Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

88.

89.

90.

38

wolności więźnia Józefa Dobosza, w ten sposób, że bili go rękami,
gumami, prętem po całym ciele, przez co narazili go na bezpośred-
dnie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk z 1932 r. i art. 36 kk
z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z
dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z

1991 r. poz. 195/, - wibec niewykrycia sprawców,

w okresie od września 1947 r. do lutego 1948 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcyjni obozu tzw. "gońcy",
udział w pobiciu pozbawionego wolności więźnia Longina Barana
w ten sposób, że bili go rękami po twarzy i deską po

oraz zmuszali do wykonywania wyczerpujących ćwiczeń
przez co narazili go na bezpośrednie niebezpieczeń-

wzięli

Barana,
plecach
fizycznych,
stwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

z art. 241 kk i 246 kk z 1932 I'. i art. 36 kk
z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z
dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z
1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

tj .o przest.

w okresie od czerwca 1947 r. do października 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
pozbawionej wolności więźniarki Stefanii Stech,

że bili ją metalowym prętem, nogą od stołu, kablem
przez cx) narazili ją na bezpośrednie niebezpie-

w pobiciu

w ten sposób,
po całym ciele,
czeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk oraz 36 kk z 1932 r.
i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz.195/,
- wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od czerwca 1947 r. do września 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz nieustaleni

funkcyjni wzięli udział w pobiciach pozbawionego
więźnia Wasyla Puszkowa, w ten sposób, że bili go
rękami, pałkami gumowymi i deskami po całym ciele oraz zmuszali
do wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych tj.: biegania
z wałkiem o wadze 20 kg, przez co narazili go na bezpośrednie
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

więźniowie
wolności

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.