Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

36.

37.

38.

-24-

w pobiciu pozbawionego wolności więźnia Władysława Prochnie-
wicza, w ten sposób, że bili go grubym kablem, gumową pałką,
drewnianą pałką po całym ciele, przez co narazili go na bezpoś-
rednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

tj .o przest. z art. 241 kk i 246 kk z 1932 t. i art. 36 kk
z 1932 r. i 2 § 1 kk w zw. z art. 2a i 2b Ustawy z dnia
6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991

r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od lipca 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz nieustalony
blokowy o pseudonimie "Czarny Jasio" wzięli udział w pobiciach
pozbawionego wolności więźnia Michała Łapczuka, w ten sposób,
że bili go rękami i deskami po całym ciele, przez co narazili
go na bezpośrednie niebezpiecze,stwo ciężkiego uszkodzenia
ciała;
tj.o przest. z art. 241 i 246 kk z 1932 r. i 36 kk z 1932
r.i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz.195/,
- wobec niewykrycia sprawców,
w okresie od maja 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustalony blokowy o pseudonimie

"Czarny Jasio" znęcał sią fizycznie i moralnie nad pozbawionym
wolności więźniem Teodorem Łozykiem, w ten sposób, że bił go
rękami po całym ciele, oraz włożył mu głowę do muszli klozetowej;

184 § 1 kk w zw. z art.23, 2b
z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr

tj.o przest. określone w art.
Ustawy z dnia 6.04.1984 r.
45 poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawcy,

do kwietnia 1948 r. w Centralnym

w okresie od sierpnia 1947 r.
Obozie Pracy w Jaworznie nieustalony funkcjonariusz Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego pobił pozbawionego wolności więźnia

Szymona Nowosada, w ten sposób, że uderzył go 10 razy deską
w pośladki, przez co naraził go na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk z 1932 t. 1 art. 36 kk
z 1932 r. i 2 § l w zw. z art. 2a i 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz. 195/,

- wobec niewykrycia sprawcy,

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.