Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

76. w okresie od czerwca 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego i blokowi wzięli udział w pobiciu
pozbawionego wolności więźnia Pawła Nakoniecznego, w ten sposób,
że bili go deską i gumowymi pałkami, w trakcie wykonywania
wyczerpujących ćwiczeń fizycznych, przez co narazili go na
bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

tj.o przest. określone w art. 241 kk i 246 kk z 1932 r. i
art. 36 kk z 1932 r. oraz art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a,
2b Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr
45 z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

77. w okresie od lipca 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
w pobiciach pozbawionego wolności więźnia Stefana Denysa, w
ten sposób, że bili go rękami, kijami i deskami po całym ciele
oraz uderzali go kolbą karabinu w głowę, przez co narazili
go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia

ciała;

tj.o przest. określone w art. 241 kk i 246 kk z 1932 r. i
art. 36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b
Ustawy z dnia 6.40.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr
45 poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

78. w okresie od lipca 1947 r. do grudnia 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustalony blokowy wziął udział w
pobiciu pozbawionego wolności więźnia Michała Hawrana, w ten
sposób, że bił go gumową pałką po całym ciele;

tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk oraz art. 36 kk z 1932
r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz. 195/,
- wobec niewykrycia sprawcy,

79. w okresie od kwietnia 1947 r. do grudnia 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz blokowi
wzięli udział w pobiciach pozbawionego wolności więźnia Mikołaja
Kruka, w ten sposób, że bili go rękami, deskami, plecionymi
rzemieniami, przez co narazili go na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

tj.o przest. określone w art. 241 kk i 246 kk z 1932 r. i
art. 36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b
Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr
45 z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.