 126
618 Nawalany 126
630 Nawalany 130
654 Nawalany 137
691 Nawalany 149
695 Nawalany 151
782 Nawalany 176
821 Nawalany 190
822 Nawalany 190
872 Nawalany 206
885 Nawalany 211
891 Nawalany 213
922 Nawalany 226
818 Nawany 189
772 Nebesny 173
553 Neczysta 105
71 Nedza 39
700 Nestorowicz 152
701 Nestorowicz 153
589 Nibelt 116
67 Niedzielski 38
121 Niedzielski 67
56 Niemczyk 34
308 Niemiec 30
387 Niemiec 56
388 Niemiec 56
393 Niemiec 58a
931 Niemiec 231
939 Niemiec 235
53 Nieziołek 32
895 Nimiec 215
58 Niznik 34
53 Nordiński 32
794 Nowaczek 180
957 Nowaczek 242
565 Nowak 108b
152 Nowakowska 82
5 Nowakowski 5
84 Nędza 47
377 Nędza 53
390 Nędza 57
458 Nędza 77
13 Oberc 13
33 Oberc 22
311 Obrzut 31a
462 Ociurak 79
946 Ociurak 238b
509 Ociów 95
338 Ogarek 41
895 Ogarek 215
237 Ogrodnik 5
249 Ogrodnik 9
259 Ogrodnik 12
261 Ogrodnik 12
262 Ogrodnik 13
263 Ogrodnik 13
264 Ogrodnik 13
436 Ogrodnik 71
450 Ogrodnik 75
451 Ogrodnik 75
484 Ogrodnik 87
502 Ogrodnik 93
509 Ogrodnik 95
574 Ogrodnik 111
622 Ogrodnik 127
623 Ogrodnik 128
658 Ogrodnik 138
797 Ogrodnik 181
808 Ogrodnik 185
927 Okoński 229
497 Olejarz 91
560 Olejarz 107
634 Olejarz 131a
266 Oleksiak 14a
456 Oleksów 77
457 Oleksów 77
461 Oleksów 78
629 Oleksów 130
802 Oleksów 183
803 Oleksów 183
559 Olijnik 106b
151 Olsiewski 82
736 Olszański 165
59 Olszewski 35
101 Olszewski 54
910 Olszewski 220
452 Olszyński 75
666 Olszyński 140
265 Oppeln-Bronikowski 14a
105 Ortoczynski 55
439 Orybkiewicz 72
751 Orybkiewicz 170
455 Orzechowski 76
269 Orzewski 14b
287 Orłowski 21a
289 Orłowski 21b
61 Osenkowski 36
914 Osenkowski 222
411 Osiów 63
489 Osiów 88
515 Osiów 97
662 Osiów 139
688 Osiów 147
119 Ossowski 66
64 Ostaf 36
638 Ostafij 132
659 Ostafij 138
927 Ostafij 229
147 Ostrowski 80
521 Ostrowski 99a
568 Ostrowski 109b
507 Ostręga 94
63 Osękowski 36
238 Osłów 6
380 Owad 54
237 Ozyniak 5
335 P?grzyn 40b
340 Pachuciak 42
282 Pagałko 18
567 Paluk 109
520 Pancerz 99a
23 Pankiewicz 18
25 Pankiewicz 19
316 Papeż 33a
879 Paprot 208
265 Parczewski 14a
553 Parkanik 105
883 Paronak? 210
76 Paskowski 41
164 Pasner 91
190 Pasner 107
282 Pastaszak 18
92 Pastuszak 50
144 Pastuszak 79
239 Pastuszak 6
240 Pastuszak 6
280 Pastuszak 18 & 19
297 Pastuszak 25
309 Pastuszak 30
359 Pastuszak 48
383 Pastuszak 55a
471 Pastuszak 82
476 Pastuszak 83
485 Pastuszak 87
487 Pastuszak 88
488 Pastuszak 88
491 Pastuszak 89
499 Pastuszak 92
514 Pastuszak 97
576 Pastuszak 112
577 Pastuszak 112b
602 Pastuszak 120
603 Pastuszak 120
609 Pastuszak 122
610 Pastuszak 123
611 Pastuszak 123
612 Pastuszak 123
642 Pastuszak 133
663 Pastuszak 139
692 Pastuszak 150
723 Pastuszak 161
725 Pastuszak 161
752 Pastuszak 170
770 Pastuszak 172
789 Pastuszak 178
804 Pastuszak 183
408 Paszkiewicz 62
628 Paszkiewicz 129
438 Patrolak 72
275 Patronik 17a
291 Patronik 22
294 Patronik 23
308 Patrylak 30
949 Patrylak 239
598 Patuszak 119
433 Pawiak 70
830 Pawiak 193
447 Pawliszyn 74
499 Pawliszyn 92
299 Pawlus 25
722 Pawła? 160
850 Pawłaszczak 199
93 Pawławski 51
879 Pawłowski 208
943 Pawłowski 237
232 Pańko 3
705 Pańko 154
267 Paśnionka 14
946 Peciwkowski 238b
33 Pelczar 22
148 Pelczar 80
13 Pelczarski 13
14 Pelczarski 13
27 Pelczarski 20
30 Pelczarski 21
33 Pelczarski 22
76 Pelczarski 41
140 Perkołup 77
225 Perkołup 1
245 Perkołup 7
256 Perkołup 11
445 Perkołup 73b
506 Perkołup 94
522 Perkołup 99a
547 Perkołup 103
548 Perkołup 104
549 Perkołup 104
557 Perkołup 106b
638 Perkołup 132
639 Perkołup 132
648 Perkołup 136a
737a Perkołup
814 Perkołup 187
818 Perkołup 189
819 Perkołup 189
825 Perkołup 191
848 Perkołup 199
880 Perkołup 208
881 Perkołup 209
882 Perkołup 209
883 Perkołup 210
927 Perkołup 229
773 Petejka 173
799 Petrak 182
823 Petrylak 190b
263 Petryna? 13
67 Pełczarski 38
561 Pełech 107
596 Pełech 118
550 Piasecki 104
503 Pichowicz 93
33 Picio 22
881 Piech 209
937 Piech 234
487 Piecuch 88
364 Pielech 49
435 Pielech 71
502 Pielech 93
503 Pielech 93
561 Pielech 107
615 Pielech 125
116 Pielesz 64
481 Pieleszyk 86
955 Pielniszka 242
583 Pieniązek 114b
913 Pieniążek 221b
150 Pierciński 81
152 Pies? 82
957 Piesek 242
881 Piesk 209
390 Piestrak 57
59 Pieszczoch 35
67 Pieszczoch 38
70 Pieszczoch 39
106 Pieszczoch 56
113 Pieszczoch 61
116 Pieszczoch 64
120 Pieszczoch 66
121 Pieszczoch 67
126 Pieszczoch 70
140 Pieszczoch 77
228 Pieszczoch 2
246 Pieszczoch 8
304 Pieszczoch 28
335 Pieszczoch 40b
362 Pieszczoch 49
363 Pieszczoch 49
376 Pieszczoch 52b
441 Pieszczoch 73a
489 Pieszczoch 88
547 Pieszczoch 103
548 Pieszczoch 104
549 Pieszczoch 104
560 Pieszczoch 107
587 Pieszczoch 116
589 Pieszczoch 116
640 Pieszczoch 132
670 Pieszczoch 142
707 Pieszczoch 155
708 Pieszczoch 155
752 Pieszczoch 170
753 Pieszczoch 171a
805 Pieszczoch 184
809b Pieszczoch
874 Pieszczoch 206
883 Pieszczoch 210
895 Pieszczoch 215
898 Pieszczoch 216
899 Pieszczoch 216
926 Pieszczoch 228
876 Pietrasz 207
255 Pietruska 286
867 Pietruski 204
879 Pietruski 208
113 Pietrzycka 61
85 Pietrzycki 48
86 Pietrzycki 48
87 Pietrzycki 48
