Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

6.

w okresie od czerwca 1947 r. do końca 1948 r. w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa
się fizycznie i moralnie nad pozbawionym
w ten że bili

Publicznego znęcali
wolności więźniem Maciejem Kucznierem,
go kijem po całym ciele, przez co narazili go na bezpośrednie
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

sposób,

tj.o przest. określone w art.24l z 1932 r. i art. 246 kk z
1932 r. w zw. z art. 36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w
zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi
zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz.195/,- wobec niewykrycia
sprawców,

w okresieOd .maja 1947 r. do lutego 1948 r. w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni funkc-
jonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego bili pozbawionego
wolności więźnia Lucjana Łesyka, w ten sposób, że uderzali go
gumową pałką po całym ciele oraz zmuszali do wykonywania wyczerpu-

jących ćwiczeñ fizycznych tzw. skakanie "żabek";

tj.o przest. z art. 241 kk z 1932 r. i art. 246 kk i 36 kk
z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a i 2b Ustawy z
dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45
z 1991 r. poz.195/,-wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od czerwca 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego bili pozbawionego wolności więźnia
Piotra Furtaka, w ten sposób, że uderzali go deskami po całym

przez co narazili go na

ciele oraz kopnięty został w głowę,
bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

241 kk z 1932 r. i art.246 kk
i art. 36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a,
2b Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami
/Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz.195/,- wobec niewykrycia sprawców,

tj.o przest. określone w art.

w okresie od 5 lipca 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego bili pozbawioną
że uderzali

wolności więźniarkę Annę Krynicką, w ten sposób,
ją deską, gumową pałką i`nogą od stołu po całym ciele, przez
co narazili ją na bezpiešrednie niebezpieczeństwo ciężkiego
uszkodzenia ciała;

tj.o przest. określone w art.24l kk z 1932 r. i art.246 kk

i art.2 g 1.ld< w zw.
z późniejszymi

z 1932 r. w zw.z art.36 kk z 1932 r.
z art. 2a, 2b Ustawy z dnia. 6.04.1984. r.
zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz.195/7 wobec niewykrycia
sprawcow,

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.