Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

39.

40.

41.

42.

w dniu 22 lipca 1947 r. w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie

nieustalony funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
pobił pozbawionego wolności więźnia Grzegorza. Piziura, w ten
sposób, że uderzył go wielokrotnie deską, przez co naraził
go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia
ciała;

tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk z 1932 r. i 36 kk z 1932
r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 23 i 2b Ustawy z dnia 6.04.
1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz.195/
- wobec niewykrycia sprawcy,

w okresie od czerwca 1947 r. do 5 stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urządu
Bezpieczeństwa Publicznego i nieustalony blokowy o pseudonimie
"Czarny" w celu wymuszenia wyjaśnień wzięli udział w pobiciach
pozbawionego wolności więźnia Piotra Bigusa, w ten sposób,
że bili go deskami po całym ciele, porażali go prądem elektrycznym
oraz zmuszali do wykonywania wycieńczających ćwiczeń fizycznych
tzw. skakania "żabek", przez co narazili go na bezpośrednie
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

241 kk i 246 kk z 1932 r. i
z art. 2a, 2b Ustawy
zmianami /Dz.U.Nr 45

tj.o przest. określone w art.
36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw.
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi
z 1991 r. poz.195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od maja 1947 r. do grudnia 1947 r. w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień wzięli udział
w pobiciu pozbawionego wolności więźnia Michała Pytla, vv ten
sposób, że bili go kantem deski po całym ciele, przez co narazili
go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia
ciała;
tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk oraz 36 kk z 1932 r. i
art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz.195/,
- wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od 14 maja 1947 r. do 31 stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znęcali się
fizycznie i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem Janem
Bodnarem, w ten sposób, że bili go podczas przesłuchania oraz

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.