Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

- 74 -

w okresie od maja 1947 r. do lutego 1948 r. w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego wzięli udział w pobiciach pozbawionego wolności
więźnia Michała Łazyroka, w ten sposób, że bili go rękami
deskami, kablem, przez co narazili go na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

w okresie od czerwca 1947 r. do sierpnia 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni

`funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział

w pobiciach pozbawionego wolności więźnia Grzegorza Zdrady,
w ten sposób , że bili go pałkami i kOpali po całym ciele ,
porażali go prądem elektrycznym oraz zmuszali do siadania

na nodze odwróconego krzesła, przez co narazili go na bezpośred-
nie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

w okresie od lipca 1947 r. do lutego 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego oraz nieustalony blokowy o pseudonimie
"Węgrzyn", w celu wymuszenia wyjaśnień wzięli udział w pobiciach
pozbawionego wolności więźnia Jana Nazara, w ten. sposób, że
bili go rękami i deskami po całym ciele oraz k0pa1i, polewali
zimną wodą, przez co narazili go na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

w okresie od maja 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
w pobiciach pozbawionego wolności więźnia Mikołaja Dudę, w „
ten sposób, że bili go rękami, gumową pałką, wlewali mu wodę
do tun: i nosa, porażali prądem elektrycznym, przez co narazili

go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia
ciała;

w okresie od maja 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu

Bezpieczeństwa Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień znęcali
się fizycznie i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem
Stefanem Łuczkiwem, w ten sposób, że bili go ręką po twarzy;

w okresie od maja 1947 r. do czerwca 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
fhnkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział

w pobiciu pozbawionej wolności więźniarki Marii Kuć, w ten
sposób, że bili ją metalowym prętem po całym ciele, przez
co narazili ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego

uszkodzenia ciała;

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.