Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

57.

58.

59.

60.

w okresie od maja 1947 r. do lutego 1948 r. w Centralnym Obozie

Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustalni funkcjo-
nariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znęcali się fizycznie
i moralnie zumi pozbawionym wolności więźniem Grzegorzem Szewczykiem,
w ten sposób, że bili go rękami po całym ciele;

tj.o przest. z art. 184 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45
z 1991 r. poz.195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w Centralnym
Urządu
moralnie

do stycznia 1948 r.
funkcjonariusze
fizycznie i

w okresie od lipca 1947 r.
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni
Bezpieczeństwa Publicznego znęcali się
nad pozbawionym wolności więźniem Janem Smarkackim, w ten sposób,
że bili go rękami po całym ciele oraz zmuszali do wykonywania
wyczerpujących ćwiczeń fizycznych;

z art.
zmianami

2a, 2b Ustawy
/Dz.U.Nr 45

tj.o przest. z art. 184 § 1 kk w zw.
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi
z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego i blokowi znęcali się fizycznie
i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem Mikołajem Sidorko,
w ten sposób, że bili go rękami po całym ciele i zmuszali do
wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych;

w okresie od lipca 1947 r.

2a, 2b Ustawy
/Dz.U.Nr 45

z art.
zmianami

tj.o przest. z art. 184 § 1 kk w zw.
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi
z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od czerwca 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień oraz
blokowi, znęcali się fizycznie i moralnie nad pozbawioną wolności
więźniarką Olgą Ożańską, w ten sposób, że bili ją rękami po
całym ciele, używali wobec niej słów powszechnie uważanych
za obelżywe;
tj.o przest.z art. 184 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z
dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z

1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.