88 Pietrzycki 48
100 Pietrzycki 54
101 Pietrzycki 54
126 Pietrzycki 70
319 Pietrzycki 33b
1083 Pietrzycki
911 Pieńczakowski 221
316 Pikul 33a
837 Pindur 195
9 Pinkas 9
19 Pinkas 15
53 Pinkas 32
78 Pinkas 41
118 Pinkas 65
8 Pinter 8
111 Pinter 59
113 Pinter 61
155 Pinter 84
164 Pinter 91
268 Piotrowski 14b
863 Piróg 203b
150 Pisaniak 81
225 Pisaniak 1
226 Pisaniak 1
366 Pisaniak 50
564 Pisaniak 108
30 Pisiewicz 21
434 Pisiewicz 70
904 Pisiewicz 218
905 Pisiewicz 219
906 Pisiewicz 219
933 Pisiewicz 232
670 Piszczatyn 142
465 Piszczyński 80
545 Piszczyński 103
624 Piszczyński 128
796 Piszczyński 181
946 Pitala 238b
33 Pituch 22
121 Pituch 67
174 Pituch 97
228 Pituch 2
232 Pituch 3
247 Pituch 8
249 Pituch 9
252 Pituch 10a
257 Pituch 11
264 Pituch 13
305 Pituch 28
321 Pituch 34a
334 Pituch 40a
335 Pituch 40b
336 Pituch 40b
336 Pituch 40b
377 Pituch 53
388 Pituch 56
405 Pituch 61
406 Pituch 61
414 Pituch 64
415 Pituch 64
417 Pituch 65
429 Pituch 69
441 Pituch 73a
442 Pituch 73a
443 Pituch 73a
444 Pituch 73b
475 Pituch 83
527 Pituch 100
554 Pituch 106a
561 Pituch 107
569 Pituch 110
570 Pituch 110
572 Pituch 111
575 Pituch 112
610 Pituch 123
611 Pituch 123
626 Pituch 129
630 Pituch 130
635 Pituch 131b
648 Pituch 136a
658 Pituch 138
660 Pituch 138
664 Pituch 140
665 Pituch 140
684 Pituch 146
692 Pituch 150
705 Pituch 154
707 Pituch 155
710 Pituch 156
723 Pituch 161
724 Pituch 161
725 Pituch 161
727 Pituch 162
734 Pituch 164
738 Pituch 166
773 Pituch 173
775 Pituch 174
824 Pituch 191
830 Pituch 193
848 Pituch 199
860 Pituch 203a
863 Pituch 203b
870 Pituch 205
380 Pityni 54
672 Piwowar 142
471 Piątek 82
134 Piłat 76
225 Piłat 1
237 Piłat 5
274 Piłat 17a
340 Piłat 42
526 Piłat 100
653 Piłat 137
833 Piłat 194
850 Piłat 199
851 Piłat 200
927 Piłat 229
13 Plesniarski 13
129 Plesniarski 73
140 Plesniarski 77
27 Pleśniarski 20
40 Pleśniarski 25
62 Pleśniarski 36
76 Pleśniarski 41
86 Pleśniarski 48
87 Pleśniarski 48
88 Pleśniarski 48
104 Pleśniarski 55
113 Pleśniarski 61
126 Pleśniarski 70
140 Pleśniarski 77
147 Pleśniarski 80
150 Pleśniarski 81
154 Pleśniarski 83
171 Pleśniarski 96
240 Pleśniarski 6
243 Pleśniarski 7
245 Pleśniarski 7
250 Pleśniarski 9
256 Pleśniarski 11
257 Pleśniarski 11
262 Pleśniarski 13
270 Pleśniarski 15
271 Pleśniarski 16
274 Pleśniarski 17a
286 Pleśniarski 25
297 Pleśniarski 25
303 Pleśniarski 27
316 Pleśniarski 33a
318 Pleśniarski 33b
335 Pleśniarski 40b
336 Pleśniarski 40b
353 Pleśniarski 47a
365 Pleśniarski 50
380 Pleśniarski 54
396 Pleśniarski 59
405 Pleśniarski 61
411 Pleśniarski 63
423 Pleśniarski 67
432 Pleśniarski 70
433 Pleśniarski 70
434 Pleśniarski 70
435 Pleśniarski 71
437 Pleśniarski 71
438 Pleśniarski 72
447 Pleśniarski 74
468 Pleśniarski 81
469 Pleśniarski 81
479 Pleśniarski 85
484 Pleśniarski 87
485 Pleśniarski 87
488 Pleśniarski 88
489 Pleśniarski 88
491 Pleśniarski 89
494 Pleśniarski
499 Pleśniarski 92
506 Pleśniarski 94
566 Pleśniarski 109
570 Pleśniarski 110
572 Pleśniarski 111
573 Pleśniarski 111
590 Pleśniarski 117a
604 Pleśniarski 121
605 Pleśniarski 121
608 Pleśniarski 122
610 Pleśniarski 123
614 Pleśniarski 125
615 Pleśniarski 125
617 Pleśniarski 126
618 Pleśniarski 126
619 Pleśniarski 126
632 Pleśniarski 131a
638 Pleśniarski 132
639 Pleśniarski 132
655 Pleśniarski 137
656 Pleśniarski 138
658 Pleśniarski 138
662 Pleśniarski 139
663 Pleśniarski 139
664 Pleśniarski 140
672 Pleśniarski 142
677 Pleśniarski 144
679 Pleśniarski 145
688 Pleśniarski 147
691 Pleśniarski 149
692 Pleśniarski 150
693 Pleśniarski 150
704 Pleśniarski 154
705 Pleśniarski 154
711 Pleśniarski 159
723 Pleśniarski 161
726 Pleśniarski 162
738 Pleśniarski 166
739 Pleśniarski 166
744 Pleśniarski 168
745 Pleśniarski 168
766 Pleśniarski 171b
767 Pleśniarski 171b
769 Pleśniarski 172
770 Pleśniarski 172
772 Pleśniarski 173
773 Pleśniarski 173
775 Pleśniarski 174
778 Pleśniarski 175
779 Pleśniarski 175
780 Pleśniarski 175
784 Pleśniarski 177
789 Pleśniarski 178
790 Pleśniarski 179a
791 Pleśniarski 179b
792 Pleśniarski 179b
795 Pleśniarski 180b
798 Pleśniarski 181
808 Pleśniarski 185
820 Pleśniarski 189
832 Pleśniarski 193
833 Pleśniarski 194
839 Pleśniarski 196
847 Pleśniarski 198
848 Pleśniarski 199
869 Pleśniarski 205
872 Pleśniarski 206
874 Pleśniarski 206
878 Pleśniarski 208
888 Pleśniarski 212
906 Pleśniarski 219
908 Pleśniarski 220
911 Pleśniarski 221
948 Pleśniarski 239
955 Pleśniarski 242
641 Podgórski 133
938 Podgórski 234
939 Podgórski 235
578 Podhorodecki 113
919 Podsławski 225
393 Podubiński 58a
255 Podwapińska 286
256 Podwapińska 11
93 Podwapiński 51
234 Podwapiński 4
253 Podwapiński 10a
254 Podwapiński 10b
255 Podwapiński 286
262 Podwapiński 13
293 Podwapiński 23
305 Podwapiński 28
306 Podwapiński 28
354 Podwapiński 47a
355 Podwapiński 47a
359 Podwapiński 48
371 Podwapiński 52a
372 Podwapiński 52a
405 Podwapiński 61
407 Podwapiński 61
411 Podwapiński 63
420 Podwapiński 66
426 Podwapiński 68
428 Podwapiński 68
456 Podwapiński 77
484 Podwapiński 87
487 Podwapiński 88
