Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

rEOKURA'I'URA WOJEWÓDZKA
Wydział Śledczy

ul. Wita Stwosza Nr 31

40-042 KATOWIC

Sygn.

akt U Ds 18/95/8

P O S T A N O W I E N I E

o umorzeniu śledztwa

Dnia 8 liszopada 1995 r.

Leszek GOŁAWSKI - prokurator Prokuratury Rejonowej de1.clo

Prokuratury wojewódzkiej w Katowicach w sprawie przestępstw popeł-
nionych na szkodę ludności ukraińskiej w latach 1947-1949 w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie,

podejrz. z art. 225 § 1 kk i inne,

na podstawie art. 11 pkt 1, 280 § 1 kpk

p 0 s t a n o w i 1

1. Umorzyć śledztwo w sprawie zabójstw dokonanych w laüachs1947-
1949 w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie przez funkcjonariuä'zy
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 161 obywateli polskich narodo-
wości ukraińskiej, a w szczególności:

Andruch Kazimierz, s.üichała. i Katarzyny, ur.26.10.l919 r.,
w Ropience, pow.Lesko, uwięziony w obozie 26.06.1947 r.,

zmarły 24.12.1947 r.;

Artyn Paweł, s.11ka i Anastazji, ur.10.03.1903 r. w Groziowej,
pow.Przemyśl, uwięziony sv obozie 17305.1947 ru, zmarły

22.11.1947 r.;

Baran Grzegorz, s.wasy1a i Teodory, ur. 12.02.1903 r. w Hreben-
nem, pow. Tomaszów Lubelski, uwięziony vv obozie 8.06.1947.,
zmarły 28.11.1947 r.;

Baran Grzegorz, s.0rzegorza i marii, ur.12.07.1924 r.
w Hrebennem, pow. Tomaszów Lubelski, uwięziony w obozie

8.06.1947 r., zmarły 26.12.1947 r.;

Baran Paweł, s.Teodora i Katarzyny, ur. 13.07.1899 r. w Kobylni-
cy Wołoskiej, pow. Lubaczów, uwięziony w obozie 7.06.1947

roku, zmarły 30.11.1947 r.;

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.