Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

91.

92.

93.

39 _

tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk i art. 36 kk z 1932 r.
i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz. 195/,
- wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od lipca 1947 r. do sierpnia 1947 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego oraz więźniowie funkcyjni wzięli

udział w pobiciach pozbawionego wolności więźnia Wasyla Worobca,
w ten sposób, że bili go rękami, deskami, gumami po całym ciele
oraz po-rażali prądem elektrycznym, przez co narazili go na
bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

tj.o przest. Określone w art. 241 kk i 246 kk z 1932 r. i
art. 36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b
Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr
45 z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od lipca 1947 r. do sierpnia 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni więźniowie funkcyjni oraz
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
w pobiciach pozbawionego wolności więźnia Michała Paluszka,
w ten sposób, że bili go pięściami, kablem po całym ciele,
przez co narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego

uszkodzenia ciała;

tj.0 przest. określone w art. 241 kk i 246 kk z 1932 r; i
art. 36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b
Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr
45 z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

do grudnia 1948 r. w Centralnym
funkcjonariusze Urzędu

w okresie od czerwca 1947 r.
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni
Bezpieczeństwa Publicznego oraz blokowi, wzięli udział w pobiciach
pozbawionego wolności więźnia Mikołaja Chyjżego, w ten sposób,
że bili go rękami, pałkami po całym ciele, przez co narazili
go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia
ciała;

i art . 36 kk
2b Ustawy z
/Dz.U.Nr 45

kk z 1932 r.
2a,

i 246
kk w Z": 0

tj. o przest . z art . 241 kk
z 1932 r. i art. 2 § 1
dnia 6.04. 1984 r. z późniejszymi

z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

z art.
zmianami

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.