Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

w okresie od 1947
Obozie Pracy vv Jaworznie

maja r. do 7 lutego 1948 r. w Centralnym
nieustalony blokowy pobił pozbawionego
że uderzał

go na bezpośrednie

Maszczaka, w ten sposób,

przez co narazi ł

wolności więźnia Piotra Maszczaka
go deską po całym ciele,

niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

w okresie od maja 1947 r. do 17 lutego 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa. Publicznego oraz nieustaleni "gońcy", osoby

wybrane spośród więźniów przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego znęcali się fizycznie i moralnie nad pozbawionym
wolności więźniem Janem Sachryniem, vv ten. sposób,
gumową pałką, kablem, deską po całym ciele oraz uderzali jego
głową o futrynę drzwi, powodując wybicie zębów, przez co narazili
go na bezpośrednie niebezepieczeństwo ciężkiego uszkodzenia
ciała;

że bili go

w okresie od lipca 1947 ru (k: 22 czerwca 1948 rn
Obozie Prady w Jaworznie nieustaleni blokowi oraz tzw. "gońcy",
osoby wybrane spośród
Bezpieczeństwa. Publicznego `wzięli
wolności więźnia Jana Szymków, w ten sposób, że bili go gumowymi
pałkami po nogach oraz do wykonywania. wyczerpujących
ćwiczeń fizycznych;

w Centralnym

więźniów przez funkcjonariuszy Urzędu

udział w pobiciu pozbawionego

zmuszali

w okresie od 19 maja 1947 r. do 31 sierpnia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu. Bezpieczefstwa. Publicznego 'wzięli udział
w pobiciach pozbawionego wolności więźnia Mirosława Ustianowskiego
w ten sposób, że bili go deskami i kablami po całym ciele oraz

zmuszali do wykonywania. wyczerpujących. ćwiczeń fizycznych tzw.
skakania "żabek”, czołgania się, przez co narazili go na bezpoś-

rednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

w okresie od lipca 1947 r. do 6 stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w' celu. wymuszenia. wyjaśnień, wzięli

udział w pobiciu pozbawionej wolności więźniarki Marii Kaczmar,

w ten sposób, że bito ją pałką oraz `k0pano po całym. ciele,
przez co narazili ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego
uszkodzenia ciała;

w okresie od 1947' r. do lutego 1948 r.
Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeń-
wymuszenia wyjaśnień wzięli udział

w Centralnym Obozie

stwa Publicznego w celu

`H_l_ _-

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.