Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

25.

27.

28.

29.

30.

w okresie od 20 czerwca 1947 r. do 6 stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień wzięli

nieustaleni

udział w pobiciu pozbawionej wolności więźniarki Katarzyny
Konstantynowicz, w ten sposób , że bili ją gumową pałką , przez
co narazili ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego

uszkodzenia ciała;

“ w okresie od maja 1947 r. do końca jesieni 1947 r. w Centralnym

Obozie Pracy w Jaworznie, w celu wymuszenia wyjaśnień nieustalony
funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znęcał się
fizycznie i nmmalnie nad pozbawionym wolności więźniem Mikołajem
Kowalskim, w ten sposób, że bił go pięściami po głowie;

w okresie od czerwca 1947 r. do października 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień wzięli
udział w pmbiciach pozbawionego wolności więźnia Bogdana Kozaka,
w ten sposób, że bili go deskami po całym ciele po wcześniejszym
skrępowaniu, rękami po twarzy, polewali zimną wodą„ przez. co
narażali go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodze-
nia ciała;

w okresie od maja 1947 r. do sierpnia 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie, w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
w pobiciu pozbawionej wolności więźniarki Marii Doskocz, w
ten sposób, że bili ją pięścią, gumową pałką i deską po całym
ciele, przez co narazili ją rui bezpośrednie :niebezpieczeństwo
ciężkiego uszkodzenia ciała;

w okresie od maja 1947 r. do lutego 1948 r. w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie, w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i nieustaleni
tzw. "gońcy", osoby wybrane przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego spośród więźniów, wzięli udział w pobiciach
pozbawionego wolności więźnia Mikołaja Burdziaka, w ten sposób,

że bili go rękami, laską, trzonkiem od łopaty po całym ciele
oraz zmuszali do wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych
tzw. skakania "żabek", przez co narazili go na bezpośrednie

niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

w okresie od czerwca 1947 r. do 31 stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie, w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znęcali się
fizycznie i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem Mirosławem
Omelanem, w ten sposób, że bili go rękami po całym ciele, umiesz-

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.