Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

43

105. w okresie od maja 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
w pobiciach pozbawionego wolności więźnia Mikołaja Dudę, w
ten sposób, że bili go rękami, gumową pałką, wlewali mu wodę
do tun: i nosa, porażali prądem elektrycznym, przez co narazili
go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia

ciała;

tj.o przest. określone w art. 241 kk i 246 kk z 1932 r. i
art. 36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a,
2b Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami
/Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz. 195/, - wobec nieustalenia

sprawców,

106. w okresie od maja 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień znęcali
się fizycznie i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem
Stefanem Łuczkiwem, w ten sposób, że bili go ręką po twarzy;

tj.o przest. określone w art. 184 § 1 kk w zw. z art. 2a,
2b Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami
/Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców

107. w okresie od maja 1947 r. do czerwca 1948 r. w Centralnym
Oboie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
w pobiciu pozbawionej wolności więźniarki Marii Kuć, w ten
sposób, że bili ją metalowym prętem po całym ciele, przez
co narazili ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego

uszkodzenia ciała;

tj.o przest. określone w art. 241 kk i art. 246 kk z 1932
r. i art. 36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art.
2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami
/Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców

108. w okresie od 29 maja 1947 r. do 19 stycznia 1949 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni

funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znęcali się

fizycznie :i moralnie nad pozbawioną wolności więźniarką Emilią
Charydczak, w ten sposób, że bili ją podczas przesłuchań;

tj.o przest. z art. 184 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy

z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr' 45
z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.