Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

12.

13.

 

 

stycznia 1948 rn av

Pracy w nieustaleni funkcjonariusze
się fizycznie i
w to:

Andrzejem Patroszem,

I` -
!ŁüTäZL-l

"o
l
w

przest. określone xv art.
2 art. 36 id( z 1932 r.
2b Ustawy z '. '1 6.04.1984 ru

do
/Dz.U.Hr 45 z 1991 r. poz. 195/, - wobec r`

tj.o i
i art. 2 §
2

w maju 1947 r. w Centralnym Obozie Pracy w Jaworzric nieustaleni

funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w celu wymusze-

nia, wyjaśnień znęcali się fizycznie i. moralnie :unni pozbawioną

wolności wiezniarka Katarzyną Zubenko, w ten sposób, że bili

ją w trakcie przesłuchań;

tj.o przest. określone w art. 134 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2':)
Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.?Jr

45 z 1991 r. poz. 195/. - wobec niewykrycia sprawców,

uu okresie cni maja 1947 rn. do 1949 ru av Centralnym Obozie Pracy
w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień znęcali się fizycznie

i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem Michałem Leśniakiem,
w ten sposób, że bili go w trakcie przesłuchań;

z art. 2a, 2b Ustawy z

/D3.U.Nr 45 z

tj.o przest. z art. 184 § 1_ kk iu zw.
dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi
1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

zmianami

Ceœtralnym
Urzędu

od połowy lipca do sierpnia. 1947 1?. w
funkcjonariusze

w okresie
Obozie Pracy w Jaworznie
Bezpieczeństwa. Publicznego oraz nieustalony blokowy' o nazwisku
lub pseudonimie ”Węgrzyn" znęcali się fizycznie i moralnie
nad pozbawionym wolności więźniem Piotrem Kantorem, w ten sposób,

nieustaleni

że bili go rękami, deska, kawałkiem metalu po całym ciele oraz
zmuszali do wykonywania. wyczerpujących ćwiczeń fizycznych tzw.
skakania "żabek", przez co narazili ;o na bezpośrodaie niebezpie-

czeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

tj.o przest. z art. 241 hh i 243 kk z 1932 r. i 36 ;H z 1932r.
w zw . z art . 2  l 1:.--1 w zw . 2-'. ar i; . 2a , 2b !js :awy 2 on i a
o.0a.1asá r. z ' /Ez.C.Jr 45 z 1991

późniejszymi zmianaMi
roku, poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.