Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

Na marginesie powyższych czynności należy dodać, iż niektóre
osoby przesłuchane w sprawie Opisują "Węgrzyna" jak jednego z grupy
"uczciwych" więźniów funkcyjnych /św.Piotr Maszczok/.

w sprawie przeprowadzono również identyfikację innych
osób tup.: osoby o nazwisku lub pseudonimie "Jagniszczok" lub "Czarny
Jasio" oraz "Iwanow Józef", którzy jak wynika z ustaleń, już nie

żyją.

Podjęte zostały również próby uzyskania pełnych danych

osobówych personelu obozu i cüücerów śledczych. Działania te dcpro-
wadziły do ustalenia i przesłuchania kilkudziesięciu osób, w charakte-
rze świadków, z uprzedzeniem o treści art. 166 kpk.
Są to głównie strażnicy obozowi i pracownicy działów cywilnych,
jak również częściowo fhnkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego, którzy przesłuchiwali więźniów. Zeznania te jednak :5 uwagi
na brak możliwości identyfikacji ze strony świadków, byłych więźniów,
nic nie wnoszą do postępowania, gdyż osoby te oświadczają w większości
że nie byli świadkami przesłuchań, w których dokonywano pobić lub
zasłaniały się brakiem pamięci i upływem czasu. Nadmienić należy,
żew sytuacji, kiedy niektórzy świadkowie zeznają w sprawie, że
część funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego nie biła
ich i zachowywała się spokojnie podczas przesłuchań, .yn‹ również
brak bezpośredniej identyfikacji ofiar, które zgodnie zeznają,
iż nie są w stanie nikogo już obecnie rozpoznać nie pozwoliły na
przedstawienie poszczególnym osobom zarzutów, popełnienia przestępstw.
Bardzo utrudniając?, identyfikację, był fakt, iż znane były tylko
nazwiska i imiona bez bliższych danych.

Mimo wielokrotnych anonsów prasowych, kontaktów z różnymi
organizacjami kombatanckimi nie udało się ustalić pełnej listy
żyjących obecnie więźniów oraz personelu obozu. Nie bez znaczenia
jest fakt, iż wielu byłych więźniów jak i członków personelu obozu
jest obecnie w takim stanie zdrowia, który uniemożliwia składanie
zeznań.Nie udało się również ustalić pełnej listy rodzin, zmarłych
w obozie więźniów,

w świetle powyższego w wyszczególnionych indywidualnie
zdarzeniach, w których uczestniczyło 105 osób, postępowanie umorzono,
z uwagi jednak na niewykrycie sprawców przestępstw, uznając, iż
czyny miały miejsce w latach 1947-1949 w COP Jaworzno.

Przestępstwa będące przedmiotem śledztwa popełnione zostały
w latach 1947-1949, a więc wówczas, kiedy obowiązywał kodeks karny
z 1932 r.

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.