Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

..55-

w okresie od lipca 1947 r. do lutego 1948 r. w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni funkcjo-
nariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział w
pobiciu pozbawionego wolności więźnia Pawła Predko, w ten sposób,
że kopali go i bili kablem elektrycznym, pałką po całym ciele,
przez co narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego
uszkodzenia ciała;

w okresie od maja 1947 r. do lutego 1948 r. w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie, w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znęcali się
fizycznie i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem Grzegorzem
Szewczykiem, w ten sposób, że bili go rękami po całym ciele;

w okresie od lipca 1947 r. do stycznia 1948 r.
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego znęcali się fizycznie i moralnie
nad pozbawionym wolności więźniem Janem Smarkackim, w ten sposób,
że bili go rękami po całym ciele oraz zmuszali do wykonywania
wyczerpujących ćwiczeń fizycznych;

w Centralnym

do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego i blokowi znęcali się fizycznie
i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem Mikołajem Sidorko,
w ten sposób, że bili go rękami po całym ciele i .zmuszali do
wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych;

w okresie od lipca 1947 r.

w okresie od czerwca 1947 r. do stycznia 1948 r.
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień oraz
blokowi, znęcali się fizycznie i moralnie nad pozbawioną wolności
więźniarką Olgą Ożańską, w ten sposób, że bili ją rękami po
ciele, używali wobec niej słów powszechnie uważanych
za obelżywe;

w Centralnym

całym

w okresie od lipca 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni blokowi i funkcjonariusze
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział w pobiciu pozba-
wionego wolności więźnia Włodzimierza Wołoszczakiewicza, w
ten sposób, że bili go rękami i deskami po całym ciele, przez
co narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego
uszkodzenia ciała;

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.