Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

Z dniem 1 stycznia 1970 r. obowiązuje kodeks karny uchwalony
w dniu 19 kwietnia 1969 r. W artykule 2 § 1 kk stwierdza się, że
jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popeł-
nienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować
ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawy.

w większości rozpatrywanych w śledztwie czynów zarzuca
się nieustalonym funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
torturowania osób pozbawionych wolności podczas przesłuchań.

Zgodnie z przyjętą wykładnią w doktrynie, osoba pozbawiona wolności
pozostaje w przemijającym stosunku zależności między innymi od
przesłuchującego go oficera śledczego i jest bezradna.

Profesor Mieczysław Siewierski w komentarzu do kodeksu
karnego wydanego w roku 1958 str.335 stwierdził, że podmiotem przestę-
stwa zart. 246 kk może być również strażnik znęcający się nad więźniem
który vv twn czasie jest bezradny, własnymi siłami nie może przeciw-
działać czynowi sprawcy.

Odpowiednikiem art. 246 kk z roku 1932 jest obecnie art.
184 § 1 kk. Zagrożenie karą za przestępstwo w art. 246 kk jest
identyczne jak w art. 184 § 1 kk.

Tenże Profesor M.Siewierski w komentarzu do kodeksu karnego
wyd.w roku 1987 t.II str.176 zajmuje w tym zakresie stanowisko
jak wyrażone wyżej.

Z powyższego wynika, że oficerowie śledczy /funkcjonariusze
Urzędu Bezpieczeństwa. Publicznego/, którzy' torturowali ur toku
przesłuchań zatrzymanych więźniów, zachowaniem swoim wyczerpali
dyspozycje art. 246 kk z roku 1932, a obecnie art. 184 § 1 kk.

Istotnym jest również fakt, iż przesłuchania odbywały się na terenie 1

silnie strzeżonym /wartownia z bramą, ogrodżenie pod napięciem
elektrycznym/ obozu w Jaworznie. Były to więc obiekty specjalnie
"chronione", gdzie przesłuchiwani nie mieli żadnych możliwości
kontaktu ze światem zewnętrznym, w tym aby złożyć skargę.

Tak więc stosownie do treści art. 2 § 1 kk z 1969 r. torturowanie
przez oficera śledczego, czy też innego pracownika Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego /np.blokowego/ pozbawionego wolności przesłuchiwanego
wyczerpuje obecnie znamiona przestępstwa z art. 184 § 1 kk.

w toku niektórych przesłuchań dwóch lub więcej funkcjonariu-
szy Urzędu Bezpieczeñstwa biło przesłuchiwanego niebezpiecznymi
narzędziami, takimi jak pałki gumowe, kije, pręty metalowe, nahajki,
deski, pasy wojskowe, nogi od stołu itp. oraerażenie prądem elektry-
cznym.

 

i!

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.