Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

24.

25.

26.

-21. -

w Centralnym
Urzędu

do grudnia 1947 r.
funkcjonariusze

w okresie od sierpnia 1947 r.
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni
Bezpieczeństwa Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień wzięli
udział xv pobiciu pozbawionego wolności więźnia Tadeusza Barana,
w ten sposób, że bili gg) i kopali po całym ciele oraz porażali
go prądem elektrycznym, przez co narazili go rwa bezpośrednie
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

241 ld< i 246 kk z 1932 r., art.
1 kk w zw.z art. 2a, 2b Ustawy
zmianami /Dz.U.Nr 45

tj.o przest. określone w art.
36 kk z 1932 r. i art. 2 §
2 dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi
Z 1991 P- D02- 195/.- wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od lipca 1947 r. do lipca 1948 r. w Centralnym Obozie
Pracy vv Jaworznie nieustaleni fUnkcjonariusze Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień wzięli udział
w pobiciu pozbawionego wolności więźnia Jana Danyło, w ten
sposób, że bili go gumowymi pałkami i deskami, przez co narazili

go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia

ciała;

tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk z 1932 r. i art. 36 kk
z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z
dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z

1991 P- 902- 195/.- wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od 20 czerwca 1947 r. do 6 stycznia 1948 r. w Centralnym
nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
celu wymuszenia wyjaśnień wzięli

więźniarki Katarzyny Konstantynowicz
ją gumową pałką, przez
ciężkiego

Obozie Pracy w Jaworznie
Bezpieczeństwa Publicznego w

pobiciu pozbawionej
w ten sposób ,
bezpośrednie

wolności
że bili
niebezpieczeństwo

udział w
Konstantynowicz,

co narazili ją
uszkodzenia ciała;

na

241 kk i 246 kk z 1932 r. i 36 kk z 1932
roku oraz art. 2a, 2b Ustawy z dnia
6.04.1984 r. /Dz.U.Nr 45 z 1991

?Oku POZ- 195/.- wobec niewykrycia sprawców,

z art.
2§1kszw.

z późniejszymi zmianami

tj.o przest.
z art.

27. vv okresie od maja 1947 r. do końca jesieni 1947 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustalony
funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znęcał się
fizycznie i nmœalnie nad pozbawionym wolności więźniem Mikołajem
Kowalskim, w ten sposób, że bił go pięściami po głowie;

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.