Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

Wszystkie wyżej wymienione okoliczności podali w zeznaniach
świadkowie, którzy z reguły nie są w stanie wskazać indywidualnych
sprawców poszczególnych przestępstw, tym bardziej, że sprawcy ci
działali anonimow, nie ujawniając swoich nazwisk.

Niestety tylko nieliczni poszkodowani podali sprawców
ich prześladowań i to głównie jeżeli chodzi o współwięźniów.
Nie byli natomiast w stanie podać nazwisk ani innych danych identyfi-
kacyjnych członków obsługi obozu, którzy w tym czasie rekrutowali
się z funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, jako że służba więzienna
podlegała również temu resortowi.

Również znaczny upływ czasu ponad 46 lat od opisywanych
tu zdarzeń zatarł wiele szczegółów vv pamięci poszkodowanych, którzy
w chwili obecnej są osobami w podeszłym wieku, licząc średnio około
70-80 lat.

Zeznania te w kwestii identyfikacji sprawców przestępstw,
mimo, że w większości przypadków zostały powtórzone, zawierają
tylko fragmentaryczne rysopisy typu: "wysoki funkcjonariusz obozowy",
"porucznik w mundurze", lub pseudonimy: "blokowa Marysia", "Czarny
Jasio", "Węgisz", "Węgrzyn" itp.

Mimo powyższych trudności w sprawie podjęty został trud
zidentyfikowania sprawców.

W szczególności z wielu zeznań tj. świadka Andrzeja Kuszko,
Piotra Kantora, Stefana Dziubiny, Mikołaja Kowalskiego, Bogdana
Kozaka, Mikołaja Burdziała, Piotra Stecha, Mikołaja Zwady,
Włodzimierza Prochniewicza, Aleksandra Mielnika, Tadeusza Guza,
Grzegorza Zrady, Jana Nazara jak i innych wynika, iż jednym z tzw.
"gońców" lub blokowych był człowiek o nazwisku lub pseudonimie
"Węgisz", "Węgrzyn". Swiadkowie różnie opisują tego mężczyznę dając
mu różne funkcje w obozie od blokowego przez "gońca", nadbarakowego
do szefa kuchni. Duża część świadków głównie wymieniona wyżej stwier-
dziła, iż znęcał się on fizycznie i moralnie nad więźniami bijąc
ich, również używając niebezpiecznych przedmiotów jak pręty metalowe,
deski, bez żadnego konkretnego powodu.

IM toku postępowania ustalone zostały w oparciu o zachowane
dokumenty dane osobowe osoby o nazwisku Węgrzyn, która była więźniem
obozu. Wykonane zostały również dalsze procesowe czynności identyfika-
cyjne, a w szczególności okazanie uzyskanego z okresu lat 1947-
1950 zdjęcia w/w osoby świadkom, którzy opisują go w swoich zezna-
niach. Niestety, ani jeden ze świadków, którym okazano zdjęcie
tego człowieka, nie zidentyfikował go, xv większości stwierdzając,
iż z powodu upływu czasu nie jest to możliwe.

Czynność okazania przeprowadzono wobec 15 świadków.

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.