Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

67.

68.

69.

70.

71.w okresie od lipca 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego oraz nieustaleni blokowi wzięli

udział w pobiciach pozbawionego wolności więźnia Stefana
Dolińskiego, w ten sposób, że bili go rękami, gumą, deskami, przez
co narazili go bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego
uszkodzenia ciała;

na

do 30 grudnia 1947 r. w Centralnym
nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego znęcali się fizycznie i moralnie
nad pozbawionym wolności więźniem Piotrem Górniakiem, w ten
sposób, że bili go pięściami i kopali po całym ciele, zmuszali
go do wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych;

w okresie od lipca 1947 r.
Obozie Pracy w Jaworznie

w okresie od czerwca 1947 r. do sierpnia 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
w pobiciach pozbawionej wolności więźniarki Ewy Kupińskiej,
w ten sposób, że bili ją rękami, pałkami gumowymi i kopali
po całym ciele oraz zmuszali ją do wykonywania wyczerpujących
ćwiczeń fizycznych tj . przysiadów , długotrwałych stójek
z cegłami w rękach, przez co narazili ją na bezpośrednie niebez-
pieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

w okresie od maja 1947 r. do maja 1948 r. w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni funkcjo-
nariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz nieustaleni
więźniowie funkcyjni tzw. "gońcy", wzięli udział w pobiciach
pozbawionego wolności więźnia Stefana Pyrczyka, w ten sposób,
że bili go gumą, rękami, deską po całym ciele oraz porażali
go prądem elektrycznym, przez co narazili go na bezpośrednie
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

w okresie od lipca 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień wzięli
udział w pobiciu pozbawionego wolności więźnia Bazylego Goja,
że bili go rękami i pałkami gumowymi po całym
do długotrwałych stójek na mrozie, przez
bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego

w ten sposób,
ciele oraz zmuszali
co go na
uszkodzenia ciała;

narazili

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.