Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

112.

113.

114.

- 44a -

w Centralnym

wr okresie od połowy 1947 r. do lutego 1948 r.

Obozie Pracy w Jaworznie w celu wyąuszenia wyjasniei nieustaleni

funkcjonariusze Urzedu Sezpieczeństwa Publicznego znęcali

się fizycznie i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem

Kazimierzem Zajko, w ten sposób, że bili ;o rękami po całym

ciele oraz zmuszali do wykonywania wyczerpujących ćwiczeń

fizycznych;

tj.o przest. z art. 184  1 kk w zw. z art. 2a, 2b Ustawy
z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr 45
z 1991 r., poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w 1948 r. w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni

funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Publicznego oraz `blokowy

wzięli udział w pobiciu pozbawionego wolności więźnia Dymitra

Wójtowicza, w ten sposób, że bili go pałką gumową po całym

ciele;

tj.o przest. z art. 241 kk i art. 246 kk z 1932 r. w zw. z
art. 36 ld( z 1932 rw :i art. 2 § 1.}d< w zw.z art. 2a, 2b
Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi zmianami /Dz.U.Nr
45 z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

w okresie od czerwca 1947 r. do października 1947 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
wolności więźniark' Marii Szumady, w
jej ciało prądem elektrycznym, bili
wodę do nosa, przez co

pozbawionej
ten sposób, że porażali
rękami po całym ciele oraz wlewali
narażali ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodze-

w pobiciu

nia ciała;

kk i art. 246 kk z 1932
art. 2 § 1 kk w zw. z art.
z późniejszymi zmianami

tj.o przest. określone w art. 241
roku i. art. 36 ld( z 1932 In 1
2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984 r.
/Dz.U.Nr 45 z 1991 r. poz. 195/, - wobec niewykrycia sprawców,

U Z A S A D N I E N I E

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.