Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

I
UJ
...I

Podejrzananemu i pokrzywdzonemu przysługuje przejrzenia
akt i. zażalenia na powyższe postanowienie do prokuratora nadrzędnego
/art.280 § 3 kpk/, na rozstrzygnięcie co do dowodów rzeczowych
zażalenie przysługuje również osobie od której odebrano przedmioty
lub która zgłosiła do nich roszczenie /art.281 § 2 kpk/.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, którv

U

wydał postanowienie.

Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty otrzy-
mania odpisu postanowienia i jest zawity.

Zażalenie wniesione po Lmüywie tego terminu jest bezskute-
czna /art.107 i 410 kpk/.

Zarządzenie :

 

Stosownie do art. 91 § 2 kpk odpis postanowienia doręczyć ujawnionym
pokrzywdzonym :

1. Ewa Dudra, zam. Lublin, ul. Drogi Męczenników Majdanka 15/10;
2. Julia Kopij, zam. Mirosławiec, ul. Sprzymierzonych 27/2;

3. Stefan Borowik, zam. Grabowa 18, 78-425 Biały Bór,
woj. koszalińskie;

4. Maciej Kucznier, zam. Przećmino 38, gm.Kołobrzeg;
5. Krystyna Parchuć, zam. Kraków, ul. Ujejskiego 20/4;

6. Lucjan Łesyk, zam. Dobrogoszcz 11, gm.Szczecinek,
woj. koszalińskie;

7. Piotr Furtak, za„. Międzyrzecz, ul. Krasińskiego 14d/7;
8. Anna Krynicka, zam. Trzebieszewo, ul. Główna 61;

9. Andrzej patrosz, zam. Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 15;
10. Katarzyna Zubenko, zam. Tuczno, ul. Kwiatowa 6;

11. Michał Leśniak, zam. Bobrówko, ul. Lipowa 4, gm.Strze1ce
Krajeńskie;

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.