Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

53.

54.

55.

56.

29

w 1947 r. w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia
wyjaśnień nieustaleni funkcjonariusze Urzędu. Bezpieczeństwa
Publicznego wzięli udział w pobiciu pozbawionego wolności więźnia
Bazylego Łypczaka, w ten Sposób, że bili go rękami. kablem,
pałką po całym ciele, przez co narazili go na bezpośrednie
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

241 kk i 246 kk oraz 36 kk z 1932 r. i
art. 2 § 1 kk w zw. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz.
195/. - wobec niewykrycia sprawców,

tj.o przest. z art.
2 art.

w 1947 r. w Centralnynx Obozie Pracy' w 'Jaworznie' nieustaleni
blokowi znęcali się sizycznie i moralnie nad pozbawioną wolności
więźniarką Teodozją Czaus, w ten sposób, że zmuszali ją do
wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych tzw. skakania
"żabek", długotrwałego stania z cegłami w rękach oraz umieszczano
ją w tzw."bunkrze" - pomieszczeniu bez światła z wodą;

tj.o przest.z art. 184 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z
dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z
1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w 1947 r. w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia
wyjaśnień nieustaleni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego znęcali sią fizycznie i moralnie nad pozbawioną

wolności więźniarką Anną Błońską, w ten sposób, że bili ją
podczas wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych, popychali;

tj.o przest. z art. 184 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2bUstawy z
dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z
1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od lipca 1947 r. do lutego 1948 r. w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni funkcjo-
nariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział w
pobiciu pozbawionego wolności więźnia Pawła Prędko, w ten sposób,
że kOpali go i bili kablem elektrycznym, pałką po całym ciele,
przez  narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego
uszkodzenia ciała;

tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk oraz 36 kk z 1932 r. oraz
2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984 r.
z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz.195/.
- wobec niewykrycia sprawców,

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.