Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

98.

99.

100.

101.

41.

tj.o przest. z art. 241 kk i art. 246 kk z 1932 r. i art.
36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr ‹45

1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

N

W' Centralnym
funkcyjni

w okresie od lipca 1947 r. ck) lutego 1948 r.
Obozie Pracy xu Jaworznie nieustaleni więźniowie
wzięli udział xv pobiciach pozbawionego wolności więźnia Michała
Mielnika, w ten sposób, że bili go rękami, pasami, deskami
po całym ciele, przez co narazili go na bezpośrednie niebezpie-

czeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

ld< z 1932 ru i art.
2 art. 2a, 2b Ustawy
zmianami /Dz.U.Nr ‹45

tj.o przest. z art. 241 kk i art. 246
36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw.
z dnia 6.04.1934 r. z późniejszymi
z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od czerwca 1947 rn (k) sierpnia 1947 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
w pobiciach pozbawionej wolności więźniarki Stefanii Sałapaty,
w ten sposób, że bili ją rękami i gumowąI pałką: po piętach
oraz całym ciele, przez co narazili ją na bezpośrednie niebez-
pieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

tj.o przest. z art. 241 kk i art. 246 kk z 1932 r. i art.
36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nru 45

z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

do 24. grudnia. 1948 r. w
nieustalona blokowa o
więźniarkę

w okresie od października 1948 r.
Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie
pseudonimie "Marysia", pobiła pozbawioną wolności
Marię Serafin, w ten sposób, że biła ją gumową pałką po całym
ciele, przez co naraziła ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo

ciężkiego uszkodzenia ciała;

tj.o przest. z art. 241 kk i art. 246 kk z 1932 r. i art.
36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr .45

z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców;

do grudnia 1948 r. w Centralnym
funkcjonariusze Urzędu

w okresie (Ni czerwca 1947 r.

Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.