Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

109.

110.

111.

do lutego 1948 r. w Centralnym Obozie
nieustaleni

w okresie od maja 1947 r.
Pracy w Jaworznie w celu
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
Rudolfa Bulwana,
po plecach,

wymuszenia wyjaśnień
pozbawionego wolności więźnia
go rękami po twarzy,
bezpośrednie

w pobiciach
pałką
niebezpieczeństwo

w ten sposób, że bili
przez co narazili

ciężkiego uszkodzenia ciała;

go na

i“j.n przest. 2: art. 241 ld( i ?4? 1d( 2 1932 za i art. 36 ld(
z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy z
dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45

z 1991 r. poz. 195/, - wobec nieustalenia Sprawców,

w 1947 r. w Centralnym Obozie Pr:-‹cy w Jaworznie nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w celu wymusze-
nia wyjaśnień wzięli udział w pobiciu pozbawionego wolności
więźnia Pawła Bodnara, w ten sposób, że bili go deską i kopali
po całym ciele oraz wbijali igły w jego ciało, przez co narazili

go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia
ciała;
tj.o przest. z art. 241 kk i art. 246 kk z 1932 r. i art.

36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr› 45
z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w 1947 r. w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia
wyjaśnień nieustaleni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa

Publicznego wzięli udział w pobiciach pozbawionego wolności
więźnia Stefana Bodnara, w ten sposób, że bili go gumami i
wyciorem do czyszczenia karabinu po całym ciele, przez co
narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszko-

dzenia ciała;

tj.o przest. z art. 241 kk i art. 246 kk z 1932 r. i art.
36 kk z 1932 r. i art. 2 § 1.!d( w zw. z art. 2a, 2b Ustawy
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr ‹45
z 1991 r., poz.195/. - wobec niewykrycia sprawców,

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.