493 Podwapiński 90
495 Podwapiński 90
496 Podwapiński 91
511 Podwapiński 96
512 Podwapiński 96
517 Podwapiński 98
520 Podwapiński 99a
521 Podwapiński 99a
565 Podwapiński 108b
566 Podwapiński 109
575 Podwapiński 112
584 Podwapiński 115
604 Podwapiński 121
606 Podwapiński 121
676 Podwapiński 144
686 Podwapiński 147
697 Podwapiński 151
723 Podwapiński 161
781 Podwapiński 176
824 Podwapiński 191
842 Podwapiński 197
857 Podwapiński 202
860 Podwapiński 203a
869 Podwapiński 205
890 Podwapiński 213
939 Podwapiński 235
954 Podwapiński 427
938 Pogórski 234
141 Poltyński 78
485 Polumackanier 87
269 Pomykała 14b
692 Popek 150
149 Popper 80
911 Porecki 221
33 Porębski 22
486 Potała 87b
241 Potrak 6
522 Połechacz 99a
59 Prauss 35
568 Prawecki 109b
707 Procak 155
297 Prorok 25
523 Proćko 99b
134 Przednowek 76
193 Przeklasa 110
140 Przyboś 77
245 Przyboś 7
489 Przyboś 88
696 Przyboś 151
702 Przyboś 153
898 Próżny 216
899 Próżny 216
103 Prącik 55
241 Pstrak 6
437 Pstrak 71
438 Pstrak 72
439 Pstrak 72
451 Pstrak 75
462 Pstrak 79
464 Pstrak 79
597 Pstrak 118
670 Pstrak 142
834 Pstrak 194
946 Pstrak 238b
949 Pstrak 239
634 Pszoniak 131a
568 Puchajda 109b
53 Puchalik 32
469 Pudelski 81
628 Pudelski 129
630 Pudelski 130
642 Pudelski 133
837 Pudelski 195
909 Puk 220b
791 Pultar 179b
660 Puła 138
37 Pzieszczoch 24
93 Pębalik? 51
287 Pędrak 21a
48 Płaza 29
88 Płonka 48
444 Płonka 73b
460 Płonka 78
655 Płonka 137
657 Płonka 138
666 Płonka 140
116 Rabicka 64
13 Rabicki 13
48 Rabicki 29
59 Rabicki 35
60 Rabicki 35
61 Rabicki 36
563 Rabicki 108
633 Rabicki 131a
481 Raczkowski 86
568 Radomski 109b
730 Radozucki 163
238 Radozycki 6
240 Radozycki 6
242 Radozycki 6
390 Radozycki 57
399 Radozycki 60a
590 Radozycki 117a
728 Radozycki 162
729 Radozycki 163
730 Radozycki 163
732 Radozycki 164
735 Radozycki 165
736 Radozycki 165
737b Radozycki
738 Radozycki 166
739 Radozycki 166
741 Radozycki 167
744 Radozycki 168
746 Radozycki 168
808 Radozycki 185
809a Radozycki 185
809b Radozycki
809c Radozycki
259 Radożycka 12
252 Radożycki 10a
271 Radożycki 16
273 Radożycki 19
293 Radożycki 23
303 Radożycki 27
304 Radożycki 28
305 Radożycki 28
315 Radożycki 32b
348 Radożycki 46a
349 Radożycki 46a
351 Radożycki 46b
435 Radożycki 71
493 Radożycki 90
517 Radożycki 98
518 Radożycki 98
554 Radożycki 106a
556 Radożycki 106b
559 Radożycki 106b
607 Radożycki 122
614 Radożycki 125
621 Radożycki 127
637 Radożycki 131b
641 Radożycki 133
644 Radożycki 134
650 Radożycki 136b
651 Radożycki 136b
653 Radożycki 137
677 Radożycki 144
678 Radożycki 144
679 Radożycki 145
682 Radożycki 146
684 Radożycki 146
686 Radożycki 147
687 Radożycki 147
694 Radożycki 150
695 Radożycki 151
696 Radożycki 151
697 Radożycki 151
699 Radożycki 152
702 Radożycki 153
766 Radożycki 171b
772 Radożycki 173
773 Radożycki 173
778 Radożycki 175
794 Radożycki 180
796 Radożycki 181
825 Radożycki 191
830 Radożycki 193
833 Radożycki 194
881 Radożycki 209
882 Radożycki 209
883 Radożycki 210
578 Radwan 113
154 Raff 83
822 Rajchel 190
518 Rak 98
589 Rak 116
596 Rak 118
599 Rak 119
751 Rak 170
366 Rakcozy 50
809c Rakocy
88 Rakoczy 48
225 Rakoczy 1
232 Rakoczy 3
233 Rakoczy 3
235 Rakoczy 4
236 Rakoczy 4
244 Rakoczy 7
246 Rakoczy 8
247 Rakoczy 8
256 Rakoczy 11
257 Rakoczy 11
262 Rakoczy 13
279 Rakoczy 17b
280 Rakoczy 18 & 19
281 Rakoczy 18 & 19
282 Rakoczy 18
286 Rakoczy 25
293 Rakoczy 23
296 Rakoczy 24
297 Rakoczy 25
298 Rakoczy 25
299 Rakoczy 25
301 Rakoczy 26
303 Rakoczy 27
314 Rakoczy 31b
328 Rakoczy 36
334 Rakoczy 40a
349 Rakoczy 46a
358 Rakoczy 47b
362 Rakoczy 49
363 Rakoczy 49
366 Rakoczy 50
377 Rakoczy 53
396 Rakoczy 59
414 Rakoczy 64
418 Rakoczy 65
420 Rakoczy 66
421 Rakoczy 66
423 Rakoczy 67
438 Rakoczy 72
440 Rakoczy 72
445 Rakoczy 73b
450 Rakoczy 75
452 Rakoczy 75
468 Rakoczy 81
469 Rakoczy 81
472 Rakoczy 82
474 Rakoczy 83
475 Rakoczy 83
489 Rakoczy 88
491 Rakoczy 89
493 Rakoczy 90
494 Rakoczy 90
495 Rakoczy 90
506 Rakoczy 94
507 Rakoczy 94
512 Rakoczy 96
514 Rakoczy 97
515 Rakoczy 97
519 Rakoczy 98
523 Rakoczy 99b
550 Rakoczy 104
551 Rakoczy 105
552 Rakoczy 105
553 Rakoczy 105
560 Rakoczy 107
561 Rakoczy 107
562 Rakoczy 107
565 Rakoczy 108b
572 Rakoczy 111
585 Rakoczy 115
587 Rakoczy 116
598 Rakoczy 119
601 Rakoczy 120
602 Rakoczy 120
603 Rakoczy 120
610 Rakoczy 123
614 Rakoczy 125
615 Rakoczy 125
629 Rakoczy 130
629 Rakoczy 130
630 Rakoczy 130
631 Rakoczy 130
637 Rakoczy 131b
638 Rakoczy 132
639 Rakoczy 132
640 Rakoczy 132
649 Rakoczy 136a
654 Rakoczy 137
655 Rakoczy 137
660 Rakoczy 138
661 Rakoczy 139
662 Rakoczy 139
663 Rakoczy 139
664 Rakoczy 140
669 Rakoczy 141
677 Rakoczy 144
678 Rakoczy 144
686 Rakoczy 147
687 Rakoczy 147
689 Rakoczy 148
696 Rakoczy 151
697 Rakoczy 151
699 Rakoczy 152
703 Rakoczy 154c
705 Rakoczy 154
706 Rakoczy 154b
710 Rakoczy 156
723 Rakoczy 161
727 Rakoczy 162
728 Rakoczy 162
730 Rakoczy 163
737a Rakoczy
750 Rakoczy 170
769 Rakoczy 172
775 Rakoczy 174
776 Rakoczy 174
788 Rakoczy 178
790 Rakoczy 179a
791 Rakoczy 179b
