Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

82.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

Macupa Teodor, s.Jana i Katarzyny, ur. 25.05.1898 r. w Wańkowej,
pow. Lesko, uwięziony w obozie 15.05.1947 r., zmarły 2.12.1947;

10.08.1906 r.
uwięziony

Rozalii, ur.

Malec Józef, s.A1eksandra i
w Konastyrcu, pow. Lesko, zam.

w obozie 19.05.1947 r., zmarły 19.1 .1947 r./

w Bezmiechowej,

Makar Bazyli, s.2‹1ikołaja i Anny, ur. w 1903 r. w Polankach,

pow. Lesko, uwięziony w obozie 15.05.1947 r., zmarły 2.11.1947;

Makar Michał, s.Hikołaja i Anny, ur. 16.12.1896 r. w Polankach,

pow. Lesko, uwięziony w obozie 15.05.1947 r., zmarły 29.01.1948;

Melnyczok Mikołaj, s.Jerzego i Marii, ur. 1.12.1904 r. w Bezmie-

chowej Górnej, pow. Lesko, uwięziony w obozie 10.06.1947
r., zmarły 31.12.1947 r./
Melnyk Mikołaj, s.2›Iichała i Zofii, ur. 17.01.1893 r. w Bezmie-

chowej, pow. Lesko, uwięziony w obozie 19.05.1947 r., zmarły

30.10.1947 r.;

Meszko Michał, s.Jerzego i Heleny, ur. 12.10.1907 r. w Czerwonej
Woli, pow; Jarosław, uwięziony ŁM obozie '7.08.1947 ru, zmarły

3.12.1947 r.;

Hetok Katarzyna, c.Teodora i Marii, ur. 24.04.1927 r. w Zaleskiej
Woli, pow. Jarosław, uwięziona w obozie 7.06.1947 r., zmarła

10.10.1947 r.;

Michniewicz Józef, s.Szymona i Domiceli, ur. 8.01.1881 .r.
w Brunarach Wyżnich, pow. Gorlice, uwięziony w obozie 13.06.1947
zmarły 14.09.1947 r.;

Michniewicz Semen, s.Józefa i Barbary, ur. 3.10.1914 r. w
Brunarach wyżnich, pow. Gorlice, uwięziony w obozie 13.06.1947
zmarły 19.06.1948 r.;

Minko Michał, s.Piotra i Katarzyny, ur. 23.10.1914 r. w Rybnem,
pow. Lesko, uwięziony w obozie 17.05.1947 r., zmarły 14.12.1947;

Miśkowicz Klemens, s.Piotra i Marii, ur. 22.11.1904 r. w Skalniku
pow. Jasło, uwięziony w obozie 4.06.1947 r., zmarły 16.12.1948;

Moriak Jan, s.3azy1ego i Anastazji, ur. 25.05.1913 r. w Olchowcu,
pow. Krosno, uwięziony w obozie 3.09.1947 r., zmarły 2.12.1947;

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.