Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

18.

19.

20.

241 kk i 246 kk oraz 36 kk z 1932 r. i
z art. 2a, 2b UStawy z dnia 6.04.1984
/Dz.U.Nr 45 poz. 195/, - wobec

tj.o przest. z art.
art. 2 § 1 kk w zw.
r. z późniejszymi zmianami
niewykrycia sprawców,

w okresie od 19 maja 1947 r. do 31 sierpnia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze' Urzędu, Bezpieczeństwa. Publicznego 1wzięli udział
w pobiciach pozbawionego wolności więźnia Mirosława Ustianowskiego
w ten sposób, że bili go deskami i kablami po całym ciele oraz
zmuszali do wykonywanial wyczerpujących. ćwiczeń fizycznych tzw.
skakania "żabek", czołgania się, przez co narazili go na bezpoś-
rednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

241 kk i 246 kk oraz 36 kk z 1932 r. oraz
2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
/Dz.U.Nr 45 poz. 195/, - wobec

tj.o przest. z art.
art. 2 § 1 kk w zw.
r. z późniejszymi zmianami
niewykrycia sprawców,

z art.

w Centralnym
Urzędu

do 6 stycznia 1948 r.
funkcjonariusze

w okresie od lipca 1947 r.
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni
Bezpieczeństwa Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień wzięli
udział xu pobiciu pozbawionej wolności więźniarki Marii Kaczmar,
w ten sposób, że bito ją pałką oraz kopano IK) całynx ciele,
przez co narazili ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego

uszkodzenia ciała;

tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk i 36 kk z 1932 r. i art.
2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984 r.
z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz.195/,
- wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od 1947 r. do lutego 1948 r. w Centralnym Obozie

Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeńst-
celu wymuszenia wyjaśnień wzięli udział w
więźniarki Marii Peliszko, w ten
przez co narazili ją na

wa Publicznego w
pobiciu pozbawionej wolności
sposób, że bili ją pałką i
bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

rękami,

tj.o przest. określone w art. 241 kk i 246 kk z 1932 r. i
art. 36 kk z 1932 r. oraz art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a,
2b Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami

/Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia
sprawców,

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.