Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

31.

32.

33.

34.

w okresie od czerwca 1947 r. do 31 stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustalni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znęcali się
fizycznie i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem Mirosławem
Omelanem, w ten sposób, że bili go rękami po całym ciele, umiesz-
czali go w zalanej wodą celi o wysokości 1 metra na 24 godziny;

2a , 2b Us tawy
/Dz.U.Nr 45

z art.
zmianami

tj.o przest. z art. 184 § 1 kk w zw.
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi
z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od maja 1947 r. do maja 1948 r. w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni funkcjo-
nariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział w
pobiciu pozbawionego wolności więźnia Jerzego Szutniaka, w
ten sposób, że bili go rękami po całym ciele;

2a , 2b Ustawy
/Dz.U.Nr 45

z art.
zmianami

tj.o przest. z art. 184 § 1 kk w zw.
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi
z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od 9 czerwca 1947 r. do września 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustalony
funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znęcał sią
fizycznie i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem Piotrem

Stechem, w ten sposób, że bił go rękami po całym ciele;

2a, 2b Ustawy
/Dz.U.Nr, 45

tj.o przest. z art. 184 § 1 kk w zw. z art.
2 dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami
z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawcy,

w Centralnym
Urzędu

w okresie od czerwca 1947 r. do września 1947 r.
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze
Bezpieczeństwa Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień wzięli
udział w pobiciu pozbawionego wolności więźnia Mikołaja Zdrady,
w ten sposób, że bili go pięścią po głowie oraz gumową pałką,
deską, przez co narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo
ciężkiego uszkodzenia ciała;

tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk oraz 36 kk z 1932 r. i
art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz.195/,
- wobec niewykrycia sprawców,

35. w okresie od czerwca 1947 r. do 30 grudnia 1947 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.