Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

65.

66.

67.

68.

32

w okresie od lipca 1947 r. do sierpnia 1947 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
w pobiciach pozbawionej wolności więźniarki Anastazji Nogal,
w ten sposób, że bili ją rękami po całym ciele oraz porażali
prądem elektrycznym, przez co narażali ją na bezpośrednie niebez-
pieczeństow ciężkiego uszkodzenia ciała;

tj.o przest. z art. 241 łd< i. 246 kk oraz. 36 kk z 1932 r.
i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.nr 45 z 1991 r. poz.195/.
- wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od czerwca 1947 r. do lutego 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
w pobiciu pozbawionej wolności więźniarki Marii Traczyńskiej
w ten sposób, że bili ją rękami po twarzy oraz porażali jej
uszy prądem elektrycznym, przez co narazili ją na bezpośrednie
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

241 kk i 246 kk z 1932 r. i
2a, 2b Ustawy
/Dz.U.nr 45

tj.o przest. określone w art.
36 kk z 1932 r. oraz 2 § 1 kk w zw.
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi
z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

z art.
zmianami

w okresie od maja 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
w pobiciach pozbawionego wolności więźnia Aleksandra Semeraka,
w ten sposób, że bili go pałkami, rękami oraz kopali po całym
ciele, jak również dusili go przez założenie sznuru na szyję,
przez co narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego

uszkodzenia ciała;
241 kk i 246 kk z 1932 r. i

z art.2a, 2b Ustawy
zmianami /Dz.U.Nr 45

określone w art.
36 kk z 1932 r. oraz 2 § 1 kk w zw.
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi
z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

tj.o przest.

w okresie od 19 lipca 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego oraz nieustaleni blokowi
udział w pobiciach pozbawionego wolności więźnia Stefana Dolińskiego
że bili go rękami, gumą, deskami, przez
bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego

wzięli

skiego, w ten sposób,
co narazili go na
uszkodzenia ciała;

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.