Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

dzie5 powszedni wyglądał w następujący sposób :
Ckoło godziny 6 rano była pobudka, a rasta; ze „pel.
7. a` . . `O |0|
3 CŁO Q ł J hah!,

odziny 7-aej śniadan'e, które sa

odzozej, a do niej czrsarri poœji CI'lIĆb-š. Poter.:
więźniowie, którzy zatrudnieni byli na terenie obozu lub w zakładach
w okolicy Jaworzna prowadzeni byli do pracu. Csadzeni na terenie
obozu wykonywali prace w zakładzie sz wskin, krawieckim, przy niwelo-
waniu terenu, budowie muru więziennego. Pozostali zostawali :v obozie
i wy..o;.ywali pod dyktando biaĹ-{Cwyxh i sońców wyczerpujące ćwiczenia
fizyczne, będące formą znęcania się fizycznego i moralnego.

w o“olicy południa wydawany był obiad, który składał
aku. Kastępnie był czas
A

się z 3/4 litra zupy, przewaznie .zapuśn
' rsonel obozu wypełniali

l
tzw. wolny, ktory funkcyjni więźniowie i. p
kolejnymi formami znęcania się nad współwięźniazi. Trzecia posiłkiem
była 1/4 kg chleba oraz czarna gorzka kawa. Usze kie podawane posiłki
wg relacji świadków b.więźniów posiadały bardzo niską wartość odżywczą
z uwagi na małą zawartość tłuszczu oraz brak jakichkolwiek dodatków
w postaci jarzyn czy rnięsa. W trochę lepszej sytuacji znajdowali
si więźniowie pracujący poza terenem obozu, gdyż otrzymywali oni
tam dodatkowe racje żywności, np. w kopalni "Jaworzno", czy na
dworcu kolejowym Jaworzno. Ten fatalny stan wyżywienia, który graniczył
z głodzeniem, nie znajduje potwierdzenia w zabezpieczonej fragmentary-
cznej dokumentacji i raportach 2 CO? Jaworzno, z których wynika,
iż więźniowie żywieni byli wg norm i dostawali wszelkie potrzebne
produkty /mięso, jarzyny itp./. Podobnie się ma sytuacja jeżeli
chodzi o odzież. Biorąc pod wąz:: panujący w obozie bałagan, wbrew
wypisywanym dokumentom, więźniom nie dawano przynależnego im jedzenia,
przywłaszczając je sobie /raporty z IV kwartału 1947 r./.

›W

Całościowa analiza materiałów śledztwa wskazuje, iż na
terenie COP Jaworzno stosowano rozbudowany system kar za najdrobniej-
sze przewinienia, który egzekwowali głównie więźniowie funkcyjni
jak również personel obozu. Do najczęściej stosowanych kar i form
znęcania się nad więźniami należało :

- długotrwałe ćwiczenia fizyczne tj.bieganie, czołgania się, skakanie
tzw. "żabką" z rękami wyprostowanymi, często z trzymanyni cegłami
itp.;

- marszobiegi. trwające po kilka godzin, bez względu na porę dnia
i panujące warunki atmosferyczne, połączone z biciem pałkami,
deskami i innymi przedmiotami;

:9,1 ,4,  "pg-J 'Inç'.`.1.P-P  '0.111' '3 .12",n` .ç ,`.0-. . .v0 Ąiu~u'-:ńbo g1-
- .vbi-`r304 `J 'w`.›Jo'n'4 'vo bttiJI=~0`°J `JO :'-l 30L ::OLHLI ›3 w r cntdhil ty~;`dl ;`4‹~J› -: "J-UŁ

nad głową, często obciazonvni cegłami;

b - J- II' .I - ' ‹ ' Q 0 _ 9 _ `o  -
.o r w. v I, n-s v` ` (1 00-. _ 'p`u "1 o' ›`0- .`-
- o_-Łtl  0": a" a” o'. (:i; `ur-:A  "J 00.1.3(th i .40:11:5uqu “C... ..I ..I MIA.?.J ;i
0.07 'up ›a 1- I
' :ał -3.I„ .o„-,
V Ib I! n.

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.