794 Rakoczy 180
818 Rakoczy 189
820 Rakoczy 189
830 Rakoczy 193
834 Rakoczy 194
841 Rakoczy 196
874 Rakoczy 206
881 Rakoczy 209
892 Rakoczy 213
893 Rakoczy 214
900 Rakoczy 216
902 Rakoczy 217
914 Rakoczy 222
942 Rakoczy 236
166 Ramza 93
454 Rancio 76
815 Rancio 187
827 Rancio 192
840 Rancio 196
773 Rap 173
126 Rapaport 70
390 Rastuszak 57
575 Ratnicki 112
114 Rattner 62
325 Ratyński 35
12 Rephun 12
11 Rettinger 11
96 Robak 52
37 Roczniak 24
152 Roczniak 82
154 Roczniak 83
230 Roczniak 2
233 Roczniak 3
240 Roczniak 6
244 Roczniak 7
254 Roczniak 10b
283 Roczniak 18
297 Roczniak 25
301 Roczniak 26
305 Roczniak 28
318 Roczniak 33b
319 Roczniak 33b
319 Roczniak 33b
353 Roczniak 47a
354 Roczniak 47a
387 Roczniak 56
388 Roczniak 56
411 Roczniak 63
429 Roczniak 69
432 Roczniak 70
459 Roczniak 78
511 Roczniak 96
512 Roczniak 96
524 Roczniak 99b
594 Roczniak 117b
595 Roczniak 118
603 Roczniak 120
607 Roczniak 122
610 Roczniak 123
610 Roczniak 123
613 Roczniak 124
626 Roczniak 129
629 Roczniak 130
630 Roczniak 130
632 Roczniak 131a
637 Roczniak 131b
638 Roczniak 132
644 Roczniak 134
648 Roczniak 136a
648 Roczniak 136a
649 Roczniak 136a
653 Roczniak 137
654 Roczniak 137
655 Roczniak 137
658 Roczniak 138
664 Roczniak 140
665 Roczniak 140
667 Roczniak 141
668 Roczniak 141
669 Roczniak 141
685 Roczniak 147
686 Roczniak 147
687 Roczniak 147
688a Roczniak 148
689 Roczniak 148
695 Roczniak 151
700 Roczniak 152
706 Roczniak 154b
724 Roczniak 161
734 Roczniak 164
734 Roczniak 164
744 Roczniak 168
745 Roczniak 168
746 Roczniak 168
766 Roczniak 171b
799 Roczniak 182
827 Roczniak 192
836 Roczniak 195
837 Roczniak 195
844 Roczniak 197
845 Roczniak 198
847 Roczniak 198
873 Roczniak 206
874 Roczniak 206
883 Roczniak 210
911 Roczniak 221
946 Roczniak 238b
243 Roczzniak 7
265 Rodkiewicz 14a
568 Rodkiewicz 109b
656 Rodkiewicz 138
144 Rodzik 79
234 Rodzinka 4
141 Roerich 78
103 Rogowski 55
626 Rogowski 129
151 Rogoża 82
362 Roguski 49
161 Rokach 90
883 Rokitowski 210
150 Rokspeiser 81
525 Rolnik 99b
739 Romańczyk 166
315 Romańko 32b
826 Romański 191
267 Rompała 14
916 Rosdentscher 223
5 Rosenbaum 5
148 Rossakiewicz 80
945 Rozłucki 238
265 Rożnowski 14a
404 Rożowicz 60b
599 Rubicki 119
863 Rudy 203b
791 Ruk 179b
465 Rupól 80
583 Rusin 114b
462 Ruszel 79
528 Rutkowski 100b
659 Rużycki 138
931 Rybiejski 231
72 Rychlec 39
94 Rychlec 51
166 Rychlec 93
848 Rychlec 199
849 Rychlec 199
403 Rychlicki 60b
238 Rygiel 6
562 Rygiel 107
620 Rygiel 127
729 Rygiel 163
730 Rygiel 163
731 Rygiel 163
880 Rygiel 208
37 Ryglewicz 24
137 Ryglewicz 77
594 Ryglowicz 117b
288 Rylski 21a
568 Rylski 109b
656 Rylski 138
259 Rymanowicz 12
437 Rymanowicz 71
438 Rymanowicz 72
308 Rymanowski 30
9 Rymar 9
42 Rymarowicz 26
119 Rymarowicz 66
154 Rymarowicz 83
179 Rymarowicz 99
646 Rymarowicz 134
648 Rymarowicz 136a
658 Rymarowicz 138
660 Rymarowicz 138
684 Rymarowicz 146
31 Ryniak 21
5 Rynicka 5
260 Rysz 12
472 Rysz 82
152 Ryścik 82
178 Rzeczek 99
104 Rzepka 55
620 Rzepka 127
399 Rzeszotek 60a
25 Rzeszotko 19
659 Różycki 138
457 S?tyński 77
880 Sabak 208
149 Sabat 80
150 Sabat 81
551 Sabat 105
793 Sabat 180
112 Sadtlberger? 60
252 Sagan 10a
297 Sagan 25
493 Sagan 90
520 Sagan 99a
598 Sagan 119
620 Sagan 127
632 Sagan 131a
698 Sagan 152
707 Sagan 155
708 Sagan 155
860 Sagan 203a
466 Sajdak 80
267 Sakwiak 14
7 Sampel 7
65 Sarnecki 37
553 Satrylak 105
138 Sawasz 77
67 Sawańczuk 38
693 Sawczyszyn 150
58 Sawicki 34
435 Sawicki 71
568 Sawicki 109b
269 Sawko 14b
882 Sałak 209
883 Sałak 210
5 Sałuka 5
4 Schiff 4
70 Schneider 39
578 Schuster 113
568 Scibor 109b
404 Sczwoński 60b
680 Segin 145
694 Segin 150
695 Segin 151
319 Semańczuk 33b
86 Semańczyk 48
87 Semańczyk 48
301 Semańczyk 26
485 Semańczyk 87
40 Senk 25
72 Senk 39
73 Senk 40
175 Senka 97
659 Ser 138
121 Serdyński 67
955 Seredyński 242
657 Serełko 138
693 Sernik 150
488 Serociak 88
553 Serwański 105
884 Serwański 210
1031b Serwański 98
311 Seryciński? 31a
565 Seweryn 108b
844 Sewuła? 197
417 Sieczkowski 65
660 Sieczkowski 138
3 Siedlecki 3
70 Siekierski 39
73 Sieradzka 40
319 Sieradzki 33b
274 Sierociak 17a
334 Sierociak 40a
405 Sierociak 61
484 Sierociak 87
692 Sierociak 150
766 Sierociak 171b
769 Sierociak 172
770 Sierociak 172
833 Sierociak 194
954 Sierota 427
267 Sikorski 14
577 Silarowicz 112b
3 Silarski 3
498 Silarski 91
499 Silarski 92
502 Silarski 93
604 Silarski 121
948 Silarski 239
679 Sipuła 145
630 Sitarz 130
16 Sitko 14
468 Siwik 81
618 Siwik 126
652 Siwik 136b
900 Siwik 216
919 Skamaj 225
308 Skarbowski 30
51 Skarzyński 30
316 Skedel 33a
100 Skiba 54
147 Skiba 80
266 Skiba 14a
730 Skiba 163
904 Skiba 218
948 Skocyński 239
947 Skoczyński 239
60 Skompa 35
659 Skopiak 138
568 Skorat 109b
96 Skorbek 52
45 Skrabata 28
881 Slusła 209
167 Smal 93
112 Smekal 60
638 Soboleski 132
85 Sobolewski 48
121 Sobolewski 67
234 Sobolewski 4
246 Sobolewski 8
247 Sobolewski 8
257 Sobolewski 11
300 Sobolewski 26
414 Sobolewski 64
415 Sobolewski 64
425 Sobolewski 67
428 Sobolewski 68
