Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

72.

73.

74.

75.

w Centralnym
Urzędu
wzięli

do sstycznia 1948 r.
funkcjonariusze

w okresie od lipca 1947 r.
Pracy w Jaworznie nieustaleni
Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień
więźnia Bazylego Goja,

Obozie
Bezpieczeństwa
udział w pobiciu pozbawionego wolności
w ten sposób, że bili go rękami i pałkami gumowymi po całym
ciele oraz zmuszali do długotrwałych stójek na. mrozie, przez
co narazili go na niebezpieczeństwo ciężkiego

uszkodzenia ciała;

bezpośrednie

241 kk i 246 kk oraz 36 kk z 1932 r.

tj.o przest. z art.
2b Ustawy z dnia 6.04.1984

i art..2 § 1 kk w zw. z art. 2a,
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz.195/,

- wobec niewykrycia sprawców,

w czerwcu 1947 r. w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie nieusta-
leni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w celu
wymuszenia wyjaśnień wzięli udział w pobiciu pozbawionego wolności
więźnia Władysława Łuczaka, w ten sposób, że rękami i gumowymi
pałkami po całym ciele, przez co narazili go na bezpośrednie
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;
tj.o przest. określone w art. 241 kk, 246 kk i 36 kk z 1932
r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz.195/,
- wobec niewykrycia sprawców,

w Centralnym
Urządu

w okresie od 7 lipca 1947 r. do 8 stycznia 1948 r.
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze
Bezpieczeństwa Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień znęcali
się nad pozbawionym wolności więźniem Mikołajem Zającem, w
ten sposób, że bili go rękami po całym ciele i popychali;

2a , 2b Ustawy
/Dz.U.Nr 45

z art.
zmianami

tj.o przest. z art. 184 § 1 kk w zw.
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi
z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od lipca 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie nieustalony blokowy znęcał się fizycznie
i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem Aleksandrem Mielnikiem,
w ten sposób, że bił go rękami po całym ciele;

określone w art. 241 kk i 246 kk oraz 36 kk z
1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia
6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991

r., poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawcy,

tj .o przest.

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.