Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

61.

62.

63.

64.

w okresie od lipca 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni blokowi i funkcjonariusze

Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział w pobiciu pozba-

wionego wolności więźnia Włodzimierza Wołoszczakiewicza, w
ten sposób, że bili go rękami i deskami po całym ciele, przez
co narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego

uszkodzenia ciała;

tj.o .przest. określone w art. 241 kk i 246 kk z 1932 r. i
art. 36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. 2b
Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr
45 z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

z art. 2a,

w okresie od maja 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znęcali się
fizycznie i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem Albinem

Markowiczem, w ten sposób, że bili go podczas przesłuchań;

z art.
zmianami

2a, 2b Ustawy
/Dz.U.Nr 45

tj.o przest. z art. 184 § 1 kk w zw.
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi
z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od czerwca 1947 r. do grudnia 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znęcali się
fizycznie i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem Włodzimierzem
Swatiukiem, w ten sposób, że bili go podczas przesłuchań
oraz zmuszali do wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych

tzw. skakania "żabek":

2a, 2b Ustawy
/Dz.U.Nr 45

z art.
zmianami

tj.o przest. z art. 184 § 1 kk w zw.
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi
z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w 1947 r. w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia
wyjaśnień nieustaleni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego wzięli udział w pobiciu pozbawionego wolności więźnia
Piotra Ryniawca, w ten sposób, że bili go rękami i drewnianą
pałką po całym ciele, przez co narazili go na bezpośrednie
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

1932 r. oraz
2b Ustawy z
/Dz.U.Nr 45

241 kk i 246 kk z
z art. 2a,
zamianami

określone w art.
36 kk z 1932 r. i 2 § 1 kk wzw.
dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi
z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

tj .o przest.

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.