Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

84.

85.

86.

87.

w okresie od maja 1947 r. do lipca 1948 r. w Centralnym Obozie

Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni funkcjo-

nariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział w
pobiciach pozbawionego wolności więźnia Michała Tyma, w ten
sposób, że bili go rękami i kablem po całym ciele, porażali

go prądem elektrycznym, wbijali drzazgi pod paznokcie i podpalali,
przez (X) narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego
uszkodzenia ciała;

tj.o przest. określone w art. 241 kk i 246 kk oraz 36 kk z

1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia
6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991
r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od maja 1947 r. do lipca 1948 r. w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
pozbawionej wolności więźniarki Marii Załuckiej,
w ten sposób, że bili ją rękami i "nahajkami" po całym ciele,
a następnie umieścili w tzw."bunkrze."- zalanym wodą, przez co
narazili ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodze-

w pobiciu

nia ciała;

tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk i art. 36 kk z 1932 r.
i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz.195/,
- wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od lipca 1947 r. do września 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
w pobiciach pozbawionej wolności więźniarki Stefanii Michalik,
w ten sposób, że bili ją rękami, deskami, kablem, gumą i kopali
po całym ciele, porażali prądem elektrycznym,x-Jlewali do nosa
i ust niezidentyfikowane ciecze, przez co narazili ją na bezpośre-
dnie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

tj. o przest. określone w art . 241 kk i 246 kk z 1932 r . i
art. 36 kk z 1932 r. oraz art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a,
2b Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami

/Dz.U.Nr 45 poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od lipca 1947 r. do 15 kwietnia 1948 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcyjni obozu tzw. "gońcy" wzięli udział w pobiciu pozbawionego

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.