Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

14.

15.

16.

17.

w okresie od maja 1947 r. do maja 1948 r. w Centralnym Obozie

Pracy xv Jaworznie nieustaleni tzw. "gońcy" osoby wybrane spośród
więźniów przez funkcjonariuszy Urządu Bezpieczeństwa Publicznego
znęcali się fizycznie i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem
Makarym Kotem, w ten sposób, że bili go gumowymi pałkami, po
caŁwn ciele oraz zmuszali do wykonywania wyczerpujących ćwiczeń
tzw. skakania "żabek":

tj.o czyn z art. 241 kk i 246 kk z 1932 r. i art. 36 kk z

1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia
6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991
r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od maja 1947 r. do 7 lutego 1948 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie nieustalony blokowy pobił pozbawionego
więźnia Piotra Maszczaka, w ten sposób, że uderzał
przez co naraził go na bezpośrednie

wolności
go deską po całym ciele,
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk oraz 36 kk z 1932 r.
i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz..
195/, - wobec niewykrycia sprawcy,

w Centralnym
Urzędu

do 17 lutego 1948 r.
funkcjonariusze

w okresie od maja 1947 r.
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni
BezpieczeństwaPublicznego oraz nieustaleni "gońcy" osoby uwbrane

spośród więźniów przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego, znęcali się fizycznie i moralnie nad lpozbawionym
wolności więźniem Janem Sachryniem, w ten sposób, że bili go

gumową pałką, kablem, deską po całym ciele oraz uderzali jego
głową o futrynę drzwi, powodując wybicie zębów, przez co narazili
go niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia

ciała;

na. bezpośrednie

tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk oraz 36 kk z 1932 r.
i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz. 195/,
- wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od lipca 1947 rn (k) 22 czerwca 1948 ru 1M Centralnym

Obozie Praqy w Jaworznie nieustaleni blokowi oraz tzw. "gońcy",
osoby wybrane więźniów przez funkcjonariuszy Urzędu
Bezpieczeństwa. Publicznego iwzięli udział xv pobiciiz pozbawionego
wolności więźnia Jana Szymków, w ten sposób, że bili go gumowymi
do 'wykonywania. wyczerpujących

spośród

pałkami po nogach oraz zmuszali

ćwiczeń fizycznych;

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.