Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

czali go w zalanej wodą celi o wysokości 1 metra na 24 godziny;

w okresie od maja 1947 r. do maja 1948 r. w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie, w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
w pobiciu pozbawionego wolności więźnia Jerzego Szutniaka,
w ten sposób, że bili go rękami po całym ciele;

w okresie od 9 czerwca 1947 r. do września 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie, w celu wymuszenia wyjaśnień nieustalony
funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znęcał sią
fizycznie i moralnie nad pozbawionym wolności więźniem Piotrem
Stechem, w ten sposób, że bił go rękami po całym ciele;

w okresie od czerwca 1947 r. do września 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie, nieustaleni funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w celu wymuszenia wyjaśnień wzięli
udział w pobiciu pozbawionego wolności więźnia Mikołaja Zdrady,
w ten sposób.. że bili go pięścią po głowie oraz gumową pałką,
deską, przez co narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo
ciężkiego uszkodzenia ciała;

w okresie od czerwca 1947 r. do 30 grudnia 1947 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie, w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wzięli udział
w pobiciu pozbawionego wolności więźnia Władysława Prochniewicza,
wten sposób, że bili go grubym kablem, gumową pałką, drewnianą
pałką po całym ciele, przez co narazili go na bezpośrednie
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała;

w okresie od lipca 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie, w celu wymuszenia wyjaśnień nieustaleni
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz nieustalony
blokowy o pseudonimie "Czarny Jasio" wzięli udział w pobiciach
pozbawionego wolności więźnia Michała Łapczuka, w ten sposób,
że bili go rękami i deskami po całym ciele, przez co narazili
go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia
ciała;

w okresie od maja 1947 r. do stycznia 1948 r. w Centralnym
Obozie Pracy w Jaworznie,nieustalony blokowy o pseudonimie
"Czarny Jasio" znęcał się fizycznie i moralnie nad pozbawionym
wolności więźniem Teodorem Łozykiem, w ten sposób, że bił go
rękami po całym ciele, oraz włożył mu głowę do muszli klozetowej;

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.