Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

29.

30.

2a , 2b Ustawy
/Dz.U.Nr 45

134 § 1 kk w zw. z art.

późniejszymi

tj.o przest. z art.
2 dnia 5.04.1934 r. z
z 1991 r., poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

zmianami

w okresie od czerwca 1947 r. do października 1947 r. w Centralnym
funkcjonariusze Urzędu
WZięli

nieustaleni
wymuszenia wyjaśnień

Obozie Pracy w Jaworznie
Bezpieczeństwa Publicznego w
udział w pobiciach pozbawionego wolności więź.ia Bogdana Kozaka,

w ten sposób, że bili go linijką po paznokciach, porażali prądem
elektrycznym, bili deskami po całym ciele po wcześniejszym
skrępowania, rękami po twarzy, polewali zimną wodą, przez co
narażali go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodze-

celu

nia ciała;

tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk z 1932 r. i art. 36 kk
z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 21) Ustawy z dnia
6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991

roku, poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od maja 1947 r. do sierpnia 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu, Bezpieczeństwa. Publicznego 'wzięli udział
w pobiciu pozbawionej wolności więźniarki Marii Doskocz, w
ten sposób, że bili ją pięścią, gumową pałką i deską po całym
po całym ciele, przez co narazili ją na bezpośrednie niebezpie-

czeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

i 246 kk z 1932 r. i art. 36 kk
z 1932 ru i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia
6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991
roku, poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

tj.o przest.z art. 241 kk

w okresie od maja 1947 r. do lutego 1948 r. w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni funkcjo-
nariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i nieustaleni tzw.
"gońcy" osoby wybrane przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego spośród więźniów wzięli udział w pobiciach pozbawio-
więźnia Mikołaja Burdziaka, w ten sposób, że
bili go rękami, laską, trzonkiem od łopaty po całym ciele oraz
zmuszali do wykonywania `wyczerpujących. ćwiczeń fizycznych tzw.
skakania "żabek", przez co narazili go na bezpośrednie niebezpie-

nego wolności

czeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;
1932 ru i art.
28 , 2':) Ustawy

/Dz.U.Nr 45

i 248 id( z
art.

przest.określone w: art. 241 idą
ld( z 1932 ru :i art. 2 § 1.1:(
dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi

1991 r., poz.195!, - wobec niewykrycia sprawców,

tj .
W ZW . 3

o

36

z zmianami
z

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.