Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

69.

70.

71.

tj. o przest. z art. 241 kk i 246 kk z 1932 r. i 36 kk z 1932
r. oraz art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia
6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991

r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w Centralnym

Urzędu
moralnie
ten

do 30 grudnia 1947 r.
nieustaleni funkcjonariusze
się fizycznie i

Piotrem Górniakiem,w
zmuszali

w okresie od lipca 1947 r.
Pracy w Jaworznie
Bezpieczeństwa Publicznego
pozbawionym wolności więźniem
sposób, że bili go pięściami i kopali po całym ciele,
go do wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych;

Obozie
znęcali

nad

2a , 2b Ustawy
/Dz.U.Nr 45

tj.0 przest. z art. 184 § 1 kk w zw. z art.
2 dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami

z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od czerwca 1947 r. do sierpnia 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
walności więźniarki Ewy Kupińskiej, w
ten sposób, że bili ją rękami, pałkami gumowymi i kopali po
całym ciele oraz zmuszali ją do wykonywania wyczerpujących
ćwiczeń fizycznych tj.: przysiadów, długotrwałych stójek z
cegłami w rękach, przez co narazili ją na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

pobiciach pozbawionej

tj.0 przest. z art. 241 kk i 246 kk z 1932 r. i 36 kk z 1932
r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. Za, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz.195/,
- wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od maja 1947 r. do maja 1948 r. w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni funkcjo-
Bezpieczeństwa Publicznego oraz nieustaleni
tzw. "gońcy" wzięli udział w pobiciach
pozbawionego wolności więźnia Stefana Pyrczyka, uv ten. sposób,
że bili go gumą, rękami, deską po całym ciele oraz porażali
go prądem elektrycznym, przez co narazili go rna bezpośrednie

niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

nariusza urzędu
więźniowie funkccyjni

z art. 241 kk i 246 kk z 1932 r. i 36 kk z 1932
2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z 6.04.1984
195/,

tj .o przest.
r. oraz art.
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.¶r 45 z 191 r. poz.
- wobec niewykrycia sprawców,

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.