Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

94.

95.

96.

97.

w okresie od kwietnia 1947 r. do lutego 1948 r. w Centralnym

ObozLe Pracy'xu Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu. Bezpieczeństwa. Publicznego `wzięli udział
pozbawionego wolności więźnia Michała Szczurka,
że bili go rękami i deskami po całym ciele, przez
niebezpieczeństwo ciężkiego

w pobiciach
w ten sposób,
co narazili
uszkodzenia ciała;

go rmi bezpośrednie

z 1932 r. i art. 36 kk
z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z
dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z
1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

tj.o przest. z art. 241 kk i. 246 ›nę

w okresie od czerwca 1947 r. do września 1947 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział

w pobiciach pozbawionego wolności więźnia Jana Kupicza, w ten

sposób, że bili go :rękami, pałkami, deskami, nogami od stołu
po całym ciele, wbijali mu szpilki za paznokcie, przycinali
mu palce w drzwiach, porażali prądem elektrycznym, uderzali

kolbą pistoletu w głowę, przez co narazili go na bezpośrednie

niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

tj.o przst. z art. 241 kk i 246 kk z 1932 r. i art. 36 kk
z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z
dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z

1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w Centralnym
Urzędu
wzięli

do sierpnia 1947 r.
funkcjonariusze

w okresie od czerwca 1947 r.
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni
Bezpieczeństwa Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień
udział an pobiciu pozbawionej wolności więźniarki Anny Zielonka,
w ten sposób, że bili ją rękami, pałką, kijami po całym ciele
oraz porażali prądem elektrycznym, przez co narazili ją na
bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

tj.o przest. z art. 241 kk i 246 kk oraz art. 36 kk z 1932
r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984
r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz.195/,
- wobec niewykrycia sprawców,

do lutego 1948 r. w Centralnym Obozie

wyjaśnień

w okresie od maja 1947 r.
Pracy w Jaworznie w celu nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu. Bezpieczeństwa. Publicznego 1wzięli udział
w pobiciach pozbawionego wolności więźnia Józefa Kowałyka,
w ten sposób, że bili go pałkami, drągami po całym ciele, skakali
"karcerze", przez co narazili
ciężkiego uszkodzenia

wymuszenia

oraz umieścili w tzw.

bezpośrednie

po nim

80 na niebezpieczeństwo

ciała;,

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.