432 Sobolewski 70
433 Sobolewski 70
441 Sobolewski 73a
447 Sobolewski 74
461 Sobolewski 78
462 Sobolewski 79
471 Sobolewski 82
476 Sobolewski 83
478 Sobolewski 85
479 Sobolewski 85
480 Sobolewski 85
490 Sobolewski 89
491 Sobolewski 89
496 Sobolewski 91
497 Sobolewski 91
497 Sobolewski 91
563 Sobolewski 108
575 Sobolewski 112
584 Sobolewski 115
585 Sobolewski 115
590 Sobolewski 117a
611 Sobolewski 123
639 Sobolewski 132
640 Sobolewski 132
654 Sobolewski 137
661 Sobolewski 139
662 Sobolewski 139
669 Sobolewski 141
679 Sobolewski 145
689 Sobolewski 148
711 Sobolewski 159
727 Sobolewski 162
728 Sobolewski 162
779 Sobolewski 175
789 Sobolewski 178
845 Sobolewski 198
875 Sobolewski 207
893 Sobolewski 214
671 Sochacki 142
880 Sochacki 208
882 Sochacki 209
12 Sokezer 12
84 Sokoł 47
233 Sokoł 3
238 Sokoł 6
239 Sokoł 6
243 Sokoł 7
821 Sokoł 190
319 Sokołowski 33b
470 Sokołowski 81
528 Sokołowski 100b
949 Sokołowski 239
244 Sokół 7
254 Sokół 10b
255 Sokół 286
297 Sokół 25
298 Sokół 25
309 Sokół 30
313 Sokół 57
321 Sokół 34a
335 Sokół 40b
340 Sokół 42
349 Sokół 46a
353 Sokół 47a
354 Sokół 47a
355 Sokół 47a
359 Sokół 48
365 Sokół 50
371 Sokół 52a
372 Sokół 52a
375 Sokół 52b
376 Sokół 52b
377 Sokół 53
380 Sokół 54
383 Sokół 55a
388 Sokół 56
407 Sokół 61
411 Sokół 63
414 Sokół 64
431 Sokół 69
432 Sokół 70
433 Sokół 70
436 Sokół 71
458 Sokół 77
511 Sokół 96
518 Sokół 98
552 Sokół 105
557 Sokół 106b
558 Sokół 106b
566 Sokół 109
572 Sokół 111
593 Sokół 117b
598 Sokół 119
602 Sokół 120
610 Sokół 123
636 Sokół 131b
638 Sokół 132
654 Sokół 137
673 Sokół 143
689 Sokół 148
704 Sokół 154
705 Sokół 154
707 Sokół 155
708 Sokół 155
711 Sokół 159
724 Sokół 161
732 Sokół 164
745 Sokół 168
779 Sokół 175
789 Sokół 178
798 Sokół 181
812 Sokół 186
820 Sokół 189
833 Sokół 194
834 Sokół 194
845 Sokół 198
856 Sokół 201
873 Sokół 206
874 Sokół 206
891 Sokół 213
927 Sokół 229
949 Sokół 239
33 Solon 22
67 Solon 38
70 Solon 39
71 Solon 39
96 Solon 52
174 Solon 97
247 Solon 8
259 Solon 12
271 Solon 16
276 Solon 17a
277 Solon 17b
300 Solon 26
331 Solon 39
356 Solon 47b
372 Solon 52a
411 Solon 63
420 Solon 66
427 Solon 68
429 Solon 69
441 Solon 73a
442 Solon 73a
468 Solon 81
471 Solon 82
474 Solon 83
475 Solon 83
508 Solon 95
509 Solon 95
514 Solon 97
532 Solon 102
566 Solon 109
567 Solon 109
618 Solon 126
638 Solon 132
650 Solon 136b
661 Solon 139
679 Solon 145
685 Solon 147
750 Solon 170
845 Solon 198
857 Solon 202
899 Solon 216
267 Sowa 14
307 Sowa 29
452 Sowa 75
666 Sowa 140
841 Sowa 196
61 Sowak 36
280 Sołtys 18 & 19
699 Sołtys 152
911 Sołtysik 221
132 Spirer 74
53 Springer 32
620 Sprzyła 127
905 Srogi 219
409 Sroka 62
519 Stafiński 98
11 Starakiewicz 11
225 Starego 1
234 Starego 4
242 Starego 6
438 Starego 72
599 Starego 119
642 Starego 133
893 Starego 214
235 Stargeo 4
368 Staroszczyk 51
426 Staroń 68
149 Starościak 80
14 Starzecki 13
349 Starzecki 46a
313 Starzyński 57
435 Starzyński 71
436 Starzyński 71
437 Starzyński 71
486 Starzyński 87b
44 Stawarczyk 27
154 Stawarczyk 83
235 Stawarczyk 4
259 Stawarczyk 12
261 Stawarczyk 12
291 Stawarczyk 22
293 Stawarczyk 23
294 Stawarczyk 23
295 Stawarczyk 23
303 Stawarczyk 27
304 Stawarczyk 28
305 Stawarczyk 28
345 Stawarczyk 45
346 Stawarczyk 45
448 Stawarczyk 74
450 Stawarczyk 75
452 Stawarczyk 75
459 Stawarczyk 78
468 Stawarczyk 81
550 Stawarczyk 104
562 Stawarczyk 107
563 Stawarczyk 108
587 Stawarczyk 116
588 Stawarczyk 116
594 Stawarczyk 117b
613 Stawarczyk 124
624 Stawarczyk 128
648 Stawarczyk 136a
649 Stawarczyk 136a
664 Stawarczyk 140
667 Stawarczyk 141
668 Stawarczyk 141
670 Stawarczyk 142
699 Stawarczyk 152
730 Stawarczyk 163
731 Stawarczyk 163
744 Stawarczyk 168
787 Stawarczyk 178
796 Stawarczyk 181
804 Stawarczyk 183
809c Stawarczyk
839 Stawarczyk 196
845 Stawarczyk 198
876 Stawarczyk 207
908 Stawarczyk 220
949 Stawarczyk 239
954 Stawarczyk 427
578 Stawiski 113
435 Stefankiewicz 71
402 Stefanowski 60b
151 Stefanus 82
151 Stefnik 82
149 Stefura 80
150 Stefura 81
44 Stern 27
44 Sternik 27
45 Sternik 28
54 Sternik 33
226 Sternik 1
230 Sternik 2
238 Sternik 6
255 Sternik 286
257 Sternik 11
281 Sternik 18 & 19
306 Sternik 28
334 Sternik 40a
335 Sternik 40b
336 Sternik 40b
367 Sternik 50
414 Sternik 64
420 Sternik 66
421 Sternik 66
427 Sternik 68
428 Sternik 68
445 Sternik 73b
489 Sternik 88
505 Sternik 94
515 Sternik 97
573 Sternik 111
694 Sternik 150
710 Sternik 156
726 Sternik 162
775 Sternik 174
797 Sternik 181
798 Sternik 181
805 Sternik 184
809c Sternik
820 Sternik 189
821 Sternik 190
822 Sternik 190
823 Sternik 190b
824 Sternik 191
844 Sternik 197
845 Sternik 198
846 Sternik 198
890 Sternik 213
891 Sternik 213
908 Sternik 220
909 Sternik 220b
23 Stoch 18
937 Stofira 234
61 Stojaka 36
944 Stojański 237
900 Storz 216
849 Strawarz 199
40 Streciński 25
187 Strenger 104
435 Strzelecki 71
42 Stuszkiewicz 26
267 Styc 14
140 Styrzyk 77
380 Suchanek 54
380 Suchani 54
659 Suchecki 138
660 Suchecki 138
823 Suchno 190b
707 Suchyn 155
872 Suchyn 206
