Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

Ewą Dudrą, w ten sposób, że uderzył ją ręką w twarz i zmuszał do
wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych np. skakania
"żabek";

w połowie 1947 w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w celu
wymuszenia wyjaśnień nieustaleni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego znęcali się fizycznie i nmmalnie nad pozbawioną
wolności więźniarką Julią Kopij, w ten sposób, że porażali jej
ciało prądem elektrycznym, przez (na narażaliją rwa bezpośrednie
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

I`.

w 1947 r.
wyjaśnień nieustalony funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
pobił pozbawioną więźniarkę Krystynę Parchuć,
w ten sposób, że metalowym prętem bił ją po piętach, przez co
naraził ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia
ciała;

w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia

nego wolności

w połowie 1947 r. w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w celu
wymuszenia wyjaśnień nieustaleni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego pobili pozbawioną: wolności więżniarkę Stefanię
Borowik, w ten sposób, że porażali jej ciało prądem elektrycznym
i bili gumowymi pałkami po całym ciele;

w okresie od czerwca 1947 r. do końca 1948 r. w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa

Publicznego znęcali się fizycznie i moralnie na pozbawionym
wolności więźniem Maciejem Kucznierem, w ten sposób, że bili

go kijem po całym ciele, przez co narazili go na bezpośrednie
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

w okresie :xi maja 1947 In. do lutego 1948 r. w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni funkcjo-
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego bili pozbawionego
wolności więźnia Lucjana Łesyka, w ten sposób, że uderzali go
gumową pałką po całym ciele oraz zmuszali do wykonywania wyczer-
pujących ćwiczeń fizycznych tzw. skakania ”żabek":

nariusza

do stycznia 1948 r.

nieustaleni funkcjonariusze
bili pozbawionego
Piotra Furtaka, że uderzali
ciele oraz kopnięty głowę,
bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

w Centralnym
Urzedu
więźnia

w okresie od czerwca 1947 r.
Obozie Pracy w Jaworznie

Bezpieczeństwa Publicznego wolności
po całym

go

w ten sposób, go deskami

został w przez` co narazili na

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.