Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

80.

81.

82.

83.

w okresie od lipca 1947 r. do lutego 1948 r. w Centralnym Obozie

Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni funkcjo-
nariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znęcali sią fizycznie
i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem Stefanem Tymo,
w ten sposób, że bili go rękami po całym ciele i zmuszali do
wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych;

tj.o przest. określone w art. 184 § 1 kk w zw. z art. 2a,

2b Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr
45 z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od maja 1947 r. do kwietnia 1948 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i. `blokowi
znęcali się fizycznie i moralnie nad pozbawionym wolności
więźniem Piotrem Karoliñczakiem, w ten sposób, że bili go rękami
po całym ciele, kopali oraz zmuszali do wykonywania wyczerpujących
ćwiczeń fizycznych;

2a, 2b Ustawy
/Dz.U.Yr 45

z art.
zmianami

tj.0 przest. z art. 184 § 1 kk w zw.
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi
z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od lipca 1947 r. do stycznia 1.948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego oraz blokowi znęcali się fizycznie
i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem Tadeuszem Guzem,
w ten sposób, że bili go rękami po całym ciele, oraz zmuszali
do wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych;

z art. 2a,
zmianami

tj.o przest. określone w art. 184 § 1 kk w zw.
2b Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi
/Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od czerwca 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie i nieustaleni blokowi znęcali się
fizycznie i moralnie nad poznawionym wolności więźniem Janem
Maślejokiem, w ten sposób, że bili go :rękami IX) całym* ciele
i zmuszali go wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych;

184 5 1 kk w zw. z art. 2a,

z późniejszymi zmianami /Dz.U.

tj.o przest. określone w art.
2b Ustawy z dnia 8.04.1984 r.
Nr 45 poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.