405 Suczko 61
435 Suczyło 71
862 Surlas 203a
70 Surowiak 39
25 Surowiecki 19
282 Suszko 18
283 Suszko 18
751 Suszko 170
770 Suszko 172
889 Suszko 212
16 Swider 14
377 Swidnicki 53
943 Swiątecki 237
704 Swół 154
660 Syc 138
195 Sychora 111
119 Szaff 66
152 Szafrański 82
742 Szafrański 167
421 Szajnok 66
554 Szakowski? 106a
119 Szandruk 66
452 Szarf 75
270 Szarzowski 15
230 Szaszowski 2
492 Szaszowski 89
575 Szaszowski 112
609 Szaszowski 122
703 Szaszowski 154c
704 Szaszowski 154
706 Szaszowski 154
706 Szaszowski 154b
723 Szaszowski 161
726 Szaszowski 162
727 Szaszowski 162
766 Szaszowski 171b
767 Szaszowski 171b
848 Szaszowski 199
849 Szaszowski 199
851 Szaszowski 200
873 Szaszowski 206
874 Szaszowski 206
910 Szaszowski 220
911 Szaszowski 221
54 Szatkowski 33
839 Szatkowski 196
840 Szatkowski 196
642 Szałajek 133
751 Szałajka 170
315 Szałajko 32b
707 Szałajko 155
804 Szałajko 183
826 Szałajko 191
881 Szałajko 209
884 Szałajko 210
1031b Szałajko 98
570 Szałankiewicz 110
805 Szałayko 184
914 Szczepanek 222
232 Szczepanik 3
297 Szczepanik 25
298 Szczepanik 25
328 Szczepanik 36
365 Szczepanik 50
380 Szczepanik 54
435 Szczepanik 71
549 Szczepanik 104
735 Szczepanik 165
842 Szczepanik 197
942 Szczepanik 236
366 Szczepański 50
523 Szczerba 99b
610 Szczerba 123
614 Szczerba 125
805 Szczusyk 184
313 Szelek 57
517 Szelka 98
797 Szelka 181
775 Szereda 174
98 Szerer 52
559 Szewc 106b
418 Szewczyk 65
660 Szezląg 138
61 Szigulski? 36
83 Szmerlowski 46
108 Szmerlowski 56
150 Szmerlowski 81
269 Szmit 14b
176 Szmulowez 97
460 Sznaider 78
657 Sznajder 138
97 Szonbach 52
174 Szorek 97
665 Szorek 140
196 Szot 112
64 Szott 36
267 Szpak 14
895 Szpernal 215
610 Szpyrka 123
577 Sztoleman 112b
652 Szul 136b
576 Szumpeter 112
561 Szuwarek 107
707 Szwapak 155
403 Szwarczyk 60b
774 Szwarst? 173
273 Szwast 19
841 Szybowska 196
227 Szybowski 1
619 Szybowski 126
655 Szybowski 137
657 Szybowski 138
875 Szybowski 207
919 Szybowski 225
86 Szychowski 48
528 Szyjkowski 100b
128 Szymańczyk 72
23 Szymański 18
48 Szymański 29
129 Szymański 73
149 Szymański 80
387 Szymański 56
494 Szymański 90
659 Szymański 138
834 Szymański 194
927 Szymański 229
931 Szymański 231
196 Szypuła 112
267 Szypół 14
54 Sęk 33
780 Słabryła 175
955 Słack 242
876 Słackowicz 207
565 Sławik 108b
693 Słećko 150
179 Słuszkiewicz 99
119 Słuszkowiecz 66
895 Słuszyk 215
828 Słyczyk 191
234 Słysiak 4
519 Słysz 98
553 Słysz 105
554 Słysz 106a
827 Słysz 192
895 Słysz 215
947 Słyszem 239
238 Słyszyk 6
239 Słyszyk 6
243 Słyszyk 7
245 Słyszyk 7
274 Słyszyk 17a
369 Słyszyk 51
483 Słyszyk 86
688a Słyszyk 148
696 Słyszyk 151
702 Słyszyk 153
734 Słyszyk 164
737a Słyszyk
825 Słyszyk 191
846 Słyszyk 198
880 Słyszyk 208
121 Tarnawczyk 67
346 Tarnawczyk 45
445 Tarnawczyk 73b
459 Tarnawczyk 78
630 Tarnawczyk 130
652 Tarnawczyk 136b
193 Tarnawski 110
789 Tchir 178
790 Tchir 179a
795 Tchir 180b
945 Tchir 238
404 Tchórz 60b
469 Tehir 81
581 Tehir 114a
13 Teleśnicki 13
25 Tenerowicz 19
782 Tenin? 176
9 Tepper 9
474 Terlecki 83
380 Teternak? 54
118 Tiger 65
359 Tobiasz 48
408 Toboła 62
559 Toczek 106b
308 Tokarz 30
671 Tomasz 142
308 Tomczak 30
354 Tomczak 47a
363 Tomczak 49
511 Tomczak 96
566 Tomczak 109
617 Tomczak 126
618 Tomczak 126
623 Tomczak 128
624 Tomczak 128
665 Tomczak 140
686 Tomczak 147
744 Tomczak 168
745 Tomczak 168
747 Tomczak 169
914 Tomczak 222
923 Tomczak 227
193 Tomzyński 110
805 Topolewski 184
25 Topolski 19
147 Torębecki 80
11 Tosel 11
564 Truchan 108
161 Trużyński 90
380 Trybalski 54
147 Trzczyński 80
266 Trześniawski 14a
76 Tuczapski 41
790 Turczak 179a
836 Turczyn 195
267 Turlej 14
308 Turnak 30
557 Turnak 106b
586 Turska 115
561 Turski 107
11 Tym 11
149 Tymański 80
403 Tymański 60b
929 Tynik 230
445 Tynyk 73b
553 Tynyk 105
611 Urban 123
96 Urbańczyk 52
739 Urje 166
315 Urysz 32b
86 Uznański 48
904 Uzysz 218
147 Vatnyik 80
286 Voloviak 25
661 Vukovic 139
223 WIES
30 Wackowski 21
54 Wacław 33
13 Wacławski 13
76 Wacławski 41
180 Wakerman 99
875 Wal 207
110 Walach 58
129 Walas 73
873 Walecki 206
243 Waluś 7
244 Waluś 7
245 Waluś 7
246 Waluś 8
274 Waluś 17a
275 Waluś 17a
318 Waluś 33b
387 Waluś 56
638 Waluś 132
697 Waluś 151
729 Waluś 163
730 Waluś 163
772 Waluś 173
797 Waluś 181
799 Waluś 182
830 Waluś 193
832 Waluś 193
841 Waluś 196
843 Waluś 197
868 Waluś 204
874 Waluś 206
895 Waluś 215
403 Wanat 60b
390 Wandas 57
780 Wanejczyk 175
68 Wanielista 38
558 Wanielista 106b
626 Wanielista 129
627 Wanielista 129
949 Wanielista 239
147 Warchal 80
267 Warcholak 14
834 Warcholik 194
554 Warchoł 106a
695 Warchoł 151
738 Warchoł 166
96 Wardziała 52
677 Wasciszakowski 144
241 Wasylewicz 6
462 Wasylewicz 79
463 Wasylewicz 79
750 Wasylewicz 170
442 Waszczakowski 73a
269 Wawszkiewicz 14b
738 Wałecki 166
128 Weinreb 72
114 Weinstein 62
189 Weinstein 106
557 Welecka 106b
61 Welkes 35
593 Wenta 117b
509 Wereszczyński 95
529 Wereszczyński 101
20 Werner 16
113 Werner 61
161 Werner 90
892 Wesoły 213
372 Wełecki 52b
374 Wełecki 52b
435 Wieczorek 71
