Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

102.

103.

104.

_ 42 -

bezpieczeñstwa Publicznego znęcali sią fizycznie i moralnie
nad pozbawioną wolności więźniarką Teklą Kowalską, w ten sposób,

że bili ją podczas przesłuchania;

tj.o przest. z art. 184 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr .45
z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od maja 1947 r. do lutego 1948 r. v: Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Publicznego wzięli udział w pobiciach pozbawionego wolności
więźnia Michała Łazyroka, w ten sposób, że bili go rękami

deskami, kablem, przez co narazili go na bezpośrednie niebezpie-

czeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

i art. 36 kk
2b Ustawy z

/Dz.U.Nr 45
niewykrycia

241 kk i 246 kk z 1932 r.

2 § 1 kk w zw. z art. 2a,
późniejszymi zmianami
195/, - wobec

tj.o przest. z art.
2 1932 r. :i art.
dnia 6.04.1984 r. z
z 1991 1991 r.

sprawców,

r. poz. poz.

w okresie od czerwca 1947 r. do sierpnia 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
w pobiciach pozbawionego wolności więźnia Grzegorza Zdrady,
w ten sposób, że bili go pałkami i kopali po całym ciele,
porażali go prądem elektrycznym, oraz zmuszali do siadania
na nodze odwróconego krzesła, przez co narazili go na bezpoś-
rednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

tj.o przest. z art. 241 kk i art. 246 kk z 1932 r. i art.
36 kk z 1932 r. i art. 2 5 ].ld‹ w zw. z art. 2a, 2b Ustawy
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr' 45

z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w Centralnym
Urzędu

w okresie od lipca 1947 r. do lutego 1948 r.
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze
Bezpieczeństwa Publicznego oraz nieustalony blokowy o pseudonimie
"Węgrzyn", w celu wymuszenia wyjaśnień wzięli udział w pobiciach
pozbawionego wolności więźnia Jana Nazara, w ten sposób, że
bili go rękami i deskami po całym ciele oraz kopali, polewali
zimną wodą, przez co narazili go na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

246 1d( 2 1932 IH i art.
36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr' 45
z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

tj.o przest. z art. 241 kk i art.

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.