Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

27 _

46. w okresie od czerwca 1947 r.do stycznia 1948 r. w Centralnym

47.

48.

49.

udział
wr ten

Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni blokowi wzięli

w pobiciu pozbawionego wolności więźnia Romana Petryka,

sposób, że bili go deskami po całymi ciele, przez co narazili
go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia
ciała;

tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk oraz 36 kk z 1932 r.
i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz.195/.
- wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od maja 1947 r. do sierpnia 1947 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz nieustalony
funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeńan Publicznego o nazwisku Zbigniew
Przybylski wzięli udział w pobiciu pozbawionego wolności więźnia
Józefa Łesia, w ten sposób, że bili go deską nabitą gwoździami,
pięściami po całym ciele, przez co narazili
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia

prętem żelaznym,
go na bezpośrednie
ciała;

241 kk i 246 kk oraz 36 kk z 1932 r. i
2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984 r.
z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz. 195/
- wobec niewykrycia sprawców,

tj.o przest. z art.

w okresie od lipca 1947 r. do grudnia 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni "gońcy" osoby wybrane
przez funkcjonariuszy Urządu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli
udział w pobiciu pozbawionego wolności więźnia Jana Maślejaka

w ten sposób, że bili go gumowymi pałkami po całym ciele, przez

co narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego
uszkodzenia ciała;
tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk oraz 36 kk z 1932 r.

i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz. 195/,
- wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od października 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz nieustalona
"Władzia" wzięli udział w pobiciach
więźniarki Heleny Dołhañczyk,

strażniczka o pseudonimie

pozbawionej wolności

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.