Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

_I`-

- urządzanie tzw. "ukraińskich procesji", co polegało na wielokrotnym
przepędzeniu więźniów pomiędzy dwoma szpalerami, które składały

I

o a "I n 0 ".0 1 n ;- ł_ 0'_ 01._ r 1' › 1. I o I I
Się z perso.eiu ocozu [głownie SdeZ„anW i olonowycn/ :L bielu
1' .“- ra 0"--n1w` 1 v" “Fatu- A 0
.L Ł. uC-J-\L.Ll.-J.  :łunlŁXLl-ll ,

To ujawnione formy znęccnia się fizycznego i moralnego
nad więźniami stosowane były w większości, w celu złamania psychicz-

nego więźniów, jak również z uwagi na drobne przewinienia, np.:
kradzież żywności, niesubordynację wobec blokowych itp.

Szczególnie perfidny:: sposobem. znęcania. się było urządzanier biegów
wokół baraku, a następnie bicie tych, którzy po tym mieli brudne
nogi.

Odrębna zupełnie kwestią traktowania więźniów i znęcania
się nad nimi, było istnienie w bloku 0 nr 2 tzw. pomieszczenia
śledczego. w okresie od maja do prawdopodobnie› października 1948
roku na terenie obozu przebywała specjalna grupa śledcza składająca
się z pracowników äinisterstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Wojewódz-
kiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego' z Krakowa, Rzeszowa i
Lublina. Ci w większości młodzi oficerowie, funkcjonariusze z różnych
Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego prowadzili śledztwa przeciwko
poszczególnym więźniom w obozie. Na podstawie zeznań złożonych
przez świadków w sprawie wynika, iż tylko nieliczni spośród więźniów
w COP Jaworzno zostali osądzeni przez Wojskowy Sąd Rejonowy
w Krakowie. Znakomita większość więźniów po pobycie trwającynl od
kilku do kilkunastu m-cy zwolniona została z obozu bez jakiegokolwiek
postępowania poza quasi śledztwem, które prowadzone było w baraku
śledczym. Każda osoba, która poddana była przesłuchaniu, podpisywała
przy opuszczaniu COP Jaworzno dokument, w którywt oświadczała,' iż
jest związana tajemnicą, jeśli Chühi o 'panujące iq obozie warunki

oraz cały pobyt.

Prowadzone postępowanie wykazało, 'ż w trakcie tych.11iby
ślesz w stosowane były wobec więźniów swoiste formy torturowania

T
bicia i znęcania się.

Te przestępcze działania funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeń-

stwa Publicznego polegały na:

- biciu' bezbronnych więź.ićw tak kobiet jak i mężczyzn, rękami,
i

*3

ęściani i kopaniu po całym ciele;

:Int:

v 0 0 I 0 o a ł 0 I o I i 4 .
- aiciu przesłucniwa ycd więzni w, z uzyc1cm niezezpiecznycn narzęaz-

J. x..` ..;._ 1 , '. '1; o - . ` .. _.'_‹. 1 '- ' ..ñ ,._ ".
to.] 'grr' U",  bgiÓO`I.t'3."`n`L'  i  IC Jur: `I ,  uu  S lOł`J I I ł'U L «J C7- ,
7 n „a" I ..#1 9. Y... '.\ b  GI." ' '~ 1  1-: p' q. !P '1 f.. .
bju-0. `J II Un fsu.; 3*Jl..t.1‹- , (Na #1 v-.. "4 Z:. 5. J.,
'H "-3" 1"" '3 'W'f'ñfą'äpn ?.31 ę'J'n-rwrv !7 P" _,:J' ' 'drż' 1 1" ~,“ "`I 1 _Ę 't-1 4 1 - o
- .J'at juauuàt» Ła- L.I`~Lu‹ e.-en.~.a ‹ Lau- l uls-4. .Ą . ;Ła LL'A, "bei-I .&la L 'L L .chł___,

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.