Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

43.

45.

46.

470

48.

w okresie od kwietnia 1947 r. do maja 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie, w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz nieustalona
blokowa c) pseudonimie "Marysia" wzięli udział w pobiciach pozba-
wionej wolności więźniarki Stefanii Cieszyńskiej, w ten sposób,
że bili ją pałką gumową po całym ciele, przez co narazili ją
na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

'w okresie od maja 1947 r. do lutego 1947 r. w Centralnym Obozie
Pracy vv Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego wzięli udział w pobiciu pozbawionej wolności
więźniarki Olgi Ogrodnik, w ten sposób, że bili ją gumą i deską
po całym ciele, przez co narazili ją na bezpośrednie niebeZpiecze-
ństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

w okresie od czerwca 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni blokowi wzięli udział
w pobiciu pozbawionego wolności więźnia Romana Petryka, w ten
sposób, że bili go deskami po całym ciele, przez co narazili go na
bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

w okresie od maja 1947 r. do sierpnia 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz nieustalony
funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego o nazwisku Zbigniew
Przybylski, wzięli udział w pobiciu pozbawionego wolności więźnia
Józefa Łesia, w ten sposób, że bili go deską nabitą gwoździami,

prętem żelaznym, pięściami po całym ciele, przez cx; narazili
go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia
ciała;

w okresie od lipca 1947 r. do grudnia 1947 r.
Obozie Pracy w Jaworznie, nieustaleni "gońcy",
przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli
udział w pobiciu pozbawionego wolności więźnia Jana Maślejaka,
1w ten sposób, że bili go gumowymi pałkami po całym ciele, przez
co narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego
uszkodzenia ciała;

w Centralnym
osoby wybrane

w okresie od października 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie, w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz nieustalona
strażniczka (3 pseudonimie "Władzia", wzięli udział su pobiciach
pozbawionej wolności więźniarki Heleny Dołhańczyk, w ten sposób,
że bili ją pięściami i pejczem po całym ciele, przez co narazili
ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia
ciała;

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.