Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

8.

10.

11.

12.

13.

w okresie od 5 lipca 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego bili pozbawioną
wolności więźniarkę Annę Krynicka, w ten sposób, że uderzali
ja_ deską, gumową pałką i nogą od stołu po całym ciele, przez
co narazili ją :na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego
uszkodzenia ciała;

w okresie od 5 lipca 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego znęcali się fizycznie i moralnie
nad pozbawionym wolności więźniem Andrzejem Patroszem, w ten
sposób, że bili go deskami po całym ciele, przez co narazili
go na niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia
ciała;

bezpośrednie

w maju 1947 r. w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w celu wymusze-
nia wyjaśnień znęcali się fizycznie i moralnie nad pozbawioną
wolności więźniarką Katarzyną Zubenko, w ten sposób, że bili
ją w trakcie przesłuchań;

w okresie od maja 1947 r. do 1949 r. w Centralnym Obozie Pracy
w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień znęcali się fizycznie
i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem Michałem Leśniakiem,
w ten sposób, że bili go w trakcie przesłuchań;

w okresie od połowy lipca 1947 r. do sierpnia 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni fUnkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego oraz nieustalony blokowy ‹) nazwisku
lub pseudonimie "Węgrzyn", znęcali się fizycznie i moralnie
nad pozbawionym wolności więźniem Piotrem Kantorem, w ten sposób,
że bili go rękami, deską, kawałkiem metalu po całym ciele oraz
zmuszali do wykonywania. wyczerpujących. ćwiczeń fizycznych, tzw.
skakania "żabek", przez co narazili go na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

w okresie od maja 1947 r. do maja 1948 r. w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie nieustaleni tzw. "gońcy", osoby wybrane spośród
więźniów przez fUnkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
znęcali się fizycznie i moralnie nad pozbawionym wolności
więźniem Makarym Kotem, w ten sposób, że bili go gumowymi pałkami,
po całym ciele oraz zmuszali do wykonywania wyczerpujących
ćwiczeń tzw. skakania ”żabek":

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.