Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

2.

w okresie od czerwca 1947 r. do 9 maja 1948 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustalony

funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znęcał się
fizycznie i moralnie nad pozbawioną wolności więźniarką Ewą
Dudrą, w ten sposób, że uderzył ją ręką w twarz i zmuszał do

wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych np.skakanie "żabką":

184 § 1 kk w zw.z art. 2b
z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr

tj.o przest. określone w art. 2a,

Ustawy z dnia 6.04.1984 r.
45 z 1991 r. poz.195/ - wobec niewykrycia sprawców przest.,

w połowie 1947 r. w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w celu
wymuszenia wyjaśnień nieustaleni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego znęcali się fizycznie i moralnie nad pozbawioną
wolności więźniarką Julią Kapij, w ten sposób, że porażali jej
ciało prądem elektrycznym, przez co narażali ją na bezpośrednie
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

określone w art. 241 kk i art. 246 kk z 1932
i art.2 § 1 kk i art. 2a i 2b Ustawy
z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45

tj.o przest.
roku i 36 kk z 1932 r.
z dnia 6.04.1984 r.
Z 1991 Po poz.195/.- wobec niewykrycia sprawców,

w 1947 r. w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia
wyjaśnień nieustalony funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego pobił pozbawioną wolności więźniarkę Krystynę Parchuć
w ten sposób, że metalowym prętem bił ją po piętach, przez co
naraził ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia
ciała;

tj.o przest. określone w art. 241 kk i art. 246 kk z 1932
roku i 36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1 kk i art.2a i 2b Ustawy
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45
z 1991 r. poz.195/,- wobec niewykrycia sprawców,

w połowie 1947 r. w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w celu
wymuszenia wyjaśnień nieustaleni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego pobili pozbawioną wolności więźniarkę Stefanię
Borowik, w ten sposób, że porażali jej ciało prądem elektrycznym
i bili gumowymi pałkami po całym ciele;

tj.o przest. określone w art.241 kk z 1932 r. i art. 246 kk
z 1932 r. w zw. z art.36 kk z 1932 r. i 2 § 1 kk w zw.z
art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984 r.z późniejszymi zmianami
/Dz.U.Nr 45 z r.193l, poz.195/,- wobec niewykrycia sprawców,

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.