The WZBR Book - Surnames

The surnames on this page are some of the ones present in an online database covering the parish of Wolica (including Zboiska, Bełchowka and Ratnawica) from the Bukowsko Triangle.

A

Ambicka Ambicki

B

Bak Bakowa Banat Bander Banot Baran Baranowa Bardan Bardun Bardunowa Baryck Barycki Baryckiti Baryecki Bednarczyk Bednarz Bedzik Betas Bezik Biblazowa Bilas Bilasowa Bitas Bitorusko Biłas Biłasowa Bochnak Bochnakowa Bodurin Bodzik Bonchnak Bonczak Bonczakowa Bonczyk Bonk Bozak Brechyn Brejla Brejlowa Brejt Brejta Brejtowa Brenkacz Bronczak Bryla Brylawa Brylowa Bryła Bryłowa Buczkowa Byrła

C

Celep Celepowa Celepritz Cetep Cetepowa Cełep Cinpowa Ciupowa Colepowa Cybak Cygamik Cyganik Cypcar Czapyk Czepyk Czipyk Czopy Czopyk Czopykowa Czupyk Czypcaz

D

Dawrowa Dembicki

D

Dmytryk Drobasz Drobopowa Drobosz Duczk Dudus Dyminska Dyminski Dzulik Dzulyk Dzut Dzutik Dzutyk

F

Filkowa Fleczykowa

G

Gadomska Gadowska Ganc Gancow Gancowa Garow Garowa Gaskowa Gerlach Gerlack Gorlach Grzyb Gurow Gurowa

H

Hammlak Hamnlak Hancza Hartak Hczykowa Herasym Hlysliak Hlystak Hlystiak Hlystjak Hnat Hojsak Holik Horanczak Horasyn Hoysak Hrycyszyn Hujsak Huratk Hurlak Hurtak Hurłak Husicwicz Hustak Hylstak Hystiak Hłysljak Hłystiak

I

Ilczyk Ilczyszyn Irog Irogowa Izdabski Izdebska Izdebski

J

Jadwisanczak Jadwisonly Jakobowska Jakobowski Jakubowski Jakybowsz Janinskia Jarowa Jasinska Jlczyk Jurowa Juszczyk

K

Kalnick Kam Kamianska Kamiauska Kamiczk Kampowa Karda Kardowa Kempo Kempowa Kepdowa Kerda Kerdowa Kintjak Kirdowa Klepczyk Klepczykowa Klopczyk Kocan Koczerowa Kodano Kohut Kohutowa Kohyt Kolanowska Kolowa Komanska Kompowa Korda Kordowa Koslik Kostyk Kot Kotlar Kotow Kotowa Kotyk Kotykowa Koucinko Kowalazyk Kowalczyk Kowalczykowa Kowczera Kozlikowa Kołowij Kramar Kramarawa Kramarowa Kramer Krammar Krucinski Kruczynski Kubaryk Kucharikowa Kucharyk Kucharykowa Kucharyz Kulczyck Kulczycka Kulczycki Kurncowa Kutczyck Kutczycka Kutczycki Kutiak Kutiakowa Kutjak Kuzma Kuzmara Kuzmowa Kwatoska Kwitaski Kybeczyn Kycharowa Kyczarwa Kyzona

L

Labyk Labykowa Lanar Lanarowa Lask. Laskoska Laskowsa Lawicka Lawrowa Lenar Lenara Lenarowa Lewicka Lipowa Lonar Lucharka Luczki Luczkow Luczkowa Luczow Luskow Luszkow Luszkowa Luzka Luzkow Luzkowa Lyczak Lyczakowa

