Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

86.

87.

88.

- 71 -

w pobiciu pozbawionej wolności więźniarki Marii Załuckiej,
w ten sposób, że bili ją rękami i ria-.bajkami po całym ciele,

tzw."bx¶qze"
narazili ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodze-

a następnie umieścili w zalanym wodą, przez co

nie ciała;

w' okresie od lipca 1947 r. ck) września. 1947 r. va Centralnym
Obozie Pracy na Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu. Bezpieczeństwa. Publicznego 1wzięli udział
Stefanii Michalik,

kablem, gumą i kopali

w pobiciach pozbawionej wolności więźniarki
że deskami,
po całym ciele, elektrycznym,udaœdi
i ust niezidentyfikowane ciecze, przez co narazili ją na bezpoś-

rednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

na ten sposób, bili ją rękami,

porażali prądem (k) nosa

do 15 kwietnia 1948
Obozie Pracy'xu Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni

w okresie od lipca 1947 rn r. w Centralnym

funkcyjni tzw. "gońcy" wzięli udział w pobiciu pozbawionego
wolności więźnia Józefa Dobosza, w ten sposób, że bili go
rękami, gumami, prętem po całym ciele, przez co narazili go

na bez ośrednie niebez ieczeństwo cieżkieno uszkodzenia ciała'
`Ł' ..a i

w okresie od września

Obozie Pracy w

1947 r. do lutego 1948 r.
Jaworznie nieustaleni funkcyjni obozu tzw. "gońcy"

w Centralnym

wzięli udział w pobiciu pozbawionego wolności więźnia. Longina
Barana, w ten sposób, że bili go rękami po twarzy i deską po
plecach oraz zmuszali do wykonywania wyczerpujących ćwiczeń

fizycznych, przez co narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo
cięzkiego uszkodzenia ciała;

w okresie od czerwca 1947 r. do października 1947 r. w Centralnym

Obozie Pracy xv Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu `Bezpieczeństwa. Publicznego 'wzięli udział
Stefanii Stech, w
od stołu, kablem
po całym ciele, przez co narazili ją na bezpośrednie niebezpiecze-

ństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

w pobiciu wolności więźniarki

sposób, że bili

pozbawionej

ten ją metalowym prętem, nogat

do września 1947 r.

Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni

w okresie (xi czerwca 1947 rn w Centralnym

funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz nieustaleni

więźniowie funkcyjni wzięli udział w pobiciach pozbawionego
wolności więźnia Wasyla Puszkowa, w ten sposób, że bili go

rękami, pałkami gumowymi i deskami po całym ciele oraz zmuszali

do wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych tj.

biegania

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.