Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

w okresie od sierpnia 1947 r. do kwietnia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie, nieustalony funkcjonariusz
Bezpieczeństwa Publicznego pobił pozbawionego wolności
Szymona Nowosada, w ten sposób, że uderzył ,go 10 :razy' deską
w pośladki, przez co naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo
ciężkiego uszkodzenia ciała;

Urzędu
więźnia

'w dniu 22 lipca 1947 rn \» Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie,

nieustalony funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
pobił pozbawionego wolności więźnia Grzegorza Piziura, w ten
sposób, że uderzył go wielokrotnie deską, przez co naraził
go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia
ciała;

do 5 stycznia 1948 r. w Centralnym
nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
i nieustalony `blokowy c) pseudonimie

w okresie od czerwca 1947 r.
Obozie Pracy w
Bezpieczeństwa Publicznego
w celu wymuszenia wyjaśnień wzięli udział w pobiciach
pozbawionego wolności więźnia Piotra Bigusa, w ten sposób,
że bili go deskami po całym ciele, porażali prądem elektrycznym,
oraz zmuszali do wykonywania wycieńczających ćwiczeń fizycznych
tzw. skakania "żabek", przez co narazili go na bezpośrednie
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

Jaworznie

"Czarny",

w okresie od maja 1947 r. do grudnia 1947 r. w Centralnym Obozie
Pracy vv Jaworznie nieustaleni fUnkcjonariusze Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień, wzięli udział
W' pobiciu pozbawionego wolności więźnia. Michała Pytla, xu ten
Sposób, że bili go kantem deski po całym ciele, przez co narazili
go niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia
ciała;

na bezpośrednie

w okresie od 14 maja 1947 r. do 31 stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie, nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego znęcali się fizycznie i moralnie
nad pozbawionym wolności więźniem Janem Bodnarem, w ten sposób,
że bili go podczas przesłuchania oraz zmuszali do długotrwałych

stćjek z wyciągniętymi rękami;

w okresie od czerwca 1947 r. do września 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie, w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znęcali się
fizycznie i nmuelnie nad pozbawioną wolności więżniarką Stefania
Bodnar, w ten sposób, że bili ją po całym ciele rękami, przetrzy-
mywali w ciemnej celi z wodą, przez co narazili ją na bezpośrednie
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.