M

Macinzak Maciuzak Maciwzak Macuzak Macyk Macyka Macykowa Maczk. Magujowa Magurowa Majkut Majkutowa Makar Makara Makarawa Makarow Makarowa Maranska Maranski Marcin Marcinow Marcinowa Marinow Marinowa Markowska Matko Maykal Maykulowa Maykut Maykutowa Maykuł Maykył Mazar Mazur Mazur. Mazuri Mazurowa Mazyczk Metka Metko Metkowa Michael Michal Michalcowa Michaleo Michaleowa Michaliz Michalko Michelcowa Miejska Miejski Mikolajkowa Mily Mityj Mod. Modranska Modranski Modransky Modrianska Moranska Motka Musyczka Muzyczk Muzyczka Muzyczko Muzyczkowa Muzyszka Mylij Mylowa Myly Mylyj Myrowa Myti Mytij Mytiwa Mytowa Myty Mytyi Mytyj Mytyr

N

Naczystowa Neczyoly Neczysky Neczyslowa Neczysly Neczystowa Neczysty Nyco Nycowa

O

Ohorodnyk Orinak Oriniak Oriniakowa Orymizk Orynak Oryniak Orzniak Osankosa Osankoska Osenkoska Ostafi Ostaficowa Ostafij Ostafiowa Ozopyk

P

Panko Pankow Pankowa Pariko Paskawicz Paskowicz Pastuczak Pastuszak Paszkawicz Paszkawiczowa Paszkewicz Paszkow Paszkowicz Paszkowiczowa Patajkowa Patala Patalo Patalowa Patalowous Patata Patałowa Patejka Paubikorka Pawlikoska Pawlikoski Pawlikowska Pawlikowski Pawlkowska Pechawicz Pechowicz Pekna Pekny Pelech Peljeko Petejka Petejkowa Petowska Pełojkowa Pialech Picihowuz Piechcowicz Piechowic Piechowicz Piechowiczowa Piekny Pielech Pieleck Pindan Pindar Pindur Pisicwicz Pistrak Pitejkowa Pituch Plechowicz Pobidonska Podejka Podwapinska Podwapouska Podwappinska Podwepiska Pokny Polash Polech Popowiczowa Posadski Potala Potalawa Potalowa Potejka Potejkowa Połejka Priadki Pudelska Pudelski Pyczak

R

Rabicka Rabicki Racoy Radoranska Radowa Ragoczowa Ragoczy Rakocza Rakoczawa Rakoczi Rakoczy Rolnik Romaniec Romanska Romansz Romanszy Rompowa Ropyk Rotlar Rozdowa Ruczora Rudowa Rudyj Rusinak Rusiniak

R

Rutiak Ruzmowa

S

Sanorka Sczerba Semanczyk Skebo Skita Slach Smolak Sobelska Sobkowa Sokoloska Sokolowska Spyrka Spyrko Spyrkowa Sramowa Sroga Srogi Srogowa Stach Starcecka Starcecki Starceka Starceki Starecka Starecki Starecko Stecowa Sternik Storanczak Stornik Stryczok Suchin Suchynowa Sukowa Suszka Szajnowa Szalkowa Szarbowa Szasczyk Szaynowa Szelka Szelkowa Szenczyk Szewczyk Szowczyk Szramowa Szuflak Szuflaki Szytlik

T

Tadelski Tamawczyk Tamczak Tarnaczyk Tarnawczy Tarnawczyk Tarnowczyk Tarnzwczyk Tedebski Teodorowicz Tomczak Towł Towłowa Tusczyk Tymczyczyn Tymczyn Tymczyscyn Tymczysyn Tymczyszn Tymczyszyn Tymczyszynowa Tymczytz Tymczyzyn Tymik Tymikowa Tymyk Tynik Tynikowa Tynyk Tynykowa

W

Walkosa Walkow Walowiak Wanajczyk Wancjczyk Wanejczyk Wanik Wanzjczyk Wawrock Wdowiak Wimiar Winiar Winiarowa Wiscar Wojcik Wolanska Woloniak Woromiak Woroniak Wowk Wowka Wowkow Wowkowa Woznij Wozny

Z

Zaharczas Zowadka Zydkow