Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

Dowodem są ujawnione przypadki zgonów np. na gruźlicę płuc.

Jeżeli chodzi 0 konkretne dane liczbowe, to vv jednyvl z raportów
Naczelnika. Wydziału 1więziennictwa. por. Hammerschmidta. odnośnie
stanu zdrowia więźniów COP Jaworzno zamieszczona „jest informacja,
iż w okresie od ILOJZLLQĹW r.__,d_9__.3Q,.12.1947 r. zmarły w obozie 182
osoby, z czego 118 to więźniowie ukraińscy. Dane te pokrywają się
z ustaleniami poczynionymi w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jaworznie
odnośnie zgonów więźniów pochodzenia ukraińskiego w 1947 r.

Wnikliwa analiza wspomnianych wyżej dokumentów z Urzędu Stanu Cywilne-
go oraz ksiąg obozowych pozwala z. dużą dozą prawdopodobieństwa
na ustalenie, iż w okresie od 1947 - 1949 zmarło w COP Jaworzno
161 więźniów pochodzenia ukraińskiego. Pokrywa się to z ustaleniami,
jakie poczynił_Związek Ukraińców w Polsce, oprócz błędnego podania
na liście zmarłych, dwa razy tej samej osoby, tj. Dymitra Paliło.
Udało się również zgromadzić w sprawie akty zejścia większości
zmarłych więźniów pochodzenia ukraińskiego, nie zawierają one jednak

przyczyn zgonu.

W oparciu o te dane prawdopodobna lista zmarłych obejmuje:

1. Andruch Kazimierz, s.Michała
2. Artym Paweł, 5. Ilka

3. Baran Grzegorz, s.Wasyla
4.Baran Grzegorz, s.Grzegorza
5. Baran Paweł, s.Teodora

6. Bartko Jan, s.Antoniego

7. Bundz Michał, s.Semena

8. Bunio Antoni, s.Stefana

9. Buśko Michał, s.Jana

10. Busko Ignacy, s.Michała

11. Ceholnyk Piotr, s.Jana
12.Chodañ Jan, s.Michała

13. Chrystyna Stefan, s.E1iasza
14. Cieplicki Olech, s.Teodora
15. Ciołka Andrzej, s.Mykyty

16. Cycoń Jan, s.Konona

17. Czarnobaj Grzegorz,s.Dymitra
18. Czarnobaj Iwan, s.Michała
19. Czerepaniak Teodor, s.Józefa
20. Czopar Wasyl, s.Eliasza
21. Dacio Wasyl, s.Mikołaja
22. Demczar Józef, s.Waśka
23. Demkowicz Andrzej, s.Józefa
24. Demkowicz Andrzej, s.Dymitra
25. Długoń Andrzej, s.Jakuba

26. Dobrzański Mikołaj, s.Bazylego
27. Drozd Szymon, s.Jerzego

28. Dubiec Szymon, s.Antoniego
29. Dubik Piotr, s.Iwana

30. Dwulit Grzegorz, s.Dańka

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.