904 Wieczorek 218
703 Wielecki 154c
77 Wielgos 41
267 Wielgos 14
624 Wielgos 128
796 Wielgos 181
76 Wielgosz 41
149 Wierciński 80
150 Wierciński 81
45 Wierzbicki 28
284 Wierzbicki 20
325 Wierzbicki 35
375 Wierzbicki 52b
809a Wierzganowski 185
226 Wilczek 1
337 Wilczek 41
356 Wilczek 47b
359 Wilczek 48
366 Wilczek 50
453 Wilczek 76
484 Wilczek 87
496 Wilczek 91
497 Wilczek 91
565 Wilczek 108b
566 Wilczek 109
650 Wilczek 136b
654 Wilczek 137
655 Wilczek 137
664 Wilczek 140
665 Wilczek 140
684 Wilczek 146
686 Wilczek 147
687 Wilczek 147
688a Wilczek 148
796 Wilczek 181
877 Wilczek 207b
520 Wilczyński 99a
910 Wild 220
402 Wilde 60b
403 Wilde 60b
195 Wilecki 111
568 Wilecki 109b
650 Wileski 136b
109 Wilk 57
131 Wilk 73
114 Winar 62
373 Winiar 52a
337 Winiarz 41
664 Winiarz 140
866 Winiarz 204
133 Winiaz 75
119 Winnicki 66
179 Winnicki 99
51 Winter 30
16 Wiskiel 14
399 Wiskowski 60a
267 Witas 14
618 Witiw 126
791 Witowski 179b
316 Więcek 33a
362 Wiśniewski 49
93 Wodyński 51
93 Wodyński 51
94 Wodyński 51
25 Wojcicki 19
438 Wojciechowski 72
439 Wojciechowski 72
440 Wojciechowski 72
454 Wojciechowski 76
21 Wojcik 17
40 Wojcik 25
73 Wojcik 40
335 Wojewódka 40b
27 Wojnarowski 20
30 Wojnarowski 21
37 Wojnarowski 24
374 Wojnarowski 52b
670 Wojnarowski 142
671 Wojnarowski 142
747 Wojnarowski 169
524 Wojtanowski 99b
403 Wojtarowicz 60b
483 Wojtas 86
31 Wojtowicz 21
309 Wojtowicz 30
782 Wojtowicz 176
388 Wojtuszewska 56
805 Wolany 184
290 Wolański 22
455 Wolczański 76
503 Woliński 93
572 Wolk 111
314 Wołk 31b
556 Wołk 106b
558 Wołk 106b
561 Woźny 107
766 Woźny 171b
10 Wrobel 10
128 Wrobel 72
176 Wrobel 97
609 Wrzyszcz 122
782 Wrzyszcz 176
917 Wróbel 224
752 Wyciskiewicz 170
752 Wyciszkiewicz 170
838 Wysowski 195
138 Wójcik 77
298 Wójcik 25
931 Wójcik 231
939 Wójcik 235
77 Węglarski 41
269 Węgrzyn 14b
943 Węgrzynowicz 237
306 Węgrzyńska 28
403 Władyka 60b
878 Xeniak 208
14 Zabiega 13
59 Zabiega 35
128 Zabiega 72
183 Zabiega 102
235 Zabiega 4
239 Zabiega 6
254 Zabiega 10b
270 Zabiega 15
275 Zabiega 17a
290 Zabiega 22
291 Zabiega 22
292 Zabiega 22
293 Zabiega 23
294 Zabiega 23
304 Zabiega 28
305 Zabiega 28
334 Zabiega 40a
335 Zabiega 40b
351 Zabiega 46b
362 Zabiega 49
363 Zabiega 49
364 Zabiega 49
388 Zabiega 56
394 Zabiega 58b
398 Zabiega 59
426 Zabiega 68
430 Zabiega 69
517 Zabiega 98
520 Zabiega 99a
521 Zabiega 99a
522 Zabiega 99a
523 Zabiega 99b
524 Zabiega 99b
525 Zabiega 99b
527 Zabiega 100
550 Zabiega 104
551 Zabiega 105
552 Zabiega 105
558 Zabiega 106b
563 Zabiega 108
590 Zabiega 117a
594 Zabiega 117b
605 Zabiega 121
612 Zabiega 123
613 Zabiega 124
614 Zabiega 125
615 Zabiega 125
615 Zabiega 125
632 Zabiega 131a
635 Zabiega 131b
644 Zabiega 134
645 Zabiega 134
648 Zabiega 136a
653 Zabiega 137
655 Zabiega 137
660 Zabiega 138
667 Zabiega 141
701 Zabiega 153
734 Zabiega 164
741 Zabiega 167
744 Zabiega 168
767 Zabiega 171b
778 Zabiega 175
799 Zabiega 182
836 Zabiega 195
851 Zabiega 200
860 Zabiega 203a
867 Zabiega 204
869 Zabiega 205
872 Zabiega 206
873 Zabiega 206
879 Zabiega 208
900 Zabiega 216
901 Zabiega 217
902 Zabiega 217
922 Zabiega 226
923 Zabiega 227
948 Zabiega 239
955 Zabiega 242
92 Zabłotny 50
93 Zabłotny 51
94 Zabłotny 51
175 Zabłotny 97
602 Zabłotny 120
23 Zadrozna 18
37 Zadylak 24
117 Zadylak 64
225 Zadylak 1
228 Zadylak 2
229 Zadylak 2
234 Zadylak 4
234 Zadylak 4
237 Zadylak 5
246 Zadylak 8
247 Zadylak 8
252 Zadylak 10a
253 Zadylak 10a
254 Zadylak 10b
255 Zadylak 286
256 Zadylak 11
261 Zadylak 12
264 Zadylak 13
280 Zadylak 18 & 19
289 Zadylak 21b
299 Zadylak 25
311 Zadylak 31a
313 Zadylak 57
314 Zadylak 31b
315 Zadylak 32b
353 Zadylak 47a
356 Zadylak 47b
359 Zadylak 48
363 Zadylak 49
367 Zadylak 50
399 Zadylak 60a
407 Zadylak 61
408 Zadylak 62
409 Zadylak 62
428 Zadylak 68
441 Zadylak 73a
452 Zadylak 75
456 Zadylak 77
465 Zadylak 80
490 Zadylak 89
509 Zadylak 95
511 Zadylak 96
517 Zadylak 98
518 Zadylak 98
557 Zadylak 106b
564 Zadylak 108
565 Zadylak 108b
598 Zadylak 119
614 Zadylak 125
621 Zadylak 127
635 Zadylak 131b
638 Zadylak 132
644 Zadylak 134
695 Zadylak 151
698 Zadylak 152
699 Zadylak 152
706 Zadylak 154b
720 Zadylak 159b
726 Zadylak 162
773 Zadylak 173
774 Zadylak 173
814 Zadylak 187
818 Zadylak 189
821 Zadylak 190
824 Zadylak 191
827 Zadylak 192
845 Zadylak 198
854 Zadylak 201
855 Zadylak 201
866 Zadylak 204
867 Zadylak 204
870 Zadylak 205
879 Zadylak 208
882 Zadylak 209
893 Zadylak 214
901 Zadylak 217
920 Zadylak 226
933 Zadylak 232
263 Zając 13
264 Zając 13
300 Zając 26
301 Zając 26
311 Zając 31a
414 Zając 64
500 Zając 92
548 Zając 104
559 Zając 106b
595 Zając 118
659 Zając 138
826 Zając 191
857 Zając 202
879 Zając 208
909 Zając 220b
926 Zając 228
475 Zaleski 83
86 Zarośliński 48
427 Zarzyczny 68
742 Zarębski 167
805 Zatkiewicz 184
27 Zatwarnicki 20
33 Zatwarnicki 22
67 Zatwarnicki 38
178 Zatwarnicki 99
277 Zatwarnicki 17b
640 Zawada 132
641 Zawada 133
672 Zawada 142
895 Zawada 215
32 Załencki 21
943 Zborowski 237
20 Zelinger 16
267 Zgoda 14
96 Ziaja 52
586 Ziecina 115
588 Zieliński 116
561 Zięcina 107
612 Zięcina 123
16 Zmarz 14
48 Zmarz 29
49 Zmarz 29
84 Zmarz 47
89 Zmarz 49
129 Zmarz 73
137 Zmarz 77
144 Zmarz 79
147 Zmarz 80
171 Zmarz 96
178 Zmarz 99
268 Zmarz 14b
318 Zmarz 33b
377 Zmarz 53
390 Zmarz 57
420 Zmarz 66
458 Zmarz 77
493 Zmarz 90
575 Zmarz 112
908 Zmarz 220
33 Zmigielski 22
20 Zmigrod 16
913 Zub 221b
150 Zubik 82
308 Zubik 30
606 Zubyk 121
609 Zubyk 122
691 Zubyk 149
945 Zukowski 238
287 Zych 21a
658 Zygmon 138
947 Zygmuntowski 239
62 Zytka 36
63 Zytka 36
817 does not exist 188
261 Ćwiąkała 12
262 Ćwiąkała 13
272 Ćwiąkała 16
294 Ćwiąkała 23
295 Ćwiąkała 23
876 Ćwiąkała 207
877 Ćwiąkała 207b
450 Łabant 75
466 Łacka 80
340 Łagocki 42
374 Łaniak 52b
692 Łopatkiewicz 150
653 Łosik 137
70 Łozański 39
927 Łozik 229
882 Łuc 209
59 Łuczan 35
63 Łucziński 36
250 Łuczko 9
270 Łuczko 15
780 Łuczko 175
847 Łuczko 198
631 Łuczków 130
656 Łuczków 138
258 Łuczyńska 11
27 Łuczyński 20
48 Łuczyński 29
49 Łuczyński 29
56 Łuczyński 34
62 Łuczyński 36
84 Łuczyński 47
128 Łuczyński 72
129 Łuczyński 73
149 Łuczyński 80
171 Łuczyński 96
174 Łuczyński 97
175 Łuczyński 97
225 Łuczyński 1
268 Łuczyński 14b
377 Łuczyński 53
434 Łuczyński 70
904 Łuczyński 218
905 Łuczyński 219
906 Łuczyński 219
932 Łuczyński 231
933 Łuczyński 232
225 Łuszcz
235 Łuszcz 4
250 Łuszcz 9
257 Łuszcz 11
262 Łuszcz 13
274 Łuszcz 17a
275 Łuszcz 17a
290 Łuszcz 22
298 Łuszcz 25
299 Łuszcz 25
305 Łuszcz 28
306 Łuszcz 28
307 Łuszcz 29
328 Łuszcz 36
332 Łuszcz 39
365 Łuszcz 50
366 Łuszcz 50
367 Łuszcz 50
398 Łuszcz 59
417 Łuszcz 65
425 Łuszcz 67
432 Łuszcz 70
440 Łuszcz 72
452 Łuszcz 75
468 Łuszcz 81
489 Łuszcz 88
490 Łuszcz 89
512 Łuszcz 96
527 Łuszcz 100
557 Łuszcz 106b
575 Łuszcz 112
601 Łuszcz 120
641 Łuszcz 133
673 Łuszcz 143
676 Łuszcz 144
677 Łuszcz 144
695 Łuszcz 151
703 Łuszcz 154c
707 Łuszcz 155
711 Łuszcz 159
726 Łuszcz 162
727 Łuszcz 162
729 Łuszcz 163
732 Łuszcz 164
733 Łuszcz 164
737b Łuszcz
738 Łuszcz 166
747 Łuszcz 169
748 Łuszcz 169b
749 Łuszcz 169b
750 Łuszcz 170
766 Łuszcz 171b
772 Łuszcz 173
773 Łuszcz 173
774 Łuszcz 173
775 Łuszcz 174
778 Łuszcz 175
779 Łuszcz 175
791 Łuszcz 179b
792 Łuszcz 179b
793 Łuszcz 180
794 Łuszcz 180
799 Łuszcz 182
809b Łuszcz
814 Łuszcz 187
815 Łuszcz 187
824 Łuszcz 191
834 Łuszcz 194
842 Łuszcz 197
844 Łuszcz 197
845 Łuszcz 198
872 Łuszcz 206
873 Łuszcz 206
874 Łuszcz 206
875 Łuszcz 207
920 Łuszcz 226
923 Łuszcz 227
942 Łuszcz 236
949 Łuszcz 239
390 Łybacki 57
391 Łybacki 57
265 Ścibor Rylski 14a
910 Ślepowron 220
838 Śmierłka? 195
831 Śmigiel 193
684 Świder 146
289 Świderski 21b
846 Świątek 198
377 Źytka 53
53 Żandarczyk 32
193 Żuberski 110
27 Żytka 20
33 Żytka 22
77 Żytka 41
88 Żytka 48
150 Żytka 81
224 Żytka 1
225 Żytka 1
226 Żytka 1
227 Żytka 1
228 Żytka 2
229 Żytka 2
230 Żytka 2
231 Żytka 3
232 Żytka 3
233 Żytka 3
234 Żytka 4
235 Żytka 4
237 Żytka 5
238 Żytka 6
240 Żytka 6
243 Żytka 7
246 Żytka 8
247 Żytka 8
249 Żytka 9
253 Żytka 10a
254 Żytka 10b
256 Żytka 11
258 Żytka 11
260 Żytka 12
276 Żytka 17a
277 Żytka 17b
280 Żytka 18 & 19
281 Żytka 18 & 19
282 Żytka 18
283 Żytka 18
287 Żytka 21a
289 Żytka 21b
293 Żytka 23
295 Żytka 23
308 Żytka 30
313 Żytka 57
314 Żytka 31b
328 Żytka 36
337 Żytka 41
338 Żytka 41
345 Żytka 45
366 Żytka 50
406 Żytka 61
411 Żytka 63
436 Żytka 71
438 Żytka 72
440 Żytka 72
454 Żytka 76
461 Żytka 78
462 Żytka 79
468 Żytka 81
479 Żytka 85
483 Żytka 86
486 Żytka 87b
487 Żytka 88
488 Żytka 88
489 Żytka 88
492 Żytka 89
493 Żytka 90
494 Żytka 90
495 Żytka 90
496 Żytka 91
497 Żytka 91
512 Żytka 96
561 Żytka 107
564 Żytka 108
569 Żytka 110
575 Żytka 112
584 Żytka 115
585 Żytka 115
586 Żytka 115
590 Żytka 117a
602 Żytka 120
604 Żytka 121
606 Żytka 121
609 Żytka 122
611 Żytka 123
612 Żytka 123
613 Żytka 124
620 Żytka 127
621 Żytka 127
629 Żytka 130
630 Żytka 130
632 Żytka 131a
633 Żytka 131a
634 Żytka 131a
640 Żytka 132
644 Żytka 134
653 Żytka 137
654 Żytka 137
673 Żytka 143
680 Żytka 145
684 Żytka 146
687 Żytka 147
688a Żytka 148
689 Żytka 148
694 Żytka 150
695 Żytka 151
697 Żytka 151
705 Żytka 154
723 Żytka 161
725 Żytka 161
727 Żytka 162
728 Żytka 162
732 Żytka 164
734 Żytka 164
744 Żytka 168
746 Żytka 168
748 Żytka 169b
749 Żytka 169b
787 Żytka 178
793 Żytka 180
794 Żytka 180
802 Żytka 183
811 Żytka 186
812 Żytka 186
815 Żytka 187
818 Żytka 189
819 Żytka 189
820 Żytka 189
822 Żytka 190
827 Żytka 192
836 Żytka 195
840 Żytka 196
841 Żytka 196
842 Żytka 197
848 Żytka 199
850 Żytka 199
854 Żytka 201
855 Żytka 201
860 Żytka 203a
866 Żytka 204
867 Żytka 204
869 Żytka 205
870 Żytka 205
871 Żytka 205
876 Żytka 207
877 Żytka 207b
878 Żytka 208
879 Żytka 208
880 Żytka 208
882 Żytka 209
883 Żytka 210
885 Żytka 211
888 Żytka 212
892 Żytka 213
893 Żytka 214
901 Żytka 217
920 Żytka 226
939 Żytka 235
942 Żytka 236
489 Żądło 88

Photos, transcriptions and English translations © 2011 Deborah Greenlee; no claim made to original records; used at this website by express permission; all